31.5.12

Una altra caseta per als ninos / Otra casita para muñecos / Outra casinha para bonecos

Vam fer una altra casa per als ninos a partir d'una caixa de cartró alta, aquest cop amb dos pisos i una escala que els uneix. Vam treure una de les cares de la caixa i vam crear les finestres tallant el cartró amb un cúter. Per aguantar el segon pis vam enganxar unes tires de cartró a les parets. Vam rematar les finestres amb cinta adhesiva de colors. ¡I a jugar!

Montamos otra casita para jugar con muñecos con una caja de cartón alta, esta vez de dos pisos unidos por una escalera. Quitamos uno de los lados de la caja y, con un cúter, cortamos el cartón para hacer las ventanas. Enganchamos tiras de cartón en las paredes para sostener la segunda planta. Rematamos las ventanas con cinta adhesiva de colores. ¡Y a jugar!

Montámos outra casinha para brincar com bonecos a partir de uma caixa de cartão alta, desta vez de dois andares unidos por uma escada. Tirámos um dos lados da caixa e, com um x-ato, cortámos o cartão para fazer as janelas. Colámos tiras de cartão nas paredes para sustentar o segundo andar. Com fita isoladora de duas cores rematámos as janelas. E vamos brincar!
30.5.12

Caseta de cartró / Casita de cartón / Casinha de cartão

A partir d'un cartró amb floretes que venia amb una joguina de nena vam fer una casa per als ninos, de les més senzilles, només amb dos plans perpendiculars que encaixen al mig (un per dalt i l'altre per baix) i en els quals vam obrir portes. Com que per darrere el dibuix no era maco, vam enganxar unes cartolines de colors, de manera que tenim una caseta amb quatre habitacions, amb algunes parets pintades i d'altres estampades amb paper, i moltes portes per entrar, sortir i amagar-se.

Con un cartón estampado de florecillas que venía en el embalaje de una muñeca hicimos una casita, de las más sencillas, con sólo dos planos perpendiculares que encajan en medio (uno cortado por arriba y el otro por abajo) en los cuales abrimos unas puertas. Como el reverso del cartón estampado no era demasiado bonito, enganchamos unas cartulinas de colores. De esa forma tenemos una casita de cuatro habitaciones con algunas paredes pintadas y otras estampadas, y muchas puertas para entrar, salir y esconderse.

Com um cartão estampado às flores, que vinha na embalagem de uma boneca, fizemos uma casinha para os bonecos, das mais simples, apenas com dois planos perpendiculares que encaixam pelo meio (um cortado por cima e o outro por baixo) e nos quais abrimos portas. Como  na parte de trás do cartão o desenho não era lá muito bonito, colámos umas cartolinas às cores. Dessa forma temos uma casinha de quatro divisões com algumas paredes pintadas e outras estampadas, e muitas portas para entrar, sair e esconder-se.
29.5.12

La lluna / La luna / A lua

Vaig tallar dues teles diferents en forma de lluna, les vaig cosir pel darrere, vaig girar la lluna i la vaig omplir amb farciment per a coixins. Després vaig cosir a la lluna una corda de cotó per poder penjar-la a l'habitació. Sé que ara vetlla per la son dels nens.

Recorté dos telas de estampado diferente en forma de luna, las cosí por detrás, le di la vuelta a la luna y la llené con relleno para cojines. Después le cosí a la luna una cuerda de algodón para poder colgarla en la habitación. Sé que ahora vela por el sueño de los niños.

Recortei dois tecidos diferentes em forma de lua, cosi-os do avesso, virei a lua do direito e enchi-a com fibra para almofadas. Depois cosi à lua um cordel de algodão para poder pendurá-la no quarto. Sei que agora cuida do sono dos pequenos.28.5.12

Coixinet / Pequeño cojín / Almofadinha

L'altre dia vaig voler fer un coixinet molt senzill per a la meva filla. Si tingués màquina de cosir seria encara més ràpid, però vaig cosir a mà dos retalls de tela diferents, els vaig girar i omplir amb un farciment per a coixins i vaig cosir el costat que restava obert.

El otro día confeccioné un cojín muy sencillo para mi hija. Con máquina de coser se hace aún más rápido, pero yo lo hice cosiendo dos retales de estampados diferentes, les di la vuelta, introduje el relleno y cosí el lado que quedaba abierto.

No outro dia fiz uma almofadinha muito simples para a minha filha. Com máquina de costura  seria ainda mais rápido de fazer, mas eu cosi à mão dois retalhos de tecidos diferentes, dei-lhes a volta, enchi-os com fibra para almofadas e cosi o lado que tinha ficado aberto.
24.5.12

Del dibuix al coixí / Del dibujo al cojín / Do desenho à almofada

L'altre dia vaig agafar un dibuix del Francesc, dels Barbapapàs, i el vaig brodar en un drap de cuina antic, que era d'un cotó molt resistent. Primer el vaig copiar a llapis a contrallum, i amb un fil de cotó blau marí vaig anar resseguint les línies. Vaig tallar una altra tela estampada per posar per darrere, i les vaig cosir una a l'altra per tres dels costats. Vaig donar la volta al coixí i el vaig omplir amb una fibra sintètica per a coixins. Per fi, el vaig tancar pel costat que encara quedava obert. El dibuix s'ha plasmat en un coixí molt suau i mai més s'esborrarà.

El otro día cogí un dibujo de Francesc, de Barbapapás, y lo bordé sobre un trapo de cocina antiguo, que era de un algodón muy resistente. Primero lo copié a lápiz, a contraluz, y con un hilo de algodón de color azul marino fui siguiendo las líneas. Recorté otra tela estampada para poner por el dorso, y cosí ambas por tres de los lados. Le di la vuelta al cojín y lo rellené con una fibra sintética para cojines. Finalmente, cosí el lado que quedaba abierto. El dibujo ha quedado plasmado en un cojín muy suave y jamás se borrará.

No outro dia escolhi um desenho do Francesc, dos Barbapapas, e bordei-o sobre um pano de cozinha antigo, que era de um algodão muito resistente. Primeiro, copiei o desenho a lápis a contraluz, e, com fio de algodão azul-escuro, fui seguindo as linhas. Cortei outro tecido estampado para pôr na parte de trás e cosi um ao outro em três  lados. Voltei a almofada do lado direito e enchi-a com uma fibra sintética para almofadas. Finalmente, cosi o lado que ainda estava aberto. O desenho ficou gravado numa almofada muito suave e nunca mais se apagará.22.5.12

Ocells tropicals / Pájaros tropicales / Pássaros tropicais

L'estiu passat vam fer tres ocells, d'aquells que viuen als boscos tropicals i tenen uns grans becs, uns ulls vius i un plomatge colorit. Només calia ficar-hi una mà a dintre, i aleshores els ocells no deixaven de piular, i cantar, i punxar-se...

El verano pasado hicimos tres pájaros, de los que viven en los bosques tropicales y tienen el pico grande, los ojos vivos y el plumaje de colores. Sólo hay que meter la mano dentro y los pájaros no dejan de piar, y cantar, y picotearse...

No verão passado fizemos três pássaros, dos que vivem nos bosques tropicais e têm o bico grande, os olhos vivos e umas penas coloridas. Apenas era preciso meter uma mão lá dentro e os pássaros não paravam de piar, e cantar, e picar-se...Ara hem tornat a fer un altre ocell de bec groc. Hem tallat sis trossos de cartró en forma de triangle per fer les dues parts del bec. Els hem lligat amb cinta adhesiva, donant-li unes formes una mica més arrodonides. Després els hem cobert de paper de diari amarat en cola blanca diluïda en una mica d'aigua. Quan el bec s'ha assecat, l'hem pintat de color groc. Ja només calia unir les parts per dintre amb cinta adhesiva i enganxar-hi per fora els ulls, fets amb taps blancs de llet i botons foscos. Per fi, amb goma EVA de diferents colors, hem enganxat la resta del cos de manera que tapi la nostra mà i alhora permeti obrir bé el bec. ¡I a jugar!

Ahora hemos vuelto a hacer otro pájaro de pico amarillo. Hemos cortado seis trozos de cartón en forma de triángulo para hacer las dos partes del pico. Los hemos unido con cinta adhesiva y hemos redondeado ligeramente el pico. Luego los hemos cubierto con papel de periódico empapado en cola blanca diluida con un poco de agua. Cuando el pico se ha secado, lo hemos pintado de color amarillo. Solo faltaba unir las partes por dentro con cinta adhesiva y enganchar por fuera los ojos, hechos con tapones blancos de Tetrabrik de leche y botones oscuros. Por fin, con goma EVA de diferentes colores, hemos añadido el resto del cuerpo de manera que tape la mano y al mismo tiempo permita abrir el pico. ¡Y a jugar!

Agora, voltámos a fazer outro pássaro de bico amarelo. Cortámos seis bocados de cartão em forma de triângulo para fazer as duas partes do bico, que unimos com fita adesiva, dando-lhe umas formas um pouco mais arredondadas. Depois cobrimo-lo com papel de jornal embebido em cola branca diluída num pouco de água. Quando o bico secou, pintámo-lo de cor amarela. Apenas faltava unir as duas partes por dentro com fita adesiva e colar por fora os olhos, feitos com as tampinhas brancas dos pacotes de leite e botões escuros. Finalmente, com espuma EVA de diferentes cores, fizemos o resto do corpo, de modo que tape a mão e ao mesmo tempo permita abrir o bico. E vamos  brincar!

18.5.12

El pallasso que s'amaga / El payaso que se esconde / O palhaço que se esconde

Feia temps que volia provar de fer una d'aquelles titelles amb un pal que s'amaguen dins un conus. Vam agafar el cap d'una pallasso que havíem guardat d'un paraigua destrossat, una vareta de bambú, un full DIN A4 de plàstic de la coberta d'una enquadernació, teles i feltres... Aleshores vam enganxar el cap al bambú i vam donar forma de conus al full de plàstic negre. Vam cosir una camiseta amb un tros de tela i un botó, i la faldilla amb un altre tros de tela. Vam enganxar les puntes de la faldilla al conus. Ja només calia cobrir el conus amb un feltre vermell. ¡Per fi el pallasso tenia on amagar-se!

Hace tiempo que quería confeccionar uno de esos títeres con un palo que se esconden dentro de un cono. Cogimos la cabeza de un payaso que habíamos guardado de un paraguas roto, una varilla de bambú, una hoja DIN A4 de plástico de la tapa de una encuadernación, telas y fieltros... Enganchamos la cabeza al bambú y le dimos forma de cono a la hoja de plástico negra. Cosimos la camiseta con un trozo de tela y un botón, y la falda con otro trozo de tela. Enganchamos las puntas de la falda al cono. Ya sólo faltaba cubrir el cono con un fieltro rojo. ¡Por fin el payaso tenía donde esconderse!

Há algum tempo que queria fazer um desses fantoches com um pau, que se escondem dentro de um cone. Agarrámos na cabeça de um palhaço que tínhamos guardado de um guarda-chuva estragado, uma vareta de bambu, uma folha A4 de plástico da capa de uma encadernação, tecidos e feltros... Colámos a cabeça ao bambu e demos forma de cone à folha de plástico preta. Cosemos una camisola com um bocado de tecido e um botão, e a saia com outro tecido. Colámos as pontas da saia ao cone. Já só faltava cobrir o cone com um feltro vermelho. Por fim o palhaço tinha onde esconder-se!16.5.12

La vareta i el barret / La varita y el sombrero / A varinha e o chapéu

Aquesta és una de les moltes varetes màgiques que tenim per casa. Tan senzill com enrotllar una cinta adhesiva blanca en els extrems d'una vareta de bambú, i negra a la part del mig.

Esta es una de las muchas varitas mágicas que tenemos en casa. Tan sencillo como enrollar cinta adhesiva blanca en los extremos de una varita de bambú, y negra en la parte del medio.

Esta é uma das muitas varinhas mágicas que temos em casa. Tão simples como enrolar uma fita adesiva branca nas pontas de uma vara de bambu e preta na parte do meio.


Com que el barret de mag que havíem fet un temps enrere estava força destrossat, en vam fer un de nou, en cartolina negra, plastificant-lo posteriorment. ¡ABRACADABRA POTA DE CABRA!


Como el sombrero de mago que habíamos hecho tiempo atrás estaba bastante deteriorado, hicimos uno nuevo con una cartulina negra que luego plastificamos. ¡ABRACADABRA PATA DE CABRA!

Como o chapéu de mago que tínhamos feito há algum tempo estava bastante estragado, fizemos outro novo, com cartolina preta que plastificámos logo a seguir. ABRACADABRA CABEÇA DE CABRA! 15.5.12

El rellotge del Conill Blanc / El reloj del Conejo Blanco / O relógio do Coelho Branco

"¡Arribo tard! Arribo tard!", repeteix el Conill Blanc de l'Alícia en el País de les Meravelles, que no es vol perdre la festa de la Reina de Cors. I el Francesc va voler fer el rellotge que el conill blanc porta sempre a la mà.

"¡Llego tarde! ¡Llego tarde!", repite el Conejo Blanco de Alicia en el País de las Maravillas, que no quiere perderse la fiesta de la Reina de Corazones. Y Francesc quiso hacer el reloj que el conejo blanco lleva siempre en la mano.

"Estou atrasado! Estou atrasado!”, repete o Coelho Branco da Alice no País das Maravilhas, que não quer perder a festa da Rainha de Copas. E o Francesc quis fazer o relógio que o Coelho Branco leva sempre na mão.


Vam agafar dos cercles d'un vell tambor desmuntat, una corretja metàl·lica d'uns llums de sostre que ja no fem servir, cartrons i alguna cosa més. Vam dividir el cercle de cartró segons les hores i els minuts. Amb els tres colors primaris vam pintar les 12 seccions d'un cercle cromàtic i, a la part exterior pintada de blanc, el Francesc va dibuixar tots els números (12 hores i 60 minuts).

Cogimos dos círculos de un viejo tambor desmontado, una correa metálica de una lámpara de techo que ya no utilizamos, cartones y alguna cosa más. Dividimos el círculo de cartón según las horas y los minutos. Con los tres colores primarios pintamos las 12 secciones de un círculo cromático, y con blanco la zona alrededor del círculo de colores. Luego Francesc dibujó todos los números (12 horas y 60 minutos).

Aproveitámos dois aros de um velho tambor desmontado, uma correia metálica de uma luz de teto que já não usamos, cartões e mais algumas coisas. Dividimos o círculo de cartão segundo as horas e os minutos. Com as três cores primárias pintámos as 12 seções de um círculo cromático e com branco a zona à volta do círculo de cores. Depois, o Francesc desenhou todos os números (12 horas e 60 minutos).Ja només restava enganxar totes les parts, lligar la corretja al petit cercle de cartró (el suport interior d'una cinta), i aquest als cercles de fusta del rellotge amb fil de nylon, i subjectar les dues fletxes blanques. I córrer per casa dient "¡Arribo tard! ¡Arribo tard!"

Ya sólo quedaba ensamblar todas las partes, enganchar la correa al pequeño aro de cartón (el soporte interior de una cinta) y este a los círculos de madera del reloj con hilo de nylon, y sujetar las dos flechas blancas. Y correr por casa diciendo: "¡Llego tarde! ¡Llego tarde!"

Apenas restava juntar todas as partes, atar a correia ao pequeno aro de cartão (o suporte interior de uma fita) e este aos círculos de madeira do relógio com fio de nylon e prender os dois ponteiros brancos. E correr pela casa a dizer: “Estou atrasado! Estou atrasado!”13.5.12

L'osset / El osito / O ursinho

L'estiu passat vaig decidir fer un osset amb un drap vell de cuina que era de la meva àvia. Jo no sé res de costura. Però tot el que puc intuir ve de la meva àvia també. De petita, durant les vacances, m'ensenyava a cosir botons, brodar alguna cosa o fer agafadors de colors, mentre ella ens feia jerseis o bufandes a les netes, o brodava pacientment unes estovalles per quan ens caséssim... El meu primer intent va ser un desastre, perquè vaig dibuixar l'osset tot sencer, per dos cops, i quan li vaig donar la volta després de cosir-lo pel recés em va aparèixer un ós esquifit, molt desproporcionat. Aleshores vaig decidir cosir per separat totes les parts del cos: el cap, les orelles, la panxa, els braços i les cames. Tot seguit les vaig omplir amb farciment de coixins i les vaig unir. Dos botons per als ulls i un nas i una boca brodats de vermell. Encara tinc molt a aprendre, però almenys miro aquest osset i li veig una certa... ¡tendresa!

El verano pasado decidí hacer un osito con un trapo viejo de cocina que había pertenecido a mi abuela. Yo no sé nada de costura. Pero todo lo que puedo intuir viene también de mi abuela. De pequeña, durante las vacaciones, ella me enseñaba a coser botones, bordar alguna cosa o hacer manoplas de colores, mientras nos confeccionaba jerséis o bufandas a las nietas, o bordaba manteles con paciencia infinita para cuando nos casáramos... Mi primer intento fue un desastre, porque dibujé el osito todo entero dos veces, y cuando le di la vuelta tras coserlo por el revés, apareció un oso raquítico, muy desproporcionado. Entonces decidí hacer todas las partes del cuerpo por separado: la cabeza, las orejas, la barriga, los brazos y las piernas. Luego rellené cada una con relleno de almohada y las uní. Dos botones para los ojos, y la nariz y la boca bordadas en rojo. Aún me queda mucho por aprender, pero al menos miro este osito y veo en él  cierta... ¡ternura!

No verão passado decidi fazer um ursinho com um pano velho de cozinha que tinha sido da minha avó. Não sei nada de costura. Mas tudo o que posso intuir vem também da minha avó. De pequena, durante as férias, ensinava-me a coser botões, a bordar alguma coisa ou a fazer pegas às cores, enquanto ela fazia camisolas ou cachecóis para as netas, ou bordava toalhas com paciência infinita para quando nos casássemos... A minha primeira tentativa foi um desastre, porque desenhei o urso inteiro duas vezes, e quando o voltei, depois de tê-lo cosido pelo avesso, apareceu-me um urso raquítico, muito desproporcionado. Então, decidi fazer todas as partes do corpo em separado: a cabeça, as orelhas, a barriga, os braços e as pernas. Depois enchi cada uma com enchimento de almofadas e uni-as. Dois botões para os olhos e um nariz e uma boca bordados a vermelho. Ainda tenho muito para aprender, mas pelo menos olho para este ursinho e vejo-lhe uma certa... ternura!


11.5.12

Palau de cartró / Palacio de cartón / Palácio de cartão

Un cartró, un retolador negre gruixut, pinzells i pintures acríliques, tisores, Blu-Tack... ¡I ja tenim un palau màgic per penjar a la paret de l'habitació!

Un cartón, un rotulador negro grueso, pinceles y pintura acrílica, tijeras, Blu-Tack... ¡Y ya tenemos un palacio mágico para colgar en la pared de la habitación!

Um cartão, um marcador preto grosso, pincéis e pintura acrílica, tesouras, Blu-Tack... E já temos um palácio mágico para pendurar na parede do quarto!10.5.12

Llaunes pintades / Latas pintadas

Com que teníem moltes llaunes a casa, vam decidir pintar-les. Amb un obre-llaunes vam acabar de treure aquell cercle interior que queda quan traiem la tapa i amb el qual els nens es poden tallar. Amb els tres colors primaris, el blanc, el negre i el daurat, vam pintar una cinquantena de llaunes. El joc esta en què no es poden repetir colors i hem d'aconseguir moltes tonalitats diferents.

Como teníamos muchas latas en casa, decidimos pintarlas. Con un abrelatas acabámos de quitar aquél círculo interior que queda cuándo se quita la tapa i con el que los niños se pueden cortar. Con los tres colores primarios, blanco, negro y dorado, pintamos unas cincuenta latas. El juego está en que no se pueden repetir colores y hay que lograr muchas tonalidades diferentes.

Como tínhamos muitas latas em casa, decidimos pintá-las. Com um abre-latas acabámos de tirar aquele círculo interior que fica quando se tira a tampa e com o qual os miúdos poderiam cortar-se. Com as três cores primárias, branco, preto e dourado, pintámos umas cinquenta latas. A graça está em que não se podem repetir cores e se têm de conseguir muitas tonalidades diferentes.Vam també agafar dues ampolles de vidre que teníem per casa i les vam pintar. Una de les llaunes grans que vam pintar de blanc va servir per deixar els pinzells.

También cogimos dos botellas de vidrio que teníamos por casa y las pintamos. Una de las latas grandes que pintámos de blanco sirvió para dejar los pinceles.

Também aproveitámos duas garrafas de vidro que tínhamos em casa e pintámo-las. Uma das latas grandes que pintámos de branco serviu para deixar os pincéis.D'aquesta manera el Miquel s'entreté a apilar llaunes de diferents mides fins que es caiguin, ¡i el Francesc ja sap fer totes les barreges per tenir el color que vol!

De esta manera Miquel se entretiene apilando latas de diferentes tamaños hasta que se caen, ¡y Francesc ya ha aprendido a hacer las mezclas para obtener el color que quiere!

Desta maneira o Miquel entretém-se a pôr latas de diferentes tamanhos umas por cima das outras até que caem ao chão, e o Francesc já aprendeu a fazer todas as misturas para conseguir a cor que quer!9.5.12

Càmera de fotos / Câmara de fotos / Máquina fotográfica

L'Anna portava temps demanant-me una càmera de fotos, i per fi va dir-me que la podíem fer nosaltres. Aleshores vam agafar una petita caixa de cartró i li vam treure un dels costats. Vam doblegar les parts laterals i vam fer un forat per a la llauna que serviria de lent (la vam obrir per l'altre costat i hi vam afegir el cercle interior d'una cinta adhesiva gruixuda). Les cantonades les vam rematar amb cinta adhesiva de color blau i per fer el botonet que dispara vam colar el tap d'un tetabrik de llet.

Anna llevaba tiempo pidiéndome una cámara de fotos, y por fin me dijo que la podíamos hacer nosotras. Entonces cogimos una pequeña caja de cartón y le quitamos uno de los lados. Doblamos las partes laterales e hicimos un agujero para la lata que haría las veces de lente (la abrimos por el otro lado y le añadimos el aro interior de una cinta adhesiva ancha). Las esquinas las rematamos con cinta adhesiva de color azul y para hacer el botón disparador encolamos el tapón de un Tetrabrik de leche.

Há tempo que a Anna me vinha a pedir uma máquina fotográfica e, finalmente, disse-me que a podíamos fazer nós. Então, agarrámos numa pequena caixa de cartão e tirámos-lhe um dos lados. Dobrámos as partes laterais e fizemos um buraco para a lata que faria as vezes de lente (abrimo-la pelo outro lado e juntámos-lhe o aro interior de uma fita adesiva grande). Rematámos os cantos com fita adesiva azul e, para fazer o botãozinho que dispara, colámos a tampa de um pacote de leite.Com que el germà també en volia una, vam repetir el procediment però amb cinta vermella. ¡I quantes fotos hem fet des d'aleshores!

Como su hermano también quería una, repetimos el proceso, pero esa vez con cinta roja. ¡Y cuántas fotos hemos hecho desde entonces!

Como o seu irmão também queria uma, repetimos o processo, mas desta vez com fita vermelha. E quantas fotografias temos tirado desde então!


6.5.12

Un altre llit de nines / Otra cama de muñecas / Outra cama de bonecas

Com que la llitera per a les nines va tenir força èxit, vam agafar una altra caixa de maduixes i la vam folrar amb una tela japonesa i un feltre rosa comprats en una botiga de Torrent de l'Olla que acaba d'obrir, Nido de abeja. Només vam utilitzar cola i cinta adhesiva per ajudar a fixar la tela.

Como la litera para las muñecas tuvo bastante éxito, cogimos otra caja de fresones y la forramos con una tela japonesa y un fieltro rosa comprados en una tienda que acaba de abrir en Torrent de l’Olla, Nido de abeja. Sólo utilizamos pegamento y cinta adhesiva para ayudar a fijar la tela.

Como o beliche para as bonecas teve bastante êxito, agarrámos outra caixa de morangos e forrámo-la com um tecido japonês e um feltro cor-de-rosa comprados numa loja que acaba de abrir em Torrent de l’Olla, Nido de abeja. Apenas utilizámos cola e fita adesiva para ajudar a fixar o tecido.


Amb el tros de tela que va sobrar vam fer un coixinet (el vam cosir, li vam donar la volta i vam omplir-ho amb cotó), ¡i ja teníem un llit fantàstic per a les nines! I quan el vam posar cap per avall vam descobrir que també podia servir de taula ¡amb unes estovalles sempre posades!

Con el trozo de tela que sobró hicimos una pequeña almohada (la cosimos, le dimos la vuelta y la rellenamos con algodón), ¡y ya estaba lista la fantástica cama para muñecas! Cuando luego la pusimos boca abajo descubrimos que también podía servir de mesa ¡con el mantel siempre puesto!

Com o pedaço de tecido que sobrou fizemos uma pequena almofada (cosemo-la, virámo-la do direito e enchemo-la com algodão), e já estava acabada a fantástica caminha para as bonecas! Quando depois a voltámos, descobrimos que também podia servir de mesa com a toalha sempre posta!


1.5.12

Llitera per a les nines / Litera para las muñecas / Beliche para as bonecas

Fa uns dies vam reciclar algunes caixes de fusta on venen les maduixes ¡i vam fer una fantàstica llitera per a les nines!

Hace unos días reciclamos algunas cajas de madera donde vienen los fresones ¡e hicimos una fantástica litera para las muñecas!

Há uns dias reciclámos algumas caixas de madeira onde vêm os morangos e fizemos um fantástico beliche para as bonecas!Amb dues caixes vam fer els llits. Vam desmuntar una tercera per aprofitar les fustes en forma de triangle de les cantonades, que es van convertir en pilars que aguanten i eleven més el llit de dalt. Amb cola i cartrons vam reforçar els "pilars" per la seva cara interior i vam donar consistència a l'estructura. També amb cartró vam fer una escala per pujar i baixar. Per fi ho vam pintar tot amb pintura acrílica. ¡Bona migdiada, nines!

Con dos cajas hicimos las camas. Desmontamos una tercera para aprovechar las maderas en forma de triangulo de las esquinas, que se convirtieron en los “pilares” que aguantan y elevan más la litera superior. Con pegamento y cartón reforzamos estos “pilares” por su cara interior y le dimos consistencia a la estructura. También con cartón hicimos la escalera para subir y bajar. Luego lo pintamos todo con pintura acrílica. ¡Dulces siestas, muñecas!

Com duas caixas fizemos as camas. Desmontámos uma terceira para aproveitar as madeiras em forma de triângulo dos cantos, que se converteram em “pilares” que sustentam e elevam mais a cama superior. Com cola e cartão reforçámos estes “pilares” pela sua cara de dentro e demos consistência à estrutura. Também com cartão fizemos uma escada para subir e descer. Por fim, pintámos tudo com tinta acrílica. Boa sestinha, bonecas!