28.7.12

Bol de paper de seda / Bol de papel de seda / Taça de papel de seda

Vam folrar un bol amb film transparent i després li vam anar aplicant, per fora, capes de cola blanca diluïda en una mica d'aigua i trossos paper de seda de diferents colors. Un cop es va assecar, vam separar el film del bol i també de la capa de paper de seda, que ara estava dura. ¡I ja tenim un nou bol!

Forramos un bol con film transparente y después le fuimos aplicando, por fuera, capas de cola blanca diluida en un poco de agua y trozos de papel de seda de diferentes colores. Una vez se secó, separamos el film del bol y también de la capa de papel de seda, que ahora ya estaba dura. ¡Y ya tenemos un nuevo bol!

Forrámos uma taça com película aderente de cozinha e depois fomos aplicando, por fora, camadas de cola branca diluída num pouco de água e bocados de papel de seda de diferentes cores. Quando secou, separámos o plástico da taça e também da camada de papel de seda, que já tinha endurecido. E já temos uma nova taça!

24.7.12

Vaixell de cartró / Barco de cartón / Barco de cartão

Amb una caixa de cartró, una vareta de bambú gruixuda i una altra de prima, cinta aïllant, imperdibles i un tros de teixit blanc, hem fet un vaixell que fa les delícies dels nens. ¡Bones vacances per a tothom!

Con una caja de cartón, una caña de bambú gruesa y otra fina, cinta aislante, imperdibles y un trozo de tejido blanco, hemos construido un barco que hace las delicias de los niños. ¡Felices vacaciones a todos!

Com uma caixa de cartão, uma cana de bambu grossa e outra fina, fita isoladora, alfinetes e um bocado de tecido branco, fizemos um barco que faz as delícias dos pequenos. Boas férias para todos!

23.7.12

Figures en cartró-ploma / Figuras en cartón-pluma / Figuras em cartão-pluma

Quan els nens dibuixen figures en paper i després volen jugar amb elles, podem enganxar el paper en cartró-pluma i després tallar les siluetes amb un cúter. ¡Així els seus ninos podran donar vida a moltes més històries!

Cuando los niños dibujan figuras en papel y después quieren jugar con ellas, podemos pegar el papel en cartón-pluma y después cortar las siluetas con un cúter. ¡Así sus muñecos podrán dar vida a muchas más historias!

Quando as crianças desenham figuras em papel e depois querem brincar com elas, podemos colar o papel em cartão-pluma e depois recortar as silhuetas com um x-ato. Assim os seus bonecos poderão dar vida a muito mais histórias!


20.7.12

Tenda de campanya / Tienda de campaña / Tenda de campanha

Ara que fa bon temps ens hem entusiasmat amb la construcció de tendes. Primer va ser la tipi, i ara una tenda de campanya. Les mateixes canyes de bambú lligades amb cinta aïllant per frenar l'estructura i una roba de sac agafada per imperdibles a les canyes. I ja tenim un racó a la terrassa, una ombra, un lloc on amagar-se i jugar.

Ahora que hace buen tiempo nos entusiasmamos con la construcción de tiendas. Primero fue la tipi, y ahora una tienda de campaña. Las mismas cañas de bambú atadas con cinta aislante para frenar la estructura y una tela de saco unida con imperdibles a las cañas. Y ya tenemos un rincón en la terraza, una sombra, un lugar donde esconderse y jugar.

Agora, que está bom tempo, entusiasmámo-nos com a construção de tendas. Primeiro foi o tipi e agora uma tenda de campanha. As mesmas canas de bambu atadas com fita isoladora para prender a estrutura e um bocado de serapilheira presa com alfinetes às canas. E já temos um cantinho no terraço, uma sombra, um lugar onde esconder-se e brincar.

19.7.12

Piruletes de goma EVA / Piruletas de goma EVA / Chupa-chupas de espuma EVA

Goma EVA de colors, cúter i pals dels broquetes... Tallem dues cintes de diferents colors i comencem a enrotllar-les. Hi clavem un pal i tallem el material sobrant. ¡I ja tenim una piruleta de colors o una flor, si hi afegim uns pètals (com proposa La Capsa de Colors)!

Goma EVA de colores, cúter y palos de broquetas... Cortamos dos cintas de diferentes colores y empezamos a enrolarlas. Clavamos un palo y cortamos el material que sobra. ¡Y ya tenemos una piruleta de colores o una flor, si le añadimos unos pétalos (como propone La Capsa de Colors)!

Espuma EVA às cores, x-ato, pauzinhos de espetadas... Cortámos duas fitas de cores diferentes e começámos a enrolá-las. Espetámos um pau e cortámos o material excedente. E já temos um chupa às cores ou uma flor, se lhe juntarmos umas pétalas (como propõe La Capsa de Colors)!17.7.12

Una gran tipi / Um grande tipi

Després d'haver fet una tenda d'indis petita, els nens em van demanar que en féssim una tipi de debò, per a ells. Vam comprar unes canyes grans de bambú (en els "xinos") i un retall vell en una botiga de cortines. Aleshores vam agafar les quatre canyes per un sol punt a dalt, i les vam girar de manera que se sostiguessin les unes a les altres i formessin un quadrat a la base. Ho vam lligar tot amb corda i cinta aïllant. Vam travar l'estructura amb tres altres varetes més primes en posició horitzontal, a prop del terra i unint les quatre canyes verticals. Després hi vam col·locar la tela, agafada per imperdibles, mentre dibuixàvem les línies de tall de la roba. Per fi vam cosir la tela per damunt de l'obertura de l'entrada i vam enganxar-hi (amb cola per a teixit) uns triangles tallats en un teixit vermell. ¡I ara podem jugar a indis de debò!

Después de haber hecho una tienda de indios pequeña, los niños me pidieron que hiciéramos una tipi de verdad, para ellos. Compramos unas cañas grandes de bambú (en los "chinos") y un retal viejo en una tienda de cortinas. Unimos las cuatro cañas por un solo punto arriba, y las giramos de manera que se sostuvieran unas a las otras y formaran un cuadrado en la base. Lo atamos todo con cuerda y cinta aislante. Frenamos la estructura con otras tres varitas más delgadas en posición horizontal, cerca del suelo y uniendo las cuatro cañas verticales. Después colocamos la tela, unida con imperdibles, mientras dibujábamos las líneas de corte de la ropa. Por fin cosimos la tela por encima de la apertura de la entrada y pegamos (con pega para tejido) unos triángulos cortados en un tejido rojo. ¡Y ahora podemos jugar a los indios de verdad!

Depois de ter feito uma tenda de índios pequena, os miúdos pediram-me para fazermos um tipi de verdade, para eles. Comprámos umas canas grandes de bambu (nos “chineses”) e um retalho velho numa loja de cortinas. Então, apanhámos as quatro canas num único local, girámo-las de maneira que se aguentassem umas às outras e formassem um quadrado na base. Atámos tudo com uma corda e com fita isoladora. Travámos a estrutura com outras três varetas mais finas em posição horizontal, perto do chão e a unir as quatro canas verticais. Depois colocámos o tecido e prendemo-lo com alfinetes enquanto desenhávamos as linhas de corte no tecido. Finalmente, cosemos o tecido por cima da abertura da entrada e colámos (com cola para tecido) uns triângulos cortados num tecido vermelho. E agora podem brincar aos índios de verdade!

16.7.12

Pintant el fons del mar / Pintando el fondo del mar / Pintando o fundo do mar

L'altre dia vam tallar un quadrat gran de paper kraft blanc i el vam fixar al terra. Amb aquarel·les líquides dissoltes en aigua i esponges els nens van començar a cobrir tota la superfície del paper en tonalitats de verd i blau.

El otro día cortamos un cuadrado grande de papel kraft blanco y lo fijamos al suelo. Con acuarelas líquidas disueltas en agua y esponjas los niños empezaron a cubrir toda la superficie del papel en tonalidades verde y azul.

No outro dia, cortámos um quadrado grande de papel kraft branco e fixámo-lo ao chão. Com aguarelas líquidas dissolvidas em água e esponjas os pequenos começaram a tapar toda a superfície do papel com tonalidades de verde e azul.


Després van passar a esquitxar el fons amb pintura de diferents colors i a esbandir els pinzells, "com feia el Pollock" (segons la meva filla de tres anys).

Después pasaron a salpicar el fondo con pintura de diferentes colores y a aclarar los pinceles, "como hacía Pollock" (según mi hija de tres años).

Depois, passaram a salpicar o fundo com pintura de diferentes cores e a sacudir os pincéis “como fazia Pollock” (segundo a minha filha de três anos).


Per fi, vam fer unes pinzellades a la part de baix per simular la flora marina. Un cop es va haver assecat, els nens van pintar peixos, balenes, estrelles i altres animals del mar amb ceres sobre cartró, i després els vam aguantar amb Blu-Tack, ¡per poder canviar els cops que calguin!

Finalmente, hicimos unas pinceladas en la parte de abajo para simular la flora marina. Una vez se secó, los niños pintaron peces, ballenas, estrellas y otros animales del mar con ceras sobre cartón, y después los aguantámos con Blu-Tack, ¡para poder cambiarlos las veces que haga falta!

Finalmente, demos umas pinceladas na parte de baixo para simular a flora marinha. Assim que secou, os pequenos pintaram peixes, baleias, estrelas e outros animais do mar com lápis de cera sobre cartão, e depois colámos tudo com Blu-Tack, para poder mudá-los de sítio sempre que faça falta!

13.7.12

Fanalets / Farolillos / Lampiões

¡Per Sant Joan vam decidir construir els nostres fanalets de festa!
Amb filferro, paper de seda, cola i cinta adhesiva transparent, tisores i alicates, vam construir una estructura metàl·lica (dues circumferències unides per quatre línies verticals i una ansa a dalt), i després la vam cobrir amb paper de seda. A casa vam provar de posar-hi una espelma a dintre, però es paper es va incendiar, ¡i sort que teníem l'aigua a prop! Així són les festes, ¡efímeres! Encara no serà d'aquesta vegada que el fanalet s'enlairà cel amunt...

¡Por San Juan decidimos construir nuestros farolillos de fiesta!
Con alambre, papel de seda, pega y cinta adhesiva transparente, tijeras y alicates, construimos una estructura metálica (dos circunferencias unidas por cuatro líneas verticales y un asa por arriba), y después la cubrimos con papel de seda. En casa intentamos ponerle una vela dentro, pero el papel se incendió, ¡y suerte que teníamos agua muy cerca! Así son las fiestas, ¡efímeras! Aún no ha llegado el momento de que el farolillo suba cielo arriba...

Pelo São João decidimos construir os nossos lampiões de festa!
Com arame, papel de seda, cola e fita-cola transparente, tesoura e alicate, construímos uma estrutura metálica (duas circunferências unidas por quatro linhas verticais e uma asa por cima) e depois cobrimo-la com papel de seda. Em casa experimentámos colocar uma vela lá dentro, mas o papel incendiou-se e felizmente tínhamos água por perto! Assim são as festas, efémeras! Ainda não será desta vez que o lampião subirá para o céu...


Amb cartolines i paper de seda vam fer també aquests altres fanalets a dos colors, amb base per sota i ansa per dalt. ¡Que hi hagi festa!

Con cartulinas y papel de seda hicimos también estos otros farolillos con dos colores, con una base por debajo y un asa por arriba. ¡Adelante la fiesta!

Com cartolinas e papel de seda fizemos também estes outros lampiões com duas cores, com uma base sólida por baixo e uma asa por cima. Que haja festa!12.7.12

Fruites de farina, sal i aigua / Frutas de harina, sal y agua / Frutas de farinha, sal e água

L'altre dia vam decidir fer fruites a partir d'una pasta de sal casolana. Vam agafar la recepta del blog La Cuca2 tasses de farina, 1 tassa de sal i 1/2 tassa d'aigua.
Vam barrejar la sal amb la farina i després, a poc a poc, vam afegir-hi l'aigua. Fins aquí, com si es tractés d'una pasta per fer galetes: vam aconseguir una bola homogènia i fàcil de treballar. Després vam començar a donar-hi formes de fruites conegudes. Les vam posar en una safata i van anar al forn, a baixa temperatura (uns 100º) durant força estona (més d'una hora), perquè no es cremessin.

El otro día decidimos hacer frutas a partir de una masa de sal casera. Seguimos la receta del blog La Cuca2 tazas de harina, 1 taza de sal y 1/2 taza de agua.
Mezclamos la sal con la harina y después, despacio, echamos el agua. Hasta aquí, como si se tratara de una masa para hacer galletas: conseguimos una bola homogénea y fácil de trabajar. Después empezamos a dar formas de frutas conocidas. Las pusimos en una bandeja y fueron al horno, a baja temperatura (unos 100º) durante bastante tiempo (más de una hora), para que no se quemasen.

No outro dia decidimos fazer frutas a partir de uma massa de sal caseira. Seguimos a receita do blog La Cuca2 chávenas de farinha, 1 chávena de sal e ½ chávena de água.
Misturámos o sal com a farinha e depois, devagarinho,  juntámos a água. Até aqui, como se se tratasse de uma massa para fazer bolachas. Obtivemos uma bola homogénea e fácil de trabalhar. Depois, começámos a dar-lhe formas de frutas conhecidas. Colocámo-las num tabuleiro e foram ao forno, a baixa temperatura (uns 100 ºC) durante bastante tempo (mais de uma hora), para que não se queimassem.


Un cop cuites, va ser l'hora de pintar-les amb pintures acríliques, i de buscar el color exacte de cadascuna d'elles.

Una vez cocidas, fue el momento de pintarlas con pinturas acrílicas, y de conseguir el color exacto para cada una de ellas.

Quando ficaram cozidas, chegou o momento de pintá-las com tintas acrílicas e de conseguir a cor exata para cada uma delas.¡Vam fer una collita fantàstica, ara que fa calor i que la fruita ve tan de gust!

¡Hicimos una cosecha fantástica, ahora que hace calor y que la fruta sabe tan bien!

Tivemos uma colheita fantástica, agora que está calor e que a fruta sabe tão bem!
9.7.12

Gerros de globus / Jarros de globos / Jarras de balões

Avui us ensenyo una idea que jo mateixa vaig agafar de Pinterest: folrar pots de iogur amb globus. Només cal tallar la punteta del globus, per on bufem, i anar estirant el globus fins que cobreixi tot el pot de vidre. ¡Tan senzill i tan potent!

Hoy os enseño una idea que yo misma cogí de Pinterest: forrar tarros de yogur con globos. Sólo hace falta cortar la punta del globo, por donde soplamos, e ir estirando el globo hasta que cubra todo el tarro de vidrio. ¡Tan sencillo y tan potente!

Hoje quero mostrar-vos uma ideia que vi no Pinterest: forrar frascos de iogurte com balões. É necessário apenas cortar a ponta do balão, por onde sopramos, e ir esticando o balão até que cubra todo o frasco de vidro. Tão simples e tão potente!4.7.12

Tenda índia / Tenda india

Amb pals de broqueta, fil de cotó, un tros de tela i cola, vam fer una tenda índia (tipi) per als ninos. Primer vam lligar els pals, deixant un al mig en posició vertical. Després vam retallar la tela i la vam enganxar amb cola a l'estructura de fusta. Amb el fil que penjava vam cosir la part de dalt de la tela i vam deixar espai per a l'obertura de l'entrada. ¡I a jugar als indis!

Con palos de brocheta, hilo de algodón, un trozo de tela y pegamento, hicimos una tienda india (tipi) para los muñecos. Primero atamos los palos, dejando uno en medio en posición vertical. Después recortamos la tela y la enganchamos con pega a la estrutura de madera. Con el hilo que colgaba cosimos la parte de arriba de la tela y dejamos espacio para la apertura de la entrada. ¡Y a jugar a los indios!

Com paus de espetada, fio de algodão, um bocado de tecido e cola, fizemos uma tenda índia (tipi) para os bonecos. Primeiro, atámos os paus, deixando ficar um no meio em posição vertical. Depois, cortámos o tecido e colámo-lo com cola à estrutura de madeira. Com o fio que estava pendurado cosemos a parte de cima do tecido e deixámos espaço para a abertura da entrada. E vamos brincar aos índios!3.7.12

Colom(s) / Paloma(s) / Pomba(s)

Vaig dibuixar un colom en un cartró i, amb aquest motlle, vaig retallar dos coloms en teixits diferents.

Dibujé una paloma en un cartón y, con este molde, recorté dos palomas en tejidos diferentes.

Desenhei uma pomba num cartão e, com este molde, recortei duas pombas em tecidos diferentes.


Els vaig cosir per darrere, els vaig omplir amb farciment per a coixins i, per fi, hi vaig cosir una corda de cotó per poder-ho penjar d'on volgués.

Los cosí por detrás, los llené con relleño para cojines y, por fin, cosí una cuerda de algodón para poderla colgar donde quiera.

Cosi os tecidos um ao outro pelo avesso, enchi-os com recheio para almofadas e, finalmente, cosi um cordel de algodão para poder pendurar a pomba onde quiser.Per aprofitar també el cartró que m'havia servit de motlle, hi vaig enganxar trossos de paper de diaris i revistes per ambdós costats, i hi vaig fer un forat per on vaig passar un cordill. ¡Així hem guanyat dos en un!

Para aprovechar también el cartón que me había servido de molde, pegué trozos de papel de diarios y revistas por ambos lados, y le hice un agujero por donde pasé un cordel. ¡Así hemos ganado dos en uno!

Para aproveitar também o cartão que me tinha servido de molde, colei bocados de papel de jornais e revistas de ambos os lados e fiz um buraco, por onde passei um cordel. Assim ganhámos duas numa!