29.9.15

Pallassos als hospitals / Payasos en los hospitales / Palhaços nos hospitais

El proper cap de setmana, 3 i 4 d'octubre, se celebra a Catalunya UN DIA DE NASSOS: un esdeveniment solidari dels Pallapupas, que porten l'alegria als hospitals. Doneu-los suport en aquesta feina importantíssima que fan! [compreu les entrades a www.pallapupas.org]

El próximo fin de semana, 3 y 4 de octubre, se celebra en Cataluña UN DÍA DE NARICES: un acontecimiento solidario de los Pallapupas, que llevan la alegría a los hospitales. ¡Dadles apoyo en esta labor importantísima que hacen! [comprad las entradas en www.pallapupas.org]

No próximo fim de semana, 3 e 4 de Outubro, celebra-se na Catalunha UM DIA DE NARIZES: um acontecimento solidário dos Pallapupas, que levam a alegria aos hospitais. Dêem-lhes apoio neste trabalho importantíssimo que fazem! [comprem as entradas em www.pallapupas.org]


28.9.15

Pissarra / Pizarra / Ardósia

La mateixa pissarra que cobreix les esglésies romàniques i les casetes de muntanya ens serveix després per dibuixar-hi a sobre i explorar nous materials.

La misma pizarra que cubre las iglesias románicas y las casitas de montaña nos sirve después para dibujar encima y explorar nuevos materiales.

A mesma ardósia que cobre as igrejas românicas e as casinhas da montanha serve-nos depois para desenhar e explorar novos materiais.25.9.15

Classificant petxines / Clasificando conchas / Classificando conchas

Mirar, agafar, netejar, separar, classificar, observar, dibuixar, pintar...
Mirar, coger, limpiar, separar, clasificar, observar, dibujar, pintar...
Olhar, apanhar, limpar, separar, classificar, observar, desenhar, pintar...

23.9.15

Absència / Ausencia / Ausência

Amics, em perdonareu l'absència, però he estat acabant el meu nou àlbum il·lustrat, RESPIRA, i posant en marxa una nova col·lecció infantil a la nostra editorial... Ara vindré una mica més per aquí!

Amigos, perdonad mi ausencia, pero he estado terminando mi nuevo álbum ilustrado, RESPIRA, y poniendo en marcha una nueva colección infantil en nuestra editorial... ¡Ahora vendré un poco más por aquí! 

Amigos, desculpem a minha ausência, mas estive a acabar o meu novo álbum ilustrado, RESPIRA, e a pôr em andamento a nova coleção infantil da nossa editora... A partir de agora virei um pouco mais por aqui!