27.6.14

Corones al parc / Coronas en el parque / Coroas no parque


Per a la festa d'aniversari del tercer trimestre, de 16 nens de P5 companys de l'Anna, ens van demanar de nou les nostres corones en goma EVA. Aquest any, com que la festa es feia al parc, vam decidir emprar només fulles i flors de molts colors, que hem grapat després a les corones. ¡Quin èxit!

Para la fiesta de cumpleaños del tercer trimestre, de 16 niños de P5 compañeros de Anna, nos pidieron de nuevo nuestras coronas en goma EVA. Este año, como la fiesta se hacía en el parque, decidimos emplear solo hojas y flores de muchos colores, que grapábamos después a las coronas. ¡Qué éxito!

Para a festa dos aniversários do terceiro trimestre, de 16 meninos companheiros da Anna, pediram-nos novamente as nossas coroas em espuma EVA. Este ano, como a festa se realizava no parque, decidimos usar apenas folhas e flores de muitas cores, que agrafámos depois às coroas. Que êxito! 

23.6.14

Pintant amb lleixiu / Pintando con lejía / Pintando com lixívia

Potser s'hauria de dir "despintant" amb lleixiu, ja que el lleixiu "es menja" el color de l'aquarel·la líquida que havíem pintat abans i ens permet aconseguir efectes molt diferents en funció de la saturació de la pintura i del grau de dissolució en aigua.

Quizás debería decir "despintado" con lejía, ya que la lejía "se come" el color de la acuarela líquida que habíamos pintado antes y nos permite conseguir efectos muy diferentes en función de la saturación de la pintura y del grado de disolución en agua.

Talvez fosse melhor dizer "despintando" com lixívia, já que a lixívia "come" a cor da aguarela líquida que tinhamos pintado antes e permite-nos conseguir efeitos muito diferentes, dependendo da saturação da pintura e do grau de dissolução em água.


19.6.14

Galetes i etiquetes / Galletas y etiquetas / Bolachas e etiquetas

Per celebrar l'aniversari de l'Anna a l'escola (ja que ella és del juliol) hem tornat a fer les nostres galetes de lacasitos. Aquest cop les hem posat dins una bosseta de plàstic i les hem lligat amb una etiqueta impresa amb el seu nom (segons un segell de porexpan que vam fer fa temps).

Para celebrar el aniversario de Anna en la escuela (ya que ella es de julio) hemos vuelto a hacer nuestras galletas de lacasitos. Esta vez las hemos puesto dentro de una bolsita de plástico y las hemos atado con una etiqueta impresa con su nombre (según un sello de porexpan que hicimos hace algún tiempo).

Para celebrar o aniversário da Anna na escola (já que ela é de Julho) voltámos a fazer as nossas bolachas de lacasitos. Desta vez pusemo-las dentro de um saquinho de plástico e atámo-las com uma etiqueta impressa com o seu nome (usando um carimbo de esferovite que fizemos há algum tempo).

18.6.14

Puzle de pals / Puzzle de palos / Puzzle de paus

¿Heu vist quin puzle podem fer si enganxem una fotografia a pals de gelat o de metge?
¿Habéis visto qué puzzle podemos hacer si pegamos una fotografía a palos de helado o de médico?
Já viram o puzzle que podemos fazer se colarmos uma fotografia a paus de gelado ou de médico?


13.6.14

Reciclant pals / Reciclando palos / Reciclando paus


Amb pals de gelat (o d'aquells que utilitzen els metges per veure la gola), retoladors i washi tape ¡es poden fer uns personatges ben divertits!

Con palos de helado (o de aquellos que utilizan los médicos para ver la garganta), rotuladores y washi tape ¡se pueden hacer unos personajes muy divertidos!

Com paus de gelado (ou daqueles que utilizam os médicos para ver a garganta), marcadores e washi tape podem fazer-se umas personagens bem divertidas!

10.6.14

Al poble del besavi / En el pueblo del bisabuelo / Na aldeia do bisavô

Sovint oblidem la importància de córrer pels camps, embrutar-se amb la terra, agafar flors, llençar pedres al riu, donar palla a les vaques, fer excursions per la muntanya... ¡Aquest cap de setmana els nens van poder fer tot això al poble del seu besavi!

A menudo nos olvidamos de lo importante que es correr por los campos, ensuciarse con la tierra, coger flores, tirar piedras al río, dar paja a las vacas, hacer excursiones por la montaña... ¡Este fin de semana los niños pudieron hacer todo esto en el pueblo de su bisabuelo!

Muitas vezes esquecemo-nos de como é importante correr pelos campos, sujar-se com a terra, apanhar flores, atirar pedras ao rio, dar palha às vacas, fazer excursões pela montanha... Neste fim de semana os miúdos puderam fazer tudo isto na aldeia do bisavô!


4.6.14

Pal de la pluja / Palo de la lluvia / Pau da chuva


¡Fa ja algun temps vam fer un pal de pluja!
En un rotllo rígid de cartró vam clavar aleatòriament un gran nombre de claus.

¡Hace ya algún tiempo hicimos un palo de lluvia! 
En un rollo rígido de cartón clavamos aleatoriamente un gran número de clavos.

Há já algum tempo fizemos um pau da chuva!
Num rolo rígido de cartão pregámos aleatoriamente um grande número de pregos.


Després vam fer un cercle de cartró i el vam enganxar al tub per un dels costats.

Después hicimos un círculo de cartón y lo pegamos al tubo por uno de los lados.

Depois fizémos um círculo de cartão e colámo-lo ao tubo por um dos lados.
Per l'altre costat vam posar-hi arròs.

Por el otro lado pusimos arroz.

Pelo outro lado pusemos arroz.
Vam tallar un nou cercle de cartró per tapar el tub per l'altre costat i hi vam posar cinta adhesiva a sobre. La resta del tub, on hi havia els claus, el vam cobrir amb precinte. ¡Ja només faltava decorar-ho! Vam enganxar-hi a sobre un full pintat amb aquarel·les. I, quan inclinem el pal, sembla que plogui...

Cortamos un nuevo círculo de cartón para tapar el tubo por el otro lado y pusimos cinta adhesiva encima. El resto del tubo, donde estaban los clavos, lo cubrimos con precinto. ¡Ya solo faltaba decorarlo! Pegamos encima una hoja pintada con acuarelas. Y, cuando inclinamos el palo, parece que llueve...

Cortámos um novo círculo de cartão para tapar o tubo pelo outro lado e pusemos fita adesiva por cima. No resto do tubo, onde estavam os pregos, cobrimos com fita grossa transparente. Já só faltava decorar! Colámos por cima uma folha pintada com aguarelas. E, quando inclinamos o pau, parece que chove...