31.7.13

Flors del camp / Flores del campo / Flores do campo


 
 


Plomes de paó / Plumas de pavo real / Penas de pavão


Amb les plomes que el paó anava perdent vam fer un gran ram ple de color.

Con las plumas que el pavo real iba perdiendo hicimos un gran ramo lleno de color.

Com as penas que o pavão ia perdendo fizemos um grande ramo cheio de cores.


30.7.13

Bastons decorats / Bastones decorados / Cajados decorados


Amb uns pals que vam agafar al bosc vam fer uns bastons decorats amb fils de colors vius.

Con unos palos que cogimos el bosque hicimos unos bastones decorados con hilos de colores vivos.

Com uns paus que apanhámos no bosque fizemos uns cajados decorados com fios de cores vivas.

19.7.13

Quaderns de viatges / Cuadernos de viajes / Cadernos de viagens

Ja els tenim a punt, ¡demà els estrenarem! Amb textos i dibuixos del que veurem. Una bona manera de repassar P4 i Primer sense haver de fer fitxes avorrides... ¡Bones vacances a tothom!

Ya los tenemos a punto, ¡mañana los estrenaremos! Con textos y dibujos de lo que veremos. Una buena manera de repasar P4 y Primero sin tener que hacer fichas aburridas... ¡Buenas vacaciones a todos!

Já estão preparados, amanhã vamos estreá-los! Com textos e desenhos do que veremos. Uma boa maneira de recapitular P4 e Primeiro sem ter de fazer fichas pouco interessantes... Boas férias para todos!


Una porta i una finestra / Una puerta y una ventana / Uma porta e uma janelaAhir els nens em van demanar un cartró gran per fer una casa. Van anar a buscar un retolador gruixut, washi tape i paper de seda per decorar-la. Només em van demanar ajuda per tallar la porta i la finestra i per fer les cortines.

Ayer los niños me pidieron un cartón grande para hacer una casa. Fueron a buscar un rotulador grueso, washi tape y papel de seda para decorarla. Solo me pidieron ayuda para cortar la puerta y la ventana y para hacer las cortinas.

Ontem os miúdos pediram-me um cartão grande para fazer uma casa. Foram buscar um marcador grosso, washi tape e papel de seda para decorá-la. Apenas me pediram ajuda para cortar a porta, a janela e fazer as cortinas. 

18.7.13

Polseres / Pulseras / Pulseiras


Amb pals de gelat també es poden fer polseres si els bullim durant 30 minuts en aigua, els deixem assecar a dins d'un vas que els doni la forma corba que volem, i després els folrem amb teixit o amb un tovalló de paper, els pintem...

Con palos de helado también se pueden hacer pulseras si los hervimos durante 30 minutos en agua, los dejamos secar dentro de un vaso que les dé la forma curva que queremos, y luego los forramos con tejido o con una servilleta de papel, los pintamos...

Com pauzinhos de gelado também se podem fazer pulseiras se os pusermos a ferver 30 minutos em água, os deixarmos secar dentro de um copo, que lhes dê a forma curva que queremos, e depois os forrarmos com tecido ou com um guardanapo de papel, os pintarmos...