31.5.13

Quadre de paper / Cuadro de papel / Quadro de papel


Si folrem un cartró gran amb paper kraft blanc, li fem un marc de washi tape i el pengem amb una corda gruixuda, ¡tenim una fantàstica pissarra de paper!

Si forramos un cartón grande con papel kraft blanco, le hacemos un marco de washi tape y lo colgamos con una cuerda gruesa, ¡tenemos una fantástica pizarra de papel!

Se forrarmos um cartão grande com papel kraft branco, lhe fizermos uma moldura de whashi tape e o pendurarmos com uma corda grossa, temos um fantástico quadro de papel!

29.5.13

Plastilina per a la festa / Plastilina para la fiesta / Plasticina para a festa


Vam tornar a fer plastilina de colors a partir d'una recepta una mica diferent, barrejant en fred els ingredients següents:

Volvimos a hacer plastilina de colores a partir de una receta un poco diferente, mezclando en frío los ingredientes siguientes:

Voltámos a fazer plasticina às cores a partir de uma receita um pouco diferente, misturando a frio os seguintes ingredientes:

· 2 tasses de farina / tazas de harina / chávenas de farinha
· 1/2 tassa de sal / taza de sal / chávena de sal
· 2 culleradetes d'oli vegetal /cucharaditas de aceite vegetal / colherzinhas de óleo vegetal
· 1 culleradeta de bicarbonat de sodi / cucharadita de bicarbonato de sodio / colherzinha de bicarbonato de sódio
· unes gotes de glicerina / unas gotas de glicerina / umas gotas de glicerina (opcional)
· 1,5 tasses d'aigua bullint / tazas de agua hierviente / chávenas de água a ferverDesprés de molt amassar vam aconseguir una bola que ja no s'enganxava a les mans. Aleshores vam dividir la massa en boles més petites (6 boles, fent-ne 2 receptes) i vam aplicar-hi un colorant alimentari diferent en cadascuna d'elles, barrejant-ho molt bé amb la massa.

Después de mucho amasar conseguimos una bola que ya no se pegaba a las manos. Entonces dividimos la masa en bolas más pequeñas (6 bolas, haciendo 2 recetas) y aplicamos un colorante alimentario diferente en cada una de ellas, mezclándolo muy bien con la masa.

Depois de muito amassar conseguimos uma bola que já não se colava às mãos. Então dividimos a massa em bolas mais pequenas (6 bolas, fazendo 2 receitas) e adicionámos um corante alimentar diferente a cada uma delas, misturando-o muito bem com a massa.


Aquesta va ser la nostra proposta el dia de la festa: una taula improvisada (un rectangle de silestone usat sobre una taula de palets) on vam col·locar les boles de plastilina segons els colors de l'arc de sant Martí i, al costat, una safata de fusta amb els macarrons de colors, pals de broqueta, algunes pedretes... Al principi els nens mantenien l'ordre i anaven fent creacions individuals, però a poc a poc van començar a barrejar colors, a afegir-hi més farina a sobre (per no enganxar-se a les mans) i, al final, vam fer un magnífic pastís d'aniversari. Jo ho vaig anar fotografiant sense intervenir per res, ¡perquè la creativitat dels nens no té límits!

Esta fue nuestra propuesta el día de la fiesta: una mesa improvisada (un rectángulo de silestone usado sobre una mesa de palets) donde colocamos las bolas de plastilina según los colores del arco iris y, al lado, una bandeja de madera con los macarrones de colores, palos de brocheta, algunas piedrecitas... Al principio los niños mantenían la orden e iban haciendo creaciones individuales, pero poco a poco empezaron a mezclar colores, a añadir más harina por encima (para no pegarse a las manos) y, al final, hicieron un magnífico pastel de cumpleaños. Yo lo iba fotografiando sin intervenir para nada, ¡porque la creatividad de los niños no tiene límites!

Esta foi a nossa proposta no dia da festa: uma mesa improvisada (um retângulo de silestone usado sobre uma mesa de paletes) onde colocámos as bolas de plasticina segundo as cores do arco-íris e, ao lado, uma bandeja de madeira com os macarrões às cores, os paus de espetada, algumas pedrinhas... No início as crianças mantinham a ordem e iam fazendo criações individuais, mas aos poucos começaram a misturar as cores, a juntar mais farinha por cima (para que não se agarrasse às mãos) e, no final, fizeram um magnífico bolo de aniversário. Eu fui fotografando tudo sem intervir, porque a criatividade das crianças não tem limites!28.5.13

Dia internacional del joc / del juego / do jogo


Quítame el pan, si quieres,
quítame el aire, pero
no me quites tu risa.
No me quites la rosa,
la lanza que desgranas,
el agua que de pronto
estalla en tu alegría,
la repentina ola
de plata que te nace.
(Pablo Neruda)

Macarrons de colors / Macarrones de colores / Macarrões às cores

Vam tenyir uns macarrons secs amb colorants alimentaris diluïts en aigua. Els podem fer servir per jugar amb la plastilina, per fer collarets...

Teñimos unos macarrones secos con colorantes alimentarios diluidos en agua. Los podemos utilizar para jugar con la plastilina, para hacer collares...

Tingimos uns macarrões secos com corantes alimentares diluídos em água. Podemos usá-los para brincar com a plasticina, para fazer colares...


27.5.13

Barrets d'aniversari / Sombreros de cumpleaños / Barretes de aniversário

Per als 9 nens de la classe de l'Anna que ahir van celebrar els 5 anyets vam fer, com l'any passat, 9 barrets en goma EVA. Enguany, però, tenien forma cònica i vam utilitzar només cinta adhesiva que enganxa pels dos costats i elàstic per aguantar-se al coll.

Para los 9 niños de la clase de Anna que ayer celebraron los 5 añitos hicimos, como el año pasado, 9 sombreros en goma EVA. Este año, sin embargo, tenían forma cónica y utilizamos solo cinta adhesiva que pega por ambos lados y elástico para aguantarse en el cuello.

Para os 9 meninos da classe da Anna que ontem celebraram os 5 aninhos fizemos, como no ano passado, 9 barretes com espuma EVA. Este ano, porem, tinham forma cónica y utilizámos apenas fita adesiva que cola de ambos os lados e elástico para prender ao pescoço.


23.5.13

Gerros amb topos / Jarros con topos / Jarros com bolinhas

Amb una màquina de fer forats vam crear topos d'Aironfix rosa i els vam enganxar a potets de vidre ¡per fer uns gerros més divertits!

Con una máquina de hacer agujeros creamos topos de Aironfix rosa y los pegamos en tarritos de cristal ¡para hacer unos jarrones más divertidos!

Com um furador criámos bolinhas de Aironfix rosa e colámo-las em frasquinhos de vidro para fazer uns jarros mais divertidos!

22.5.13

Rajoles / Baldosas / Azulejos

L'altre dia vaig recollir unes rajoles blanques que vaig veure pel carrer i les vaig donar als nens perquè hi fessin un dibuix amb un retolador permanent. ¡Com els va agradar dibuixar sobre aquesta superfície blanca, llisa i freda!

El otro día recogí unas baldosas blancas que vi por la calle y se las di a los niños para que hicieran un dibujo con un rotulador permanente. ¡Cómo les gustó dibujar sobre esta superficie blanca, lisa y fría!

Outro dia apanhei uns azulejos brancos que vi na rua e dei-os aos miúdos para que fizessem um desenho com um marcador permanente. Como gostaram de desenhar sobre esta superfície branca, lisa e fria!

17.5.13

Casetes de paper / Casitas de papel / Casinhas de papel


Vaig donar als nens un full d'aquarel·la amb la planimetria d'una caseta perquè ells hi pintessin les portes, les finestres, la teulada i tot el que volguessin, i després les vam retallar i muntar enganxant les diverses parts.

Di los niños una hoja de acuarela con la planimetría de una casita para que ellos pintaran las puertas, las ventanas, el tejado y todo lo que quisieran, y luego las recortamos y montamos pegando las diversas partes.

Dei aos pequenos uma folha de aguarela com a planimetria de uma casinha para que eles pintassem as portas, as janelas, o telhado e tudo o que quisessem, e depois recortámo-las e montámos colando as diversas partes.


El Miquel també va voler provar-ho ¡i va fer una casa abstracta molt bonica!

Miquel también quiso probarlo ¡e hizo una casa abstracta muy bonita!

O Miquel também quis experimentar e fez uma casa abstrata muito bonita!

L'Anna va voler fer una casa de nit, amb les finestres il·luminades per dintre.

Anna quiso hacer una casa de noche, con las ventanas iluminadas por dentro.

A Anna quis fazer uma casa à noite, com as janelas iluminadas por dentro.


I el Francesc va fer la casa terrorífica d'una bruixa, plena de ratolins, voltors, mussols i pocions màgiques.

Y Francesc hizo la casa terrorífica de una bruja, llena de ratones, buitres, búhos y pociones mágicas.

E o Francesc fez a casa terrorífica de uma bruxa, cheia de ratos, abutres, mochos e poções mágicas.

16.5.13

L'ocell a la gàbia / El pájaro en la jaula / O pássaro na gaiola

Si dibuixem una gàbia en un cercle de cartolina i, per darrere, un ocell (cap a baix); si li posem dos fils pels costats i li donem voltes perquè quedin torçats; si després estirem amb força els fils cap a fora perquè el cercle giri ràpidament... es produirà una il·lusió òptica: semblarà que l'ocell està dins la gàbia. ¡Proveu-ho!

Si dibujamos una jaula en un círculo de cartulina y, por detrás, un pájaro (hacia abajo); si le ponemos dos hilos por los lados y le damos vueltas para que queden torcidos; si después tiramos con fuerza los hilos hacia fuera para que el círculo gire rápidamente... se producirá una ilusión óptica: parecerá que el pájaro está en la jaula. ¡Probadlo!

Se desenharmos uma gaiola num círculo de cartolina e, por detrás, um pássaro (de cabeça para baixo); se lhe pusermos dois fios pelos lados e lhes dermos voltas para que fiquem torcidos; se depois esticarmos com força os fios para fora de modo que o círculo gire rapidamente... produzir-se-á uma ilusão de ótica: parecerá que o pássaro está dentro da gaiola. Experimentem!

14.5.13

Esports 2013 / Deportes 2013 / Desportos 2013Ja s'ha imprès el Butlletí d'esports de l'escola dels meus fills amb una coberta pintada a aquarel·la per mi: em vaig centrar exclusivament en la natació i vaig elaborar alguns passatemps a la part del darrere. 

Ya se ha impreso el Boletín de deportes de la escuela de mis hijos con una cubierta pintada en acuarela por mí: me centré exclusivamente en la natación y elaboré algunos pasatiempos en la parte trasera.

Jáfoi impresso o Boletim de desportos da escola dos meus filhos com uma capa pintada a aguarela por mim: centrei-me exclusivamente na natação e elaborei alguns passatempos na parte de trás. 

13.5.13

Pissarra / Pizarra / Ardósia

Vam pintar un tros de fusta amb tinta de pissarra i hi vam fer dos forats per penjar-hi una corda.
¡Que tingueu un bon dia i una bona setmana!

Pintamos un trozo de madera con tinta de pizarra y le hicimos dos agujeros para colgar una cuerda.
¡Que tengáis un buen día y una buena semana!

Pintámos um pedaço de madeira com tinta de ardósia e fizemos dois buracos para pendurá-lo com uma corda.
Que tenham um bom dia e uma boa semana!

10.5.13

Abstraccions / Abstracciones / Abstrações

Jo havia agafat les aquarel·les líquides per pintar un dibuix petit, però els nens van voler provar-les i els hi va agradar tant que em van anar demanant més fulls, més pinzells, més colors... ¡Per fi també el més petit de la casa volia pintar! Durant una estona silenciosa van anar barrejant colors de manera totalment lliure, només pel plaer dels colors i de les formes que es fan i desfan, del paper que es mulla i s'asseca, dels móns màgics que es creen quan ens deixem portar.

Yo había cogido las acuarelas líquidas para pintar un dibujo pequeño, pero los niños quisieron probarlas y les gustó tanto que me fueron pidiendo más hojas, más pinceles, más colores... ¡Por fin también el más pequeño de la casa quería pintar! Durante un rato silencioso fueron mezclando colores de manera totalmente libre, sólo por el placer de los colores y de las formas que se hacen y deshacen, del papel que se moja y se seca, de los mundos mágicos que se crean cuando nos dejamos llevar.

Eu tinha pegado nas aguarelas líquidas para pintar um desenho pequeno, mas os miúdos quiseram experimentá-las e gostaram tanto que me foram pedindo mais folhas, mais pincéis, mais cores... Por fim também o mais pequeno da casa queria pintar! Durante uns momentos silenciosos foram misturando cores de maneira totalmente livre, apenas pelo prazer das cores e das formas que se fazem e desfazem, do papel que se molha e se seca, dos mundos mágicos que se criam quando nos deixamos levar.9.5.13

Llits de nines estampats / Camas de muñecas estampadas / Camas de bonecas estampadas

No llenceu les caixes de fusta on ve la fruita perquè les podeu convertir ¡en uns fantàstics llits per a les nines! Nosaltres vam pintar una caixa amb acrílic blanc i després li vam enganxar, amb cola blanca dissolta en aigua, un tovalló de paper estampat. En una altra ocasió li vam pintar només unes flors o la vam revestir de teixits estampats.

No tiréis las cajas de madera donde viene la fruta porque se pueden convertir ¡en unas fantásticas camas para las muñecas! Nosotros pintamos una caja con acrílico blanco y luego le pegamos, con cola blanca disuelta en agua, una servilleta de papel estampado. Otra vez le pintamos solo unas flores o la revestimos de tejidos estampados.

Não deitem fora as caixas de madeira onde vem a fruta porque as podem converter numas fantásticas camas para as bonecas! Nós pintámos um caixa com acrílico branco e depois colámos-lhe, com cola branca dissolvida em água, um guardanapo de papel estampado. De outras vezes pintámos-lhe apenas umas flores ou revestimo-la de tecidos estampados.


7.5.13

Palets reciclats / Palets reciclados / Paletes recicladas

Tenim molts palets a la terrassa, agafats al carrer i transformats en taules o tarimes; palets polits, clavats entre si i amb rodetes; palets deixats senzillament per terra per elevar els testos de les plantes i de l'hort.

Tenemos muchos palets en la terraza, cogidos en la calle y transformados en mesas o tarimas; palets pulidos, clavados entre sí y con ruedecillas; palets dejados sencillamente por el suelo para elevar las macetas de las plantas y del huerto.

Temos muitas paletes no terraço, apanhadas na rua e transformadas em mesas ou estrados; paletes polidas, pregadas entre si e com rodinhas; paletes deixadas simplesmente pelo chão para elevar os vasos das plantas e da horta.