31.12.13

Calendari 2013 / Calendario 2013 / Calendário 2013


Hem fet un calendari del 2013 i hi hem assenyalat tots els bons moments que hem viscut. ¡Un gran any que acomiadem avui!

Hemos hecho un calendario del 2013 y hemos señalado todos los buenos momentos que hemos vivido. ¡Un gran año que despedimos hoy!

Fizemos um calendário de 2013 e assinalámos todos os bons momentos que vivemos. Um grande ano de que nos despedimos hoje!

(aquí la plantilla en català)

30.12.13

Postals de Nadal / Postales de Navidad / Postais de Natal

Vaig donar als nens cartolines de colors, retoladors, feltre i cintes washi tape, ¡i ells van crear unes meravelloses postals de Nadal! 

Di a los niños cartulinas de colores, rotuladores, fieltro y cintas washi tape, ¡y ellos crearon unas maravillosas postales de Navidad!

Dei aos miúdos cartolinas às cores, canetas, feltro e fitas washi tape, e eles criaram uns fantásticos postais de Natal!29.12.13

Nadal a l'hospital / Navidad en el hospital / Natal no hospitalHem passat aquest Nadal a l'hospital amb el Francesc, que s'estava curant d'una pulmonia, al costat d'una bebé paquistaní que semblava el nen Jesús. Al sostre hem pogut penjar quatre cosetes que ens recordaven que era Nadal!

Hemos pasado esta Navidad en el hospital con Francesc, que se estaba curando de una pulmonía, junto a una bebé paquistaní que parecía el niño Jesús. ¡En el techo hemos podido colgar cuatro cositas que nos recordaban que era Navidad!

Passámos este Natal no hospital com o Francesc, que se estava a curar de uma pneumonia, ao lado de uma bebé paquistanesa que parecia o menino Jesus. No teto pudemos pendurar quatro coisinhas que nos lembravam que era Natal!

23.12.13

Estrella de bambú / Estrela de bambú


Aquest any hem fet una estrella amb bambú i corda vermella per penjar entre els balcons que donen a la plaça.

Este año hemos hecho una estrella con bambú y cuerda roja para colgar entre los balcones que dan a la plaza.

Este ano fizemos uma estrela com bambú e corda vermelha para pendurar entre as varandas que dão para a praça.

22.12.13

De nou Nadal / De nuevo Navidad / Novamente Natal

Hem tornat a fer espelmes de Nadal. Aquest any hem fet servir també una partitura musical.
Hemos vuelto a hacer velas de Navidad. Este año hemos utilizado también una partitura musical.
Voltámos a fazer velas de Natal. Este ano utilizámos também uma partitura musical.


I ornaments amb Aironfix transparent i paper de seda.
Y ornamentos con Aironfix transparente y papel de seda.
E ornamentos com Aironfix transparente e papel de seda.


I estrelles d'argila blanca feta a casa. Aquest any més petitetes per repartir pels amics de l'escola.
Y estrellas de arcilla blanca hecha en casa. Este año más pequeñitas para repartir por los amigos de la escuela.
E estrelas de argila branca feita em casa. Este ano mais pequeninas para distribuir pelos amigos da escola.

16.12.13

Arbre de bambú / Árbol de bambú / Árvore de bambú

Tres canyes de bambú, cintes, boles i estrelles DIY ¡ens han ajudat a fer el nostre petit arbre de Nadal!

Tres cañas de bambú, cintas, bolas y estrellas DIY ¡nos han ayudado a hacer nuestro pequeño árbol de Navidad!

Três canas de bambú, cordas, bolas e estrelas DIY ajudaram-nos a fazer a nossa pequena árvore de Natal!

13.12.13

Un pessebre al menjador / Un belén en el comedor / Um presépio na sala


Per construir el nostre pessebre sobre l'aparador del menjador vam començar per col·locar moltes caixes de fusta i de cartró per fer les muntanyes i les valls. Després, ho vam cobrir tot amb paper kraft i ja teníem una base per anar disposant les figures. Vam omplir uns pots de iogurt amb escuma i hi vam enterrar algunes plantes a fer d'arbres. Vam cobrir de molsa les valls i vam fer un riu de paper de seda blau.

Para construir nuestro belén sobre el escaparate del comedor empezamos por colocar muchas cajas de madera y de cartón para hacer las montañas y los valles. Después, lo cubrimos todo con papel kraft y ya teníamos una base para ir disponiendo las figuras. Llenamos unos botes de yogur con espuma y enterramos en ellos algunas plantas a hacer de árboles. Cobrimos de musgo los valles y hicimos un rio de papel de seda azul.

Para construir o nosso presépio sobre o móvel da sala começámos por colocar muitas caixas de madeira e de cartão para fazer as montanhas e os vales. Depois, cobrimos tudo com papel kraft e já tinhamos uma base para ir dispondo as figuras. Enchemos alguns frascos de iogurte com espuma e cravámos neles algumas plantas a fazer de árvores. Cobrimos de musgo os vales e fizemos um rio de papel de seda azul.


Ja teníem una establia, però vam construir una masia de suro i cartró, amb la teulada coberta de molsa.

Ya teníamos un establo, pero construimos una casa de corcho y cartón, con el tejado cubierto de musgo.

Já tinhamos um estábulo, mas construimos uma casa de cortiça e cartão, com o telhado coberto de musgo.

Cada nit encenem les espelmes fetes amb potets de vidre i paper de seda, que vam fer l'any passat, i també les llumetes, mentre cantem cançons de Nadal.

Cada noche encendemos las velas hechas con potitos de vidrio y papel de seda, que hicimos el año pasado, y también las luces, mientras cantamos canciones de Navidad.

Todas as noites acendemos as velas feitas com frascos de vidro e papel de seda, que fizemos no ano passado, e também as luzinhas, enquanto cantamos canções de Natal.

11.12.13

Màquines d'altres temps / Máquinas de otros tiempos / Máquinas de outrora

¡Que gran l'entusiasme dels nens amb la màquina registradora que era d'una tia-besàvia i amb la qual molt havia jugat el seu pare quan era petit!

¡Qué grande el entusiasmo de los niños con la máquina registradora que era de una tía-bisabuela y con la que mucho había jugado su padre cuando era pequeño!

Que grande o entusiasmo dos miúdos com a máquina registadora que era de uma tia-avó e com a qual muito tinha brincado o seu pai quando era pequeno!


Entusiasme també amb la balança de ferro, gastada pels anys, amb la qual poden comprovar el pes de les coses intentant equilibrar els plats...

Entusiasmo también con la balanza de hierro, gastada por los años, con la que pueden comprobar el peso de las cosas intentando equilibrar los platos...

Entusiasmo também com a balança de ferro, gasta pelos anos, com a qual podem comprovar o peso das coisas tentando equilibrar os pratos...


Aquestes màquines són grans i pesen molt, no depenen de l'electricitat ni del wi-fi i serveixen per una sola cosa... Però fan les delícies dels nens, que així poden jugar als oficis ¡i aprendre les lleis de les matemàtiques i les físiques sense adonar-se'n!

Estas máquinas son grandes y pesan mucho, no dependen de la electricidad ni del wi-fi y sirben para una sola cosa... Pero hacen las delicias de los niños, que así pueden jugar a los oficios ¡y aprender las leyes de las matemáticas y las físicas sin darse cuenta!

Estas máquinas são grandes e pesam muito, não dependem da electricidade nem do wi-fi, e servem para uma só coisa... Mas fazem as delícias dos miúdos, que assim podem brincar às profissões e aprender as leis da matemática e da física sem se darem conta!

9.12.13

Pessebre en construcció / Belén en construcción / Presépio em construção


Per Nadal ens agrada molt decorar el tros de paret vermella que tenim a l'entrada del pis. En lloc de fer un calendari amb sorpreses per a cada dia, hem decidit que serien els nens els qui construirien el seu calendari que, per Nadal, esperem que estigui complet. L'any passat havien pintat unes casetes i es tractava d'obrir les portes i les finestres, però aquest any els vaig suggerir que fessin un pessebre. Ells dibuixen i pinten els personatges, els animals, els arbres i les cases en un paper de color kraft, i jo cada nit col·loco una figura nova que ells s'apressen a descobrir pel matí. Avui, doncs, només us puc mostrar imatges dels 8 primers dies... però per Reis us ensenyaré com ha quedat! WORK IN PROGRESS

En Navidad nos gusta mucho decorar el trozo de pared roja que tenemos en la entrada del piso. En lugar de hacer un calendario con sorpresas para cada día, hemos decidido que serían los niños quienes construirían su propio calendario que, en Navidad, esperamos que esté completo. El año pasado habían pintado unas casitas y se trataba de abrir las puertas y las ventanas, pero este año les sugerí que hicieran un pesebre. Ellos dibujan y pintan los personajes, los animales, los árboles y las casas en un papel de color kraft, y yo cada noche coloco una figura nueva que ellos se apresuran a descubrir por la mañana. Hoy, pues, solo os puedo mostrar imágenes de los 8 primeros días... ¡pero para Reyes os enseñaré cómo ha quedado! WORK IN PROGRESS

No Natal gostamos muito de decorar o pedaço de parede vermelha que temos à entrada de casa. Em vez de fazer um calendário com surpresas para cada dia, decidimos que seriam os miúdos a construir o seu próprio calendário que, pelo Natal, esperamos que esteja completo. No ano passado tinham pintado umas casinhas e era preciso abrir as portas e as janelas, mas este ano sugeri-lhes que fizessem um presépio. Eles desenham e pintam as personagens, os animais, as árvores e as casas num papel de cor kraft, e eu cada noite coloco uma figura nova que eles querem logo descobrir pela manhã. Hoje, então, apenas vos posso mostrar imagens dos 8 primeiros dias... mas no Dia de Reis mostrar-vos-ei como ficou! WORK IN PROGRESS

5.12.13

24 manualitats de Nadal / 24 manualidades de Navidad / 24 manualidades de Natal

  1. Espelmes d'Advent / Velas de Adviento / Velas de Advento
  2. Espelmes / Velas
  3. Estrelles a la nit / Estrellas en la noche / Estrelas na noite
  4. ¡Bon nadal! / ¡Feliz Navidad! / Bom Natal!
  5. Fanalet pintat / Farolillo pintado / Lampião pintado
  6. Encara de Nadal... / Todavía de Navidad... / Ainda de Natal...
  7. Casa il·luminada / Casa iluminada
 
  8. Estrella de feltre / Estrella de fieltro / Estrela de feltro
  9. Paper maixé / Papel maché / Papel machê
10. Estrelles d'argila feta a casa / Estrellas de arcilla hecha en casa / Estrelas de argila 11. feita em casa
11. Creant tampons / Creando tampones / Criando carimbos
12. Estrelles de Nadal / Estrellas de Navidad / Estrelas de Natal
13. La lluna / La luna / A lua
14. Galetes d'aniversari / Galletas de aniversario / Bolachas de aniversário

15. En una nit plena d'estels... / En una noche llena de estrellas... / Numa noite cheia de estrelas...
16. Corona de Nadal / Corona de Navidad / Coroa de Natal
17. Vitrall de Nadal / Vidriera de Navidad / Vitral de Natal
18. Pessebre / Belén / Presépio
19. Els tres reis de l'Orient / Los tres reyes del Oriente / Os três reis do Oriente
20. Calendari d'Advent / Calendario de Adviento / Calendário de Advento
21. Calendari en una corda / Calendario en una cuerda / Calendário numa corda
22. Arbre en goma EVA / Árbol en goma EVA / Árvore em espuma EVA
23. Arbre de Nadal amb paper de seda / Árbol de Navidad con papel de seda / Árvore de Natal com papel de seda
24. Ornaments de nadal / Ornamentos de navidad / Enfeites de Natal

3.12.13

El tercer coixí-germà / El tercero cojín-hermano / A terceira almofada-irmã


Ja només faltava un coixí per al Miquel. Un que tingués cotxes, que tant li agraden.

Ya solo faltaba un cojín para Miquel. Uno que tuviera coches, que tanto le gustan.

Já só faltava uma almofada para o Miquel. Uma que tivesse carros, de que tanto gosta.