31.10.12

Carbassa de feltre / Calabaza de fieltro / Abóbora de feltro

Amb feltre de color taronja, verd i negre, i amb l'ajut de cola, tisores, fil i agulla, hem fet una carbassa molt senzilla de Halloween per penjar a casa.

Con fieltro de color naranja, verde y negro, y con la ayuda de pegamento, tijeras, hilo y aguja hemos hecho una calabaza muy sencilla de Halloween para colgar en casa.

Com feltro cor de laranja, verde e preto, e com a ajuda de cola, tesouras, fio e agulha, fizémos uma abóbora muito simples de Halloween para pendurar em casa.

30.10.12

Pots de vidre folrats / Botes de vidrio forrados / Frascos de vidro forrados

Vam pinzellar un pot de vidre amb cola blanca diluïda en aigua. Vam agafar un tovalló vermell amb cercles blancs i en vam separar la capa estampada. Després la vam enganxar al pot i amb cola blanca vam tornar a pinzellar el paper amb molta cura. Un cop s'ha assecat vam aplicar-hi a sobre una capa de vernís. I ja tenim un pot personalitzat per guardar el que calgui!

Cubrimos un tarro de cristal con cola blanca diluida en agua. Cogimos una servilleta roja con topos blancos y separamos su capa estampada. Luego la pegamos al bote y, con mucho cuidado, volvimos a cubrir el papel con la cola blanca. Una vez seco le aplicamos encima una capa de barniz. ¡Y ya tenemos un bote personalizado para guardar lo que sea!

Pincelámos um pote de vidro com cola branca diluida em água. Agarrámos num guardanapo de papel vermelho com bolinhas brancas e separámos a cobertura estampada. Depois, colámo-la ao frasco e com cola branca voltámos a pincelar o papel com muito cuidado. Uma vez seco aplicámos-lhe por cima uma capa de verniz. E já temos um frasco personalizado para guardar o que for preciso!

29.10.12

Globus amb arròs / Globos con arroz / Balões com arroz

Vam omplir un globus amb arròs i el vam lligar. Després vam tallar la punta d'un segon globus i el vam posar a sobre del primer, tapant-ne el nus. Un tercer globus, amb un tall una mica més gran, va acabar de rematar el conjunt. I vam aconseguir uns ous de colors molt agradables de tocar i que permeten desenvolupar la motricitat fina dels nens. També es poden omplir els globus amb farina (que dóna una consistència semblant als objectes anti-stress), lentilles, cigrons, sucre... Això i molt més vam veure quan vam visitar La Cuca, un espai de joc ple d'objectes reciclats i obert a l'experimentació dels més petits.

Llenamos un globo con arroz y lo atamos. Después cortamos la punta de un segundo globo y lo pusimos por encima del primero, tapando su nudo. Un tercer globo con un corte un poco más grande acabó de rematar el conjunto. Y conseguimos unos huevos de colores muy agradables al tacto y que permiten desarrollar la motricidad fina de los niños. También se pueden llenar los globos con harina (que da una consistencia parecida a los objetos antiestrés), lentejas, garbanzos, azúcar... Vimos ésto y mucho más cuando visitamos La Cuca, un espacio de juego lleno de objetos reciclados y abierto a la experimentación de los más pequeños.

Enchemos um balão com arroz e atámo-lo. Depois, cortámos a ponta de um segundo balão e pusémo-lo por cima do primeiro, a tapar o nó. Um terceiro balão, com um corte um pouco maior, rematou o conjunto. E conseguimos uns ovos de cores, muito agradáveis de tocar e que permitem desenvolver a motricidade fina das crianças. Também se podem encher os balões com farinha (o que lhes dá uma consistência semelhante à dos objetos anti-stress), lentilhas, grão, acúcar... Isto e muito mais vimos quando visitámos La Cuca, um espaço de diversão recheado de objetos reciclados e aberto à experimentação dos mais pequenos.


26.10.12

Casa de l'arbre / Casa del árbol / Casa na árvore

Hem fet una nova casa, aquest cop en un arbre! Hem utilitzat cartró-ploma de 3 mm, molt fàcil de tallar amb un cúter i amb un acabat molt net. I també cordes, feltres, teixits, fustes...

Hemos hecho una nueva casa, esta vez en un árbol! Hemos utilizado cartón-pluma de 3 mm, muy fácil de cortar con un cúter y con un acabado muy limpio. Y también cuerdas, fieltros, tejidos, maderas...

Fizémos uma nova casa, desta vez numa árvore! Utilizámos cartão-pluma de 3mm, muito fácil de cortar com um x-ato e com um acabamento perfeito. E também cordas, feltros, tecidos, madeiras...


Hem tallat tres cercles (pisos) i tres troncs (pilars). Els hem fet encaixar fent tres talls radials a la perifèria dels cercles. Després hem començat a afegir els detalls: una corda amb una cistella per pujar (feta a partir d'un pot de xarop revestit amb corda); cordes amb fulles de feltre verd per fer les branques de dalt; rectangles de teixit encolat per fer les parets d'alguna de les "habitacions"; una altra corda amb roba en miniatura penjada (les pinces són grapes); palets de gelat a fer una tanca; una rampa de cartró a la planta baixa... I ja tenim la casa de l'arbre!

Hemos cortado tres círculos (pisos) y tres troncos (pilares). Los hemos hecho encajar haciendo tres cortes radiales en la periferia de los círculos. Después hemos empezado a añadir los detalles: una cuerda con una canasta para subir (hecha a partir de un bote de jarabe revestido con cuerda); cuerdas con hojas de fieltro verde para hacer las ramas de arriba; rectángulos de tejido encolado para hacer las paredes de alguna de las "habitaciones", otra cuerda con ropa en miniatura colgada (las pinzas son grapas); palitos de helado para hacer una valla, una rampa de cartón en la planta baja... Y ya tenemos la casa del árbol!

Cortámos três círculos (andares) e três troncos (pilares). Encaixámo-los fazendo três cortes radiais na periferia dos círculos. Depois começámos a acrescentar os detalhes: uma corda com um cestinho para subir (feito a partir de um copinho de xarope revestido com corda); cordas com folhas de feltro verde para fazer os ramos de cima; retângulos de tecido colado para fazer as paredes de algumas divisões; uma outra corda com roupa em miniatura pendurada (as molas são agrafes); pauzinhos de gelado a fazer uma cancela; uma rampa de cartão no andar de baixo... E já temos a casa da árvore!

25.10.12

Del nino dibuixat al nino de feltre / Del muñeco dibujado al muñeco de fieltro / Do boneco desenhado ao boneco de feltro

Podem agafar un nino dibuixat pels nens i passar-ho a feltre, com ho hem fet amb la Bruixa Karabà (del Kirikú) o el "Pirata de cama de fusta, mà de ganxo, ull de vidre i cara de dolent". Només hem d'anar seguint els detalls i anar consensuant colors amb els petits autors del dibuix. També podem posar filferro per dintre perquè es mantingui més recte. ¡I el resultat segur que els encantarà!

Podemos partir de un muñeco dibujado por los niños y pasarlo a fieltro, como lo hemos hecho con la Bruja Karabà (del Kirikú) o el "Pirata de pata de palo, mano de garfio, ojo de cristal y cara de malo”. Sólo tenemos que ir siguiendo los detalles y consensuar colores con los pequeños autores del dibujo. También podemos poner alambre por dentro para que se mantenga más recto. ¡Y el resultado seguro que les encantará!

Podemos escolher um boneco desenhado pelas crianças e passá-lo a feltro, como fizémos com a Bruxa Karabá (do Kirikú) ou o "Pirata perna de pau, mão de gancho, olho de vidro e cara de mau". Apenas temos de ir seguindo os detalhes e consensuar as cores com os pequenos autores do desenho. Também podemos por arame por dentro para que se mantenha mais direito. E o resultado de certeza que os encantará!
24.10.12

Un pastís de plastilina / Un pastel de plastilina / Um bolo de plasticina

...per continuar celebrant l'aniversari o aprendre a bufar les espelmes.

...para continuar celebrando el cumpleaños o aprender a soplar las velas.

...para continuar a celebrar o aniversário ou aprender a soprar as velas.

23.10.12

Una nina per a l'Anna / Una muñeca para Anna / Uma boneca para a Anna

Hem tornat a fer una nina amb teixits vells, aquest cop per quedar-se a casa, ja que les dues nines que vam fer a l'estiu les vam regalar a dues bebès precioses acabades de néixer. Vam anar fent-la per parts: les sabates, les mans, les cames, els braços, el vestit i el cap. Vam anar omplint cada part amb farciment per a coixins i després les vam cosir les unes a les altres fins donar cos a una nina entremaliada que està mig rient, com li agrada molt de fer a l'Anna.

Hemos vuelto a hacer una muñeca con tejidos viejos, esta vez para quedarse en casa, ya que las dos muñecas que hicimos en verano las regalamos a dos bebés preciosas recién nacidas. Fuimos haciéndola por partes: los zapatos, las manos, las piernas, los brazos, el vestido y la cabeza. Fuimos llenando cada parte con relleno para cojines y después las cosimos unas a las otras hasta dar cuerpo a una muñeca traviesa que está medio riendo, como tanto le gusta hacer a Anna.

Voltámos a fazer uma boneca com tecidos usados, desta vez para ficar em casa já que as duas bonecas que fizémos no verão oferecemo-las a duas bebés preciosas, acabadinhas de nascer. Fomo-la fazendo por partes: os sapatos, as mãos, as pernas, os braços, o vestido e a cabeça. Fomos enchendo cada parte com fibra para almofadas e depois cosemo-las umas às outras até dar corpo a uma boneca marota que está meio a rir, como gosta tanto de fazer a Anna.

22.10.12

Autoretrats / Autorretratos / auto-retratos

La idea que els vaig proposar era fer un autoretrat, però cadascú es va dibuixar com va voler en un cartró i després van enganxar sobre el dibuix trossets de teixits, feltre, botons, cordes i llana.

La idea que les propuse era hacer un autorretrato, pero cada uno se dibujó como quiso en un cartón y luego pegaron sobre el dibujo trocitos de tejidos, fieltro, botones, cuerdas y lana.

A ideia que lhes propus era fazer um auto-retrato, mas cada um se desenhou como quis num cartão e depois colaram sobre o desenho pedacinhos de tecidos, feltro, botões, cordas e lã.

19.10.12

Caixa màgica / Caja mágica / Caixa mágica

Fa més d'un any, a la fantàstica web de TOC-TOC (infeliçment ja desapareguda), vam agafar la idea de fer una caixa de llums. Vam retallar un rectangle en el fons i un altre a la tapa d'una caixa de sabates. A la part de baix vam colar un rectangle d'un full transparent. A la part de dalt, un altre de paper vegetal gruixut, translúcid. Per dintre vam col·locar uns cilindres que anàvem fent amb paper brillant de diferents colors (la part de color girada cap a dins). Després vam tancar la caixa i la vam embolicar amb cinta aïllant. ¡I quan l'anem girant agafa colors i lluminositats sorprenents!

Hace más de un año, en la fantástica web de TOC-TOC (infelizmente ya desaparecida), cogimos la idea de hacer una caja de luces. Recortamos un rectángulo en el fondo y otro en la tapa de una caja de zapatos. En la parte de abajo pegamos una hoja transparente rectangular. En la parte de arriba, otro rectángulo de papel vegetal grueso, translúcido. Por dentro colocamos unos cilindros que íbamos haciendo con papel brillante de diferentes colores (la parte de color girada hacia dentro). Después cerramos la caja y la envolvimos con cinta aislante. ¡Y cuando la vamos girando adquiere colores y luminosidades sorprendentes!

Há mais de um ano, na fantástica web de TOC-TOC (infelizmente já desaparecida), copiámos a ideia de fazer uma caixa de luzes. Cortámos um retângulo no fundo e outro na tampa de uma caixa de sapatos. Na parte de baixo, colámos um retângulo de uma folha de acetato transparente. Na parte de cima, outro retângulo de papel vegetal grosso, translúcido. Por dentro colocámos uns cilindros que íamos fazendo com papel brilhante de diferentes cores (com a parte colorida voltada para dentro). Depois, fechámos a caixa e embrulhámo-la com fita isoladora. E quando a giramos adquire cores e luminosidades surpreendentes!


17.10.12

Barbapapàs en goma EVA / Barbapapás en goma EVA / Barbapapas em espuma EVA

Aquests Barbapapàs els vam fer ja fa temps amb goma EVA, tisores, cola i retolador permanent, i amb Blu-Tack els vam penjar a la pared de l'habitació.

Estos Barbapapas los hicimos hace ya tiempo con goma EVA, tijeras, pegamento y rotulador permanente, y con Blu-Tack los colgamos en la pared de la habitación.

Estes Barbapapas foram feitos já há algum tempo com espuma EVA, tesouras, cola e marcador permanente. Com Blu-Tack pendurámo-los na parede do quarto.


16.10.12

Barbapapàs en paper maixé / Barbapapás en papel maché / Barbapapas em papel machê

Aquest cop vam comprar un embalatge de pasta de paper maixé ja preparada per ser utilitzada. Amb aquesta pasta vam donar forma als Barbapapàs. Quan la massa es va endurir vam pintar-los cadascú del seu color de fons i, un cop seca la pintura, vam dibuixar els ulls amb un retolador negre permanent i després, amb el blanc i altres colors, vam fer els acabats (els ulls, la boca, les flors...). ¡I ja tenim la família Barbapapà!

Esta vez compramos un embalaje de pasta de papel maché ya preparada para ser utilizada. Con esta pasta dimos forma a los Barbapapás. Cuando la masa se ​​endureció pintamos cada uno de ellos con su color de fondo y, una vez seca la pintura, dibujamos los ojos con un rotulador negro permanente y después, con el blanco y otros colores, hicimos los acabados (los ojos, la boca, las flores ...). ¡Y ya tenemos la familia Barbapapá!

Desta vez comprámos uma embalagem de papel machê já pronta a ser utilizada. Com esta pasta demos forma aos Barbapapas. Quando a massa endureceu pintámos cada um com a sua cor de fundo e, quando a tinta secou, desenhámos os olhos com um marcador permanente preto e depois, com o branco e outras cores, demos os últimos retoques (os olhos, a boca, as flores...). E já temos a familia Barbapapa!


13.10.12

Collages i imaginació / Collages e imaginación / Collages e imaginação

Vam enganxar trossos de paper de diari en cartolines de colors, i el Francesc va dibuixar amb un retolador negre el que li suggeria cada forma.

Pegamos trozos de papel de periódico en cartulinas de colores, y Francesc dibujó con un rotulador negro lo que le sugería cada forma.

Colámos pedaços de papel de jornal em cartolinas às cores e o Francesc desenhou com um marcador preto o que lhe sugeria cada forma.

10.10.12

Barco de Santo André

L'embalatge de la mantega ens va servir, a l'estiu, per fer una rèplica en petit del "Barco de Santo André", un vaixell de pesca museïtzat que es troba a prop d'Aveiro, a Portugal. Vam utilitzar cinta adhesiva per fixar l'estructura de plàstic i després, amb feltre, ho vam revestir tot, cosint entre sí les diferents parts. ¡I no van faltar les banderes de colors!

El embalaje de la mantequilla nos sirvió, en el verano, para hacer una réplica en pequeño del Barco de Santo André, un navío de pesca museizado que se encuentra anclado cerca de Aveiro, Portugal. Utilizamos cinta adhesiva para fijar la estructura de plástico y después, con fieltro, lo revestimos por completo, cosiendo entre sí las diferentes partes. ¡Y no faltaron las banderas de colores!

A embalagem da manteiga serviu-nos, no verão, para fazer uma réplica em pequeno do Barco de Santo André, um navio pesqueiro musealisado que se encontra ancorado perto de Aveiro. Utilizámos fita adesiva para fixar a estrutura de plástico e depois revestimo-lo completamente com feltro, cosendo entre si as diferentes partes. E não faltaram as bandeiras coloridas!8.10.12

Segells de porexpan / Sellos de porexpan / Carimbos de esferovite

Aquest cap de setmana hem provat de fer segells de porexpan, com abans n'havíem fet un a partir d'una patata. Així de senzill: vam agafar una safata de porexpan del supermercat, vam tallar-ne un rectangle i hi vam escriure, amb un llapis, el nom ANNA al revés (això ho vam descobrir després d'equivocar-nos escrivint el nom normalment, sense adonar-nos que calia invertir les lletres). Després vam cobrir el segell amb pintura acrílica i el vam pressionar diverses vegades sobre un cartró. Vam retallar un d'aquests segells i el vam lligar a una corda. ¡Ara l'Anna ja té un petit cartell per assenyalar les seves cosetes! Vam fer també un sol rialler i altres dibuixos, perquè ¡la tècnica és molt senzilla i el resultat sorprenent!

Este fin de semana hemos intentado hacer sellos de porexpan, como antes habíamos hecho uno a partir de una patata. Así de sencillo: cogimos una bandeja de porexpan del supermercado, cortamos un rectángulo y escribimos, con un lápiz, el nombre ANNA al revés (esto lo descubrimos después de equivocarnos escribiendo el nombre normalmente, sin darnos cuenta de que era necesario invertir las letras). Después cubrimos el sello con pintura acrílica y lo presionamos diversas veces sobre un cartón. Recortamos uno de estos letreros y lo atamos a una cuerda. ¡Ahora Anna ya puede firmar sus cositas! Hicimos también un sol risueño y otros dibujos, porque ¡la técnica es muy senzilla y el resultado sorprendente!

Neste fim de semana experimentámos fazer carimbos de esferovite, como já antes tínhamos feito um carimbo a partir de uma duma batata. É muito simples: pegámos numa bandeja de esferovite do supermercado, cortámos um retângulo e escrevemos, com um lápis, o nome ANNA ao contrário (descobrimos isto depois de nos enganarmos a escrever o nome normalmente, sem que nos déssemos conta de que era preciso inverter as letras).Depois cobrimos o carimbo com tinta acrílica e pressionámo-lo várias vezes sobre um cartão. Recortámos um destes letreiros e atámo-lo a um cordel. Agora a Anna já pode marcar as suas coisinhas! Fizémos também um sol risonho e outros desenhos, porque a técnica é muito simples e o resultado surpreendente!5.10.12

Mussol de feltre / Búho de fieltro / Mocho de feltro

Per introduir els nens en el món dels fils i les agulles vam agafar un tros de feltre negre i vam anar passant l'agulla cap a dalt i cap a baix amb fils de cotó de diferents colors. Tothom va provar de fer-ho, fins que vam aconseguir un gran cercle barrejat de colors que vindria a ser la panxa del nostre mussol. Vam tallar dos grans ulls grocs i un bec vermell que vam cosir al fons negre. Per fi vam tallar la silueta del mussol en el feltre negre i en un altre de blau, i vam cosir les dues parts després d'omplir el mussol amb farciment per a coixins.

Para introducir a los niños en el mundo de los hilos y las agujas cogimos un trozo de fieltro negro y fuimos pasando la aguja hacia arriba y hacia abajo con hilos de algodón de diferentes colores. Todos probaron de hacerlo, hasta que conseguimos un gran círculo mezclado de colores que vendría a ser la barriga de nuestro búho. Cortamos dos grandes ojos amarillos y un pico rojo que cosimos en el fondo negro. Por último, cortamos la silueta del búho en el fieltro negro y en otro azul, y cosimos las dos partes después de llenar el búho con relleno para cojines.

Para iniciar os miúdos no mundo dos fios e das agulhas agarrámos num bocado de feltro preto e fomos passando a agulha para cima e para baixo com fios de algodão de diferentes cores. Todos experimentaram fazer isso, até que conseguimos um grande círculo com cores misturadas que viria a ser a barriga do nosso mocho. Cortámos dois grandes olhos amarelos e um bico vermelho que cosemos ao fundo preto. No final cortámos a silhueta do mocho em feltro preto e também em feltro azul e cosemos as duas partes depois de encher o mocho com recheio para almofadas.

4.10.12

Varetes de mag / Varitas de mago / Varinhas de mago

Parlant encara de màgia, vam decidir pintar moltes varetes de mag. Vam tallar canyes de bambú en trossos més petits i vam omplir els forats que quedaven a les puntes amb silicona blanca. Després vam pintar de blanc les extremitats de les varetes i, un cop es va assecar la pintura, vam pintar de negre la part central (posant una cinta de paper a marcar la separació dels colors, que en algun cas va fer saltar la pintura en arrencar-se). Per fi vam envernissar les varetes i les vam regalar als nens de la classe a la Festa Màgica dels 6 anys. Hem de reconèixer que van quedar molt boniques, però també més fràgils (davant dels cops dels nens) que les altres varetes que solíem fer, lligades exclusivament amb cinta adhesiva blanca i negra.

Hablando todavía de magia, decidimos pintar muchas varitas de mago. Cortamos cañas de bambú en trozos más pequeños y llenamos los agujeros que quedaban en las puntas con silicona blanca. Después pintamos de blanco las extremidades de las varitas y, cuando se secó la pintura, pintamos de negro la parte central (poniendo una cinta de papel para marcar la separación de los colores, que en algún caso hizo saltar la pintura cuando se arrancó). Por fin barnizamos las varitas y se las regalamos a los niños de la clase en el Fiesta Mágica de los 6 años. Hemos de reconocer que quedaron muy bonitas, pero también más frágiles (ante los golpes de los niños) que las otras varitas que solíamos hacer, atadas exclusivamente con cinta adhesiva blanca y negra.

Falando ainda de magia, decidimos pintar muitas varinhas mágicas. Cortámos canas de bambú em pedaços mais pequenos e enchemos os buracos que se viam nas pontas com silicone branco. Depois, pintámos de branco as pontas das varinhas e, uma vez a tinta seca, pintámos de negro a parte central (pondo uma fita de papel a marcar a separação das cores, que em certos casos fez saltar a pintura quando se arrancou). Finalmente envernizámos as varinhas e oferecemo-las aos colegas da classe na Festa Mágica dos 6 anos. Temos de reconhecer que ficaram muito bonitas, mas também mais frágeis (aos golpes dos miúdos) que as outras varinhas que costumávamos fazer, atadas exclusivamente com fita adesiva branca e preta.

3.10.12

Vareta de fada / Varita de hada / Varinha de fada

Amb feltre groc vam dibuixar dues estrelles, les vam cosir amb llana blanca, ho vam omplir amb cotó i, per fi, vam ficar-hi una canya de bambú. Però, perquè no sortís el pal, hi vam fer un foradet amb una barrina per on vam passar el fil de llana, ¡de manera que va quedar tot molt ben agafat per poder fer molta màgia! Des d'aleshores ja hem tornat a fer una altra vareta groga més esvelta per a una cosina i una altra de vermell i rosa per a una amiga. I les que vindran encara...

Dibujamos y recortamos dos estrellas en fieltro amarillo, las cosimos con lana blanca, lo llenamos todo con algodón y, finalmente, incorporamos una caña de bambú. Pero, para que no saliese el palo, le hicimos un agujero pequeño con una barrena por donde pasamos el hilo de lana, ¡de manera que quedó todo muy bien sujeto para poder hacer mucha magia! Desde entonces hemos vuelto a hacer otra varita amarilla más esbelta, para una prima, y otra roja y rosa para una amiga. Y las que vendran todavía...

Desenhámos e recortámos duas estrelas num feltro amarelo, cosemo-las com lã branca, enchemos tudo de algodão e, finalmente, metemos-lhe uma cana de bambú. Mas, para que não saisse o pau, fizémos-lhe um buraquinho com uma verruma por onde passámos o fio de lã, de maneira que ficou tudo muito bem seguro para poder fazer muita magia! Desde então já voltámos a fazer outra varinha amarela mais esbelta para uma prima e outra vermelha e cor-de-rosa para uma amiga. E as que virão ainda...

1.10.12

Prohibit patinets / Prohibido patinetes / Proibido trotinetes

Perquè quedi ben clar, ¡hem assenyalat les habitacions on està prohibit entrar amb patinet! El Francesc ha dibuixat patinets en un cercle de cartró, i amb cinta aïllant vermella hem fet el senyal de prohibit.

Para que quede bien claro, ¡hemos señalado las habitaciones donde está prohibido entrar con patinete! Francesc dibujó patinetes en un círculo de cartón, y con cinta aislante roja hicimos la señal de prohibido.

Para que fique bem claro, assinalámos os quartos onde está proibido entrar com trotinete! O Francesc desenhou trotinetes num círculo de cartão e com fita isoladora vermelha fizémos o sinal de proibido.