28.11.13

Casetes de teles, pals i cartrons / Casitas de telas, palos y cartones / Casinhas de tecidos, paus e cartões

¿A quin nen no li agrada jugar a les casetes i amagar-se en un racó?
Fa un parell d'anys ens van regalar un joc de construcció d'Imaginarium que consta d'uns pals i unes boles de plàstic amb forats que permeten fer construccions molt diverses. Sobre aquesta estructura els nens fixen teles de colors amb pinces de la roba i juguen a les casetes.

¿A qué niño no le gusta jugar a las casitas y esconderse en un rincón?
Hace un par de años nos regalaron un juego de construcción de Imaginarium que consta de unos palos y unas bolas de plástico con agujeros que permiten hacer construcciones muy diversas. Sobre esta estructura los niños fijan telas de colores con pinzas de la ropa y juegan a las casitas.

Qual é a criança que não gosta de brincar às casinhas e esconder-se num cantinho?
Há uns dois anos ofereceram-nos um jogo de construção do Imaginarium que consta de uns paus e umas bolas de plástico com buracos que permitem fazer construções muito diferentes. Sobre esta estrutura os miúdos fixam tecidos às cores com molas da roupa e brincam às casinhas.


A l'estiu van descobrir que les branques dels arbres també servien per penjar les teles i crear espais més recollits a l'exterior.

En verano descubrieron que las ramas de los árboles también servían para colgar las telas y crear espacios más recogidos en el exterior.

No verão descobriram que os ramos das árvores também serviam para pendurar os tecidos e criar espaços mais recolhidos no exterior.En dies de molta calor, les teles es podien penjar en una corda per fer una mica d'ombra.

En días de mucho calor, las telas se podían colgar en una cuerda para hacer un poco de sombra.

Em dias de muito calor, os tecidos podiam pendurar-se numa corda para fazer um pouco de sombra.


Ara que ja fa més fred i toca quedar-se a dintre, són les taules, les cadires i altres mobles el que ells cobreixen amb les teles per fer-se caus a la seva mida. Tot es veu diferent allà a sota...

Ahora que hace más frío y toca quedarse dentro, son las mesas, las sillas y otros muebles lo que ellos cubren con las telas para hacerse madrigueras a su medida. Todo se ve diferente allí abajo...

Agora que está mais frio e permanecem dentro de casa, são as mesas, as cadeiras e outros móveis que eles cobrem com os tecidos para fazerem esconderijos à sua medida. Tudo se vê diferente ali de baixo...


A vegades la teulada no es fa amb teixits sinó amb fustes velles recolzades en algun sofà. O amb caixes de cartró...

A veces el tejado no se hace con tejidos sino con maderas viejas apoyadas en algún sofá. O con cajas de cartón...

Às vezes o telhado não se faz com tecidos mas sim com tábuas velhas apoiadas nalgum sofá. Ou com caixas de cartão...


¡La imaginació dels nens no té límits! Dóna gust veure com ells transformen els espais per viure-hi les seves històries, i que ho poden fer amb materials tan senzills com teles, pals i cartrons.

¡La imaginación de los niños no tiene límites! Da gusto ver como ellos transforman los espacios para vivir allí sus historias, y que lo pueden hacer con materiales tan sencillos como telas, palos y cartones.

A imaginação das crianças não tem limites! Dá gosto ver como eles transformam os espaços para viverem aí as suas histórias, e que o podem fazer com materiais tão simples como tecidos, paus e cartões.

25.11.13

Corones d'indi / Coronas de indio / Cocares índios


Amb feltre, plomes de colors, un elàstic gruixut i una màquina de cosir, hem fet aquestes corones per als indis de casa.

Con fieltro, plumas de colores, un elástico grueso y una máquina de coser, hemos hecho estas coronas para los indios de casa.

Com feltro, penas às cores, um elástico grosso e uma máquina de costura, fizemos estes cocares para os índios cá de casa.


22.11.13

Un coixí germà / Una almohada hermana / Uma almofada irmã

El coixí-nina de l'Anna ja té un germanet, nascut de manera semblant... Només que porta un ull tapat perquè és un pirata!

El cojín-muñeca de Anna ya tiene un hermano, nacido de manera parecida... ¡Solo que lleva un ojo tapado porque es un pirata!

A almofada-boneca da Anna já tem um irmão, nascido de maneira parecida... Só que leva um olho tapado porque é um pirata!

21.11.13

Habitats


L'altre dia vam agafar unes caixes de fusta per crear els habitats d'alguns dels nostres animals. Pedres, branques, pinyes, la closca del tronc del pi, plastilina, cartró platejat... tot ens servia per acondicionar un petit món en miniatura.

El otro día cogimos unas cajas de madera para crear los habitats de algunos de nuestros animales. Piedras, ramas, piñas, la cáscara del tronco del pino, plastilina, cartón plateado... todo nos servía para acondicionar un pequeño mundo en miniatura.

No outro dia agarrámos umas caixas de madeira para criar os habitats de alguns dos nossos animais. Pedras, ramos, pinhas, a casca do tronco do pinheiro, plasticina, cartão prateado... tudo nos servia para preparar um pequeno mundo em miniatura.


Però les plantes, fixades a la plastilina, en unes hores es van assecar. ¿Què podíem fer? Vam comprar d'aquella escuma per als ornaments florals i vam tornar a muntar cada habitat específic, no sense folrar prèviament la caixa amb un plàstic. Les plantes encara estan bé, excepte el bambú, que és el més delicat. Hem intentat ser ecològics. I n'hem après alguna cosa.

Pero las plantas, fijadas a la plastilina, en unas horas se secaron. ¿Qué podíamos hacer? Compramos de aquella espuma para los adornos florales y volvimos a montar cada habitat específico, no sin forrar previamente la caja con un plástico. Las plantas todavía están bien, excepto el bambú, que es el más delicado. Hemos intentado ser ecológicos. Y hemos aprendido algo de ello.

Mas as plantas, cravadas na plasticina, secaram em poucas horas. O que podiamos fazer? Comprámos daquela espuma para os adornos florais e voltámos a montar cada habitat específico, não sem antes termos forrado a caixa com um plástico. As plantas ainda estão bem, exceto o bambú, que é o mais delicado. Tentámos ser ecológicos. E aprendemos alguma coisa com isto. 20.11.13

La millor recepta de plastilina / La mejor receta de plastilina / A melhor receita de plasticina


Després d'haver provat diferents receptes de plasticina casolana, hem trobat la que ens funciona millor. No hi pot faltar el cremor tàrtar, un ingredient molt habitual, per exemple, al Regne Unit, però més difícil de trobar als països del sud d'Europa. (Als supermercats Mercadona hi ha uns preparats per a gasosa en sobres, Gasificante Litines, de la marca Hacendado, que contenen aquest cremor tàrtar; s'han d'usar 4 o 5 en aquesta recepta.) Si el substituïm per bicarbonat, la plasticina durarà dos dies. Si l'utilitzem, ¡durarà molt i molt de temps!

Después de haber probado diferentes recetas de plasticina casera, hemos encontrado la que nos funciona mejor. No puede faltar el cremor tártaro, un ingrediente muy habitual, por ejemplo, en el Reino Unido, pero más difícil de encontrar en los países del sur de Europa. Si lo sustituimos por bicarbonato, la plasticina durará dos días. Si lo utilizamos, durará mucho, ¡mucho tiempo!

Depois de termos experimentado diferentes receitas de plasticina caseira, encontrámos a que nos parece melhor. Não pode faltar o cremor tártaro, um ingrediente muito habitual, por exemplo, no Reino Unido, mas mais difícil de encontrar nos países do sul da Europa. Se o substituirmos por bicarbonato, a plasticina durará dois dias. Se o utilizarmos, durará muito e muito tempo!

1 tassa de farina / 1 taza de harina / chávena de farinha
½ tassa de sal / ½ taza de sal / ½ chávena de sal fino
1 tassa d'aigua / taza de agua / chávena de água
2 cullerades de cremor tàrtar / cujaradas de cremor tártaro / 2 colheres de cremor tártaro
2 cullerades oli vegetal / cujaradas de aceite vegetal / colheres de óleo vegetal
colorant alimentar / colorante alimentar / corante alimentar
S'han de barrejar tots els ingredients sòlids. Es pot dissoldre el colorant dins aigua (si només es vol fer plastilina d'un color) i afegir-hi a la barreja anterior. Després s'ha de portar-ho tot al foc, fins que quedi molt espès i ja no es pugui remoure més. S'ha de deixar refredar la plastilina i després amassar-la molt bé. S'hi pot aleshores afegir qualsevol aroma, purpurina, espècies...

Se deben mezclar todos los ingredientes sólidos. Se puede disolver el colorante en agua (si solo se quiere hacer plastilina de un color) y añadir a la mezcla anterior. Después se llevará todo al fuego, hasta que quede muy espeso y ya no se pueda remover más. Hay que dejar enfriar la plastilina y amasarla muy bien. Se puede entonces agregar algún aroma, purpurina, especias...

Devem misturar-se todos os ingredientes sólidos. Pode dissolver-se o corante em água (se só se quer fazer plasticina de uma cor) e juntar à mistura anterior. Depois, deve levar-se tudo ao lume até que fique muito espesso e já não se consiga mexer mais. Pode-se juntar nesse momento qualquer aroma, purpurina, especiarias...


Aquesta plastilina lila la vam fer abans de l'estiu, ara fa uns cinc mesos, i encara està perfecta, ¡com el primer dia! Cadascú hi juga com vol... I la guardem sempre en un tàper a la nevera, ¡això és importantíssim!

Esta plastilina lila la hicimos antes del verano, hace unos cinco meses, y todavía está perfecta, ¡como el primer día! Cada uno juega como quiere... Y la guardamos siempre en un tupper en la nevera, ¡eso es importantísimo!

Esta plasticina lilás foi feita antes do verão, há uns cinco meses, e ainda está perfeita, como no primeiro dia! Cada um brinca com ela como quer... Guardamo-la sempre num tupperware no frigorífico, isso é importantíssimo! 


A Portugal, a l'agost, vam fer dues plastilines de color del mar i la platja. Els nens hi jugaven amb petxines i a la plastilina sense colorant hi vam afegir sorra.

En Portugal, en agosto, hicimos dos plastelinas de color del mar y la playa. Los niños jugaban con conchas y a la plastilina sin colorante añadimos arena.

Em Portugal, em agosto, fizemos duas plasticinas da cor do mar e da praia. Os miúdos brincavam com conchas e à plasticina sem corante juntámos areia.L'última plastilina que hem fet és aquesta plastilina groga deliciosa, ¡amb unes gotetes d'essència de llimona!

La última plastilina que hemos hecho es esta plastilina amarilla deliciosa, ¡con unas gotitas de esencia de limón!

A última plasticina que fizemos é esta plastilina amarela deliciosa, com umas gotinhas de essência de limão!