27.2.14

MandalaVaig preguntar als nens si volien fer un mandala gegant, i ells s'hi van entusiasmar de seguida. En un cercle de paper kraft vaig dibuixar algunes circumferències concèntriques. I ells, molt tranquils i concentrats, van anar pintant cada anella amb motius diferents, gràcies als fantàstics PlayColor (guaix sòlid de colors molt vius). El lloc triat per penjar el mandala va ser la paret vermella del passadís, la mateixa que es transforma cada Nadal.

Pregunté a los niños si querían hacer un mandala gigante, y ellos se entusiasmaron enseguida. En un círculo de papel kraft dibujé algunas circunferencias concéntricas. Y ellos, muy tranquilos y concentrados, fueron pintando cada anilla con motivos diferentes, gracias a los fantásticos Playcolor (gouache sólido de colores muy vivos). El lugar elegido para colgar el mandala fue la pared roja del pasillo, la misma que se transforma cada Navidad.

Perguntei aos miúdos se queriam fazer um mandala gigante, e eles entusiasmaram-se logo. Num círculo de papel kraft desenhei algumas circunferências concêntricas. E eles, muito tranquilos e concentrados, foram pintando cada anel com motivos diferentes, graças aos fantásticos PlayColor (guache sólido de cores muito vivas). O lugar escolhido para pendurar o mandala foi a parede vermelha do corredor, a mesma que se transforma todos os Natais.


24.2.14

Cavall de pal / Cabalo de palo / Cavalo de pau


Hem fet un cavallet de pal, d'aquells de temps antics. El Francesc ha cosit el cap del cavall i les orelles. Amb dos botons hem fet els ulls i amb un tros de feltre negre tallat en tires, el cabell. Després l'hem omplert el cap amb cotó i draps vells i l'hem lligat a una canya de bambú. Un altre tros de canya ens serveix per posar-hi les mans. I a galopar, a galopar...

Hemos hecho un caballito de palo, de aquellos de tiempos antiguos. Francesc ha cosido la cabeza del caballo y las orejas. Con dos botones hemos hecho los ojos y con un trozo de fieltro negro cortado en tiras, el cabello. Después hemos llenado la cabeza con algodón y trapos viejos y lo hemos atado a una caña de bambú. Otro trozo de caña nos sirve para poner las manos. Y a galopar, a galopar...

Fizemos um cavalinho de pau, daqueles de antigamente. O Francesc coseu a cabeça do cavalo e as orelhas. Com dois botões fizemos os olhos e com um pedaço de feltro negro, cortado em fitas, a crina. Depois, enchemos a cabeça com algodão e trapos velhos e atámo-la a uma cana de bambú. Outro bocado de cana serve-nos para pôr as mãos. E vamos galopar, galopar...

18.2.14

La nena de les bombolles de sabó / La niña de las pompas de jabón / A menina das bolas de sabão

Vaig dibuixar una nena fent bombolles de sabó.
Dibujé una niña haciendo pompas de jabón.
Desenhei uma menina a fazer bolas de sabão.

Aquesta nena va sortir al butlletí de l'AMPA de l'escola dels nens, en una pàgina maquetada per una altra mare de l'escola que també és il·lustradora, María Ella Carrera, al final de l'article sobre la creativitat que firmem totes dues.

Esta niña salió en el boletín del AMPA de la escuela de los niños, en una página maquetada por otra madre de la escuela que también es ilustradora, María Ella Carrera, al final del artículo sobre la creatividad que ambas firmamos.

Esta menina apareceu no boletim da AMPA (Associação de Mães e Pais de Alunos) da escola dos miúdos, numa página desenhada por outra mãe da escola que também é ilustradora, María Ella Carrera, no final do artigo sobre a criatividade escrito pelas duas.


Després vaig seguir jugant-hi. Vaig provar de posar-la sobre diferents fons: el primer és una fotografia de la safata de porexpan on havíem barrejat bicarbonat, vinagre i aquarel·les líquides; el segon, un full pintat pel Francesc amb aquarel·les líquides; el tercer, un collage a partir de pintures abstractes dels nens sobre un fons uniforme d'ordinador; i el quart, un muntatge de teixits digitalitzats.

Después seguí jugando. Probé de ponerla sobre diferentes fondos: el primero es una fotografía de la bandeja de porexpan donde habíamos mezclado bicarbonato, vinagre y acuarelas líquidas; el segundo, una hoja pintada por Francesc con acuarelas líquidas; el tercero, un collage a partir de pintures abstractas de los niños sobre un fondo uniforme de ordenador; y el cuarto, un montaje de tejidos digitalizados.

Depois continuei a brincar. Experimentei pô-la sobre diferentes fundos: o primeiro é uma fotografia da bandeja de esferovite onde tínhamos misturado bicarbonato, vinagre e aguarelas líquidas; o segundo, uma folha pintada pelo Francesc com aguarelas líquidas; o terceiro, uma colagem a partir de pinturas abstratas dos miúdos sobre um fundo uniforme de computador; e o quarto, uma montagem de tecidos digitalizados.

17.2.14

Tallers de reciclatge a l'escola / Talleres de reciclaje en la escuela / Workshops de reciclagem na escola

Dissabte passat, a la jornada de Portes Obertes de l'Escola de Lurdes, els nens van passar una estona ben entretinguda en els tallers de reciclatge. El primer consistia a dibuixar punts de llibre on hi havia només un o dos botons enganxats en una cartolina. Una proposta ben senzilla que va despertar la creativitat de cadascú: mentre el Francesc i el seu amic Jon pintaven una fauna impressionant, l'Anna es va entretenir amb una sola flor de tots els colors.

El sábado pasado, en la jornada de Puertas Abiertas de la Escuela de Lurdes, los niños pasaron un buen rato entretenidos en los talleres de reciclaje. El primer consistía en dibujar puntos de libro donde había solo uno o dos botones pegados en una cartulina. Una propuesta sencilla que despertó la creatividad de cada uno: mientras Francesc y su amigo Jon pintaban una fauna impresionante, Anna se entretuvo con una sola flor de todos los colores.

No sábado passado, na Jornada de Portas Abertas da Escola de Lurdes, os pequenos passaram uns momentos bem entretidos nos workshops de reciclagem. O primeiro consistia em desenhar marcadores de livro onde havia apenas um ou dois botões colados numa cartolina. Uma proposta bem simples que despertou a criatividade de cada um: enquanto o Francesc e o seu amigo Jon pintavam uma fauna impressionante, a Anna entreteve-se com uma única flor de todas as cores.


En un altre taller es proposava, senzillament, crear collarets a partir de canyes tallades que s'havien d'enfilar.

En otro taller se proponía, sencillamente, crear collares a partir de cañas cortadas que debían meter en un hilo.

Noutro workshop propunha-se, simplesmente, criar colares a partir de palhinhas cortadas que deviam meter num fio.


En una altra taula els convidaven a fer un estel a partir d'una bola de paper de diari embolicada amb un tros de bossa d'escombraries, que es lligava després a una corda i a unes cintes també de plàstic de colors.

En otra mesa los invitaban a hacer una cometa a partir de una bola de papel de periódico envuelta con un trozo de bolsa de basura, que se ataba después a una cuerda y unas cintas también de plástico de colores.

Noutra mesa convidavam-nos a fazer um cometa a partir de uma bola de jornal envolvida num pedaço de saco do lixo, que se atava depois a uma corda e a umas fitas também de plástico às cores.Aquí teniu, doncs, tres propostes ben barates i senzilles que ensenyaran als més petits el valor del reciclatge i el poder de la imaginació.

Aquí teneis, pues, tres propuestas bien baratas y sencillas que enseñarán a los más pequeños el valor del reciclaje y el poder de la imaginación.

Aqui têm, então, três propostas bem baratas e simples que ensinarão aos mais pequenos o valor da reciclagem e o poder da imaginação.

12.2.14

Sóc un artista / Soy un artista / Sou um artista

Ahir, després d'haver llegit el fantàstic llibre de Marta Altés, I am an artist (Soy un artista), el Francesc va voler construir un mòbil amb penja-robes i estris de cuina.

Ayer, después de haber leído el fantástico libro de Marta Altés,  I am an artist (Soy un artista), Francesc quiso construir un móvil con perchas y utensilios de cocina.

Ontem, depois de ter lido o fantástico livro de Marta Altés,  I am an artist (Soy un artista), o Francesc quis construir um móbil com cruzetas e utensílios de cozinha.


¡Esperem que no tractin de copiar cap cosa més!
¡Esperamos que no traten de copiar nada más!
Esperemos que não tentem copiar mais nada!


I, si ho volen fer, que tinguin una mica de cura, com l'altre dia a casa de la meva amiga Rita, que els va enganxar paper a la paret perquè li fessin un quadre.

Y, si lo quieren hacer, que tengan un poco de cuidado, como el otro día en casa de mi amiga Rita, que enganchó papel en la pared para que le hicieran un cuadro.

E, se quiserem fazê-lo, que tenham um pouco de cuidado, como no outro dia em casa da minha amiga Rita, que lhes colou papel na parede para que lhe fizessem um quadro.

11.2.14

Pintant en rajoles / Pintando en baldosas / Pintando em azulejos


Agafem una rajola i els nens la pinten amb tinta acrílica. Els donem bastonets de cotó perquè hi dibuixin. Posem un paper per sobre i el que havien dibuixat s'imprimeix en el full en blanc. Tornem-hi! Cobrim la rajola amb pintura acrílica. Els donem bastonets...

Tomamos una baldosa y los niños la pintan con tinta acrílica. Les damos bastoncillos de algodón para que dibujen. Ponemos un papel por encima y lo que habían dibujado se imprime en la hoja en blanco. ¡Empezamos de nuevo! Cubrimos la baldosa con pintura acrílica. Les damos bastoncillos... 

Agarramos num azulejo e os miúdos pintam-no com tinta acrílica. Damos-lhes cotonetes para que desenhem. Pomos um papel por cima e o que tinham desenhado imprime-se na folha em branco. Voltamos a começar! Cobrimos um azulejo com tinta acrílica. Damos-lhes cotonetes...

7.2.14

Fem una pizza / Hagamos una pizza / Façamos uma piza


La invitació, per a aquell matí plujós de dissabte, era fer una pizza de feltre. Els vaig donar dos cercles grans de feltre per fer la base, tisores i trossos de feltre de tots els colors per als restants ingredients. I ells es van posar de seguida a tallar trossets de tomàquet, pernil, blat de moro, olives, ruca, orenga, bolets, gambes, formatge..., tot el que volien que hi hagués a la seva pizza. Al final ho vam enganxar amb pega per a feltre, ¡i la gana que ens venia!

La invitación, para aquella mañana lluviosa de sábado, era hacer una pizza de fieltro. Les di dos círculos grandes de fieltro para hacer la base, tijeras y trozos de fieltro de todos los colores para los demás ingredientes. Y ellos se pusieron enseguida a cortar trocitos de tomate, jamón, maíz, aceitunas, rúcula, orégano, setas, gambas, queso..., todo lo que querían que hubiese en su pizza. Al final lo pegamos con pegamento para fieltro, ¡y qué hambre nos venía!

O convite, naquela manhã chuvosa de sábado, era fazer uma piza de feltro. Dei-lhes dois círculos grandes de feltro para fazer a base, tesouras e pedaços de feltro de todas as cores para os restantes ingredientes. E eles puseram-se logo a cortar pedacinhos de tomate, fiambre, milho, azeitonas, rúcula, orégãos, cogumelos, gambas, queijo... tudo o que queriam que houvesse na sua piza. No final colámos tudo isso com cola para feltro, e como ficámos com fome!


¡Però amb pizza no en tenien prou! Es van posar tot seguit a tallar carn, patates fregides, enciam, ous ferrats, puré, peix, pastanaga, pastissets...

¡Pero con pizza no tenían suficiente! Se pusieron a continuación a cortar carne, patatas fritas, lechuga, huevos fritos, puré, pescado, zanahoria, pastelitos...

Mas com a piza não bastava! Puseram-se logo a seguir a cortar carne, batatas fritas, alface, ovos estrelados, puré, peixe, cenoura, bolinhos...


Més tard, i per donar una mica de volum a la pizza, vaig fer uns foradets en tot el seu perímetre i els vaig donar fil i agulla: ¡com es barallaven per cosir-la! Vam haver de fer 2 peixos ben grossos per seguir desenvolupant les arts de la costura que tot just estan practicant a l'escola! I jo em vaig entretenir amb un pastisset de xocolata i nata. ¡Bon profit!

Más tarde, y para dar un poco de volumen a la pizza, hice unos agujeritos en todo su perímetro y les di hilo y aguja: ¡cómo se peleaban para coserla! Tuvimos que hacer 2 peces bien gordos para seguir desarrollando las artes de la costura que han empezado a practicar en la escuela! Y yo me entretuve con un pastelito de chocolate y nata. ¡Buen provecho!

Mais tarde, e para dar um pouco de volume à piza, fiz uns buraquinhos em todo o seu perímetro e dei-lhes fio e agulha: como se zangavam para cosê-la! Tivemos de fazer 2 peixes bem grandes para continuar a desenvolver as artes da costura que começaram a praticar na escola! E eu entretive-me com um bolinho de chocolate e nata. Bom apetite!