31.1.14

Boles malabars / Bolas malabares / Bolas de malabarismo


INGREDIENTS / INGREDIENTES:

- un grapat d'arròs (o farina, llenties, sucre...)
- film transparent (per embolicar l'arròs)
- dos o tres globus als quals tallem la punta (i que estirem alternadament sobre la bola d'arròs)

- una mano llena de arroz (o harina, lentejas, azúcar ...) 
- película transparente (para envolver el arroz) 
- dos o tres globos a los que cortamos la punta (y que estiramos alternadamente sobre la bola de arroz)

- uma mão cheia de arroz (ou farinha, lentilhas, açúcar...)
- película aderente (para envolver o arroz)
- dois ou três balões aos quais cortamos a ponta (e que esticamos alternadamente sobre a bola de arroz)

30.1.14

Transferències / Transferencias / Transferências

En el fantàstic blog Encenent la imaginació vaig veure aquesta tècnica de fer transferències i la vaig proposar als nens, que es van entusiasmar de seguida ja que els resultats són gairebé màgics! Pintem un full sencer amb ceres de colors. Coloquem un full blanc a sobre i dibuixem amb llàpis el que volem. Quan aixequem el full de dalt, descobrim que hi ha el mateix dibuix per darrere, invertit, amb els colors que hi havia a sota.

En el fantástico blog Encendiendo la imaginación vi esta técnica de hacer transferencias y la propuse a los niños, que se entusiasmaron de inmediato ya que los resultados son casi mágicos! Pintamos una hoja entera con ceras de colores. Colocamos una hoja blanca encima y dibujamos con lápiz lo que queremos. Cuando levantamos la hoja de arriba, descubrimos que hay el mismo dibujo por detrás, invertido, con los colores que había debajo.

No fantástico blog Encendendo a imaginação vi esta técnica de fazer transferências e propu-la aos miúdos, que se entusiasmaram de seguida já que os resultados são quase mágicos! Pintamos uma folha inteira com lápis de cera às cores. Colocamos uma folha branca por cima e desenhamos com lápis o que queremos. Quando levantamos a folha de cima, descobrimos que há o mesmo desenho por trás, invertido, com as cores que havia por baixo.Mentre l'Anna dibuixava a l'atzar, el Francesc va descobrir que podia triar el color de cada part si mogués el full i dibuixés a sobre del color escollit.

Mientras Anna dibujaba al azar, Francesc descubrió que podía elegir el color de cada parte si moviera la hoja y dibujara sobre el color escogido.

Enquanto que a Anna desenhava ao acaso, o Francesc descobriu que podia escolher a cor de cada parte se movesse a folha e desenhasse em cima da cor escolhida.


Durant una bona estona els nens van estar explorant aquestes transferències que, a més de girar els dibuixos, invertien també les paraules i provocaven efectes sorprenents.

Durante un buen rato los niños estuvieron explorando estas transferencias que, además de girar los dibujos, invertían también las palabras y provocaban efectos sorprendentes.

Durante um tempo os miúdos estiveram a explorar estas transferências que, para além de girar os desenhos, invertiam também as palavras e provocavam efeitos surpreendentes.

28.1.14

Un matalàs i una manteta / Un colchón y una mantita / Um colchão e um cobertor


Per no tornar a fer més llits de nines (¡ja no tenim espai on posar-les!), aquest cop hem fet només el matalàs i la manteta amb el llençol, cosits pel fons i per un dels costats, mentre que a l’altre costat hem posat velcro perquè la nina pugui entrar i sortir del llit de la manera més còmoda. ¡Ara la Carolina ja dorm calenteta al costat de l’Anna!

Para no volver a hacer más camas de muñecas (¡ya no tenemos espacio donde ponerlas!), esta vez hemos hecho solamente el colchón y la manta con la sábana, cosidos por el fondo y por uno de los lados, mientras que en el otro lado hemos puesto velcro para que la muñeca pueda entrar y salir de la cama de la manera más cómoda. ¡Ahora Carolina ya duerme calentita junto a Anna!

Para não voltar a fazer mais camas de bonecas (já não temos onde colocá-las!), desta vez fizemos apenas o colchão e o cobertor com o lençol, cosidos pelo fundo e por um dos lados, enquanto no outro lado colocámos velcro para que a boneca possa entrar e sair da cama da maneira mais cómoda. Agora a Carolina já dorme quentinha ao lado da Anna!

27.1.14

Mitjons per vestits / Calcetines por vestidos / Meias por vestidos


 Maria, una seguidora de mamà recicla, a propòsit d’aquest post, ens va dir que feia roba per a les nines de les seves filles a partir de mitjons vells on retallava tres forats per fer passar el cap i els braços. Doncs ho vam provar, entusiasmadíssims amb la facilitat del procediment i l’èxit dels resultats. La Carolina té ara un vestuari completíssim ¡a partir de mitjons reciclats!

Maria, una seguidora de mamá recicla, a propósito de este post, nos dijo que hacía ropa para las muñecas de sus hijas a partir de calcetines viejos en los que recortaba tres agujeros para hacer pasar la cabeza y los brazos. Pues lo probamos, entusiasmadísimos con la facilidad del procedimiento y el éxito de los resultados. Carolina tiene ahora un vestuario completísimo ¡a partir de calcetines reciclados!

Maria, uma seguidora de mamã recicla, a propósito deste post, disse-nos que fazia roupa para as bonecas das suas filhas a partir de meias velhas às quais cortava três buracos para passar a cabeça e os braços. Então decidimos experimentar isso, entusiasmadíssimos com a facilidade do procedimento e o êxito dos resultados. A Carolina tem agora um vestuário completíssimo a partir de meias recicladas!

24.1.14

Alquimistes / Alquimistas


Bicarbonat + vinagre + aquarel·les líquides = una explosió química (alcalí + àcid) que ha tingut completament absorts els meus tres fills durant una bona estona, excitadíssims amb els efectes efervescents i les barreges de colors que es produïen sobre les safates individuals de porexpan.
(Les aquarel·les es poden substituir per colorants alimentaris i s'hi poden afegir sals de fruita.)

Bicarbonato + vinagre + acuarelas líquidas = una explosión química (alcalino + ácido) que ha tenido completamente absortos a mis tres hijos durante un buen rato, excitadísimos con los efectos efervescentes y las mezclas de colores que se producían sobre las bandejas individuales de porexpan.
(Las acuarelas se pueden sustituir por colorantes alimentarios y se pueden añadir sales de fruta.) 

Bicarbonato + vinagre + aguarelas líquidas = uma explosão química (alcalino + ácido) que absorveu completamente os meus três filhos durante muito tempo, excitadíssimos com os efeitos efervescentes e as misturas de cores que se produziam sobre as bandejas de esferovite.
(As aguarelas podem substituir-se por corantes alimentares e pode-se juntar sais de fruta.)

23.1.14

Volcà en erupció / Volcán en erupción / Vulcão em erupção


Vam construir un volcà de plastilina al voltant d’un potet de lacasitos, que creava el forat central. Allà dins vam posar una mica de sabó líquid, de vinagre i, per fi, de bicarbonat, i aleshores la reacció química es va produir: el volcà va entrar en erupció i va vessar lava per tot arreu, lava que vam tenyir amb aquarel·les líquides dels colors del foc. Diversió assegurada. Una setmana més tard ho vam tornar a provar, demà us en parlaré.

Construimos un volcán de plastilina alrededor de un bote de lacasitos, que creaba el agujero central. Allí dentro pusimos un poco de jabón líquido, de vinagre y, por fin, de bicarbonato, y entonces la reacción química se produjo: el volcán entró en erupción y derramó lava por todas partes, lava que teñimos con acuarelas líquidas de los colores del fuego. Diversión asegurada. Una semana más tarde lo volvimos a probar, mañana os hablaré de eso.

Construímos um vulcão de plasticina à volta de um frasco de lacasitos, que criava um buraco central. Lá dentro pusemos um pouco de sabão líquido, de vinagre e, finalmente, de bicarbonato, e então a reação química produziu-se: o vulcão entrou em erupção e derramou lava por todo o lado, lava que tingimos com aguarelas líquidas das cores do fogo. Diversão assegurada. Uma semana mais tarde voltámos a experimentar, já vos contarei amanhã.

20.1.14

Coses de princesa / Cosas de princesa / Coisas de princesa


A la Carta als Reis l'Anna demanava una corona. ¡Un cop més els vam ajudar! El Francesc i jo vam pintar una antiga caixa de fusta de vermell i rosa. Per dintre, la vam folrar amb feltre vermell (el seu color preferit) per poder guardar tot el que li faríem: una corona de feltre, una vareta màgica en forma d'estrella, un cor per penjar al pit, diademes folrades amb teixit... Hi vam deixar també molts elàstics i clips, ja que ella els perd amb molta facilitat.

En la Carta a los Reyes Anna pedía una corona. ¡Una vez más los ayudamos! Francesc y yo pintamos una antigua caja de madera de rojo y rosa. Por dentro, la forramos con fieltro rojo (su color preferido) para poder guardar todo lo que le haríamos: una corona de fieltro, una varita mágica en forma de estrella, un corazón para colgar en el pecho, diademas forradas con tejido... Le metemos también muchos elásticos y clips, ya que ella los pierde con mucha facilidad.

Na Carta aos Reis a Anna pedia uma coroa. Mais uma vez os ajudámos! O Francesc e eu pintámos uma antiga caixa de madeira de vermelho e cor-de-rosa. Por dentro, forrámo-la com feltro vermelho (a sua cor preferida) para poder guardar tudo o que faríamos para ela: uma coroa de feltro, uma varinha de condão em forma de estrela, um coração para pendurar ao peito, bandoletes forradas com tecido... Metemos-lhe também muitos elásticos e ganchinhos, já que ela os perde com muita facilidade.                             

17.1.14

Reciclant mapes / Reciclando mapas

Per mitjà del découpage hem revestit amb mapes antics alguns pots de vidre, llaunes i envasos. 

Por medio del découpage hemos revestido con mapas antiguos algunos frascos de vidrio, latas y envases.

Por meio de découpage revestimos com mapas antigos alguns frascos de vidro, latas e embalagens de plástico.

15.1.14

El primer vestit / El primero vestido / O primeiro vestido

La Carolina va arribar per Reis i només venia amb un vestit posat. En mitja hora li hem fet aquest altre vestidet... ¡i els que vindran!

Carolina llegó por Reyes y solo venía con un traje puesto. En media hora hemos hecho este otro vestidito... ¡y los que vendrán!

A Carolina chegou no Dia de Reis e apenas trazia um fato. Em meia hora fizemos-lhe este vestido... e os que estão para vir!

14.1.14

Més corones d'indi / Más coronas de índio / Mais cocares índios

Els Reis també em van demanar que preparés alguna cosa per als nebots més petits... i així van néixer unes corones d'indi fetes de feltre, plomes i amb una goma al darrere.

Los Reyes también me pidieron que preparara algo para los sobrinos más pequeños... y así nacieron unas coronas de indio hechas de fieltro, plumas y con una goma detrás.

Os Reis também me pediram que preparasse alguma coisa para os sobrinhos mais pequenos... e assim nasceram uns cocares de índio feitos de feltro, penas e com um elástico atrás.

13.1.14

Bosses de regal / Bolsos de regalo / Sacos de presente


Aquest any els Reis em van demanar ajuda... Aleshores vaig agafar una tela antiga de lli i la vaig retallar en diversos rectangles allargats que es convertirien en bosses de tela estampades. En Aironfix vaig dibuixar i retallar la silueta dels animals i motius que vam triar i, amb pintura per a teixit, els nens van passar aquests dibuixos a la tela. Un cop es va assecar, amb la màquina de costura vaig donar-los forma de bossa i en vaig cosir unes nanses fetes també amb el teixit doblegat. Ja només calia rentar i planxar les bosses per escampar-les després pels diversos membres de la família.

Este año los Reyes me pidieron ayuda... Entonces cogí una tela antigua de lino y la recorté en varios rectángulos alargados que se convertirían en bolsas de tela estampadas. En Aironfix dibujé y recorté la silueta de los animales y motivos que elegimos y, con pintura para tejido, los niños pasaron estes dibujos a la tela. Una vez se secó, con la máquina de costura les di forma de bolsa y les cosí unas asas hechas también con el tejido doblado. Ya solo había que lavar y planchar las bolsas para repartirlas después por varios miembros de la familia.

Este ano os Reis pediram-me ajuda... Então agarrei num pedaço de linho e recortei vários retângulos compridos que se viriam a transformar em sacos de tecido estampados. Em Aironfix desenhei e recortei a silhueta dos animais e motivos que escolhemos e, com tinta para tecido, os miúdos passaram estes desenhos para o pano. Quando secou, com a máquina de costura dei-lhes forma de saco e cosi-lhes umas asas feitas também com o tecido dobrado. Já só tinha de lavar e passar a ferro os sacos para distribuí-los pelos diversos membros da família.