1.8.14

Colònies i pigments naturals / Colonias y pigmentos naturales / Colónias e pigmentos naturais

"¡Fem colònia!", deien els nens, entusiasmats, mentre agafaven flors, móres i fulles aromàtiques i les barrejaven dins un cub amb aigua.

"¡Hacemos colonia!", decían los niños, entusiasmados, mientras cogían flores, moras y hojas aromáticas y las mezclaban en un cubo con agua.

"Estamos a fazer colónia!", diziam os pequenos, entusiasmados, enquanto apanhavam flores, amoras e folhas aromáticas e as misturavam num balde com água.
Els altres volien fer pintura... i jo vaig recordar que havia vist, en el blog "Manetes i cosetes", que es podien barrejar pigments de colors amb rovell d'ou, tal com es feia a l'antiguitat, i aconseguir així colors naturals. Vaig agafar els ous i vam anar explorant quins colors podríem fer. Amb les móres triturades i el rovell d'ou vam aconseguir un color sèpia molt bonic. Amb la cúrcuma en pols, un groc que semblava d'or, potent i brillant. Amb cireres xafades vam tenir un lila que feia molt bona olor. Llàstima que allà no teníem pebre vermell ni remolatxa per aconseguir un rosa fort, ni menta per fer el verd... ¡Proveu-ho vosaltres a casa i després ens ho expliqueu!

Los otros querían hacer pintura... y yo me acordé que había visto, en el blog "Manetes i cosetes", que se podían mezclar pigmentos de colores con yema de huevo, tal como se hacía en la antigüedad, y conseguir así colores naturales. Cogí los huevos y fuimos explorando qué colores podríamos hacer. Con las moras trituradas y la yema de huevo conseguimos un color sepia muy bonito. Con la cúrcuma en polvo, un amarillo que parecía de oro, potente y brillante. Con cerezas aplastadas tuvimos un lila que olía muy bien. Lástima que allí no teníamos pimentón ni remolacha para conseguir un rosa fuerte, ni menta para hacer el verde... ¡Probadlo vosotros en casa y luego nos lo explicáis!

Os outros queriam fazer pintura... e eu lembrei-me de que tinha visto, no blog "Manetes i cosetes", que se podiam misturar pigmentos de cores com gema de ovo, tal como se fazia na Antiguidade, e conseguir assim cores naturais. Apanhei os ovos e começámos a explorar que cores podíamos fazer. Com as amoras trituradas e a gema de ovo conseguimos uma cor sépia muito bonita. Com o açafrão em pó, um amarelo que parecia de ouro, potente e brilhante. Com cerejas esmagadas conseguimos um lilás que cheirava muito bem. Pena que ali não tinhamos pimentão para fazer o vermelho, nem remolacha para conseguir um rosa forte, nem menta para fazer o verda... Experimentem vocês em casa e depois expliquem-nos!31.7.14

Menjar pels animals / Comida para los animales / Comida para os animais

Donar menjar als animals, en una casa de camp, és tota una aventura. Descobrim que els ponis i els ases, a més de menjar herba, adoren les pomes dures i el pa sec...

Dar de comer a los animales, en una casa de campo, es toda una aventura. Descubrimos que los ponis y asnos, además de comer hierba, adoran las manzanas duras y el pan seco...

Dar de comer aos animais, numa casa do campo, é uma grande aventura. Descobrimos que os póneis e os burrinhos, para além de comer erva, adoram as maçãs duras e o pão seco...

... i que les gallines, els galls, les oques i els ànecs es barallen per cada gra de blat de moro que els llancem.

... y que las gallinas, los gallos, los gansos y los patos se pelean por cada grano de maíz que les tiramos.

... e que as galinhas, os galos, os gansos e os patos lutam por cada grão de milho que lhes atiramos.

Però el més divertit és quan els nens prenen la iniciativa i decideixen canviar els menús, elaborant plats exquisits on es barregen plantes de molts tipus, pedres, arrels, formigues i altres ingredients que prefereixo no pronunciar.

Pero lo más divertido es cuando los niños toman la iniciativa y deciden cambiar los menús, elaborando platos exquisitos donde se mezclan plantas de muchos tipos, piedras, raíces, hormigas y otros ingredientes que prefiero no pronunciar.

Mas o mais divertido acontece quando os miúdos tomam a iniciativa e decidem mudar os menús, elaborando pratos especiais onde se misturam plantas de muitos tipos, pedras, raízes, formigas e outros ingredientes que prefiro não pronunciar.
O quan agafen totes les pastanagues que teníem a la nevera, les lliguen a un cordill i comencen a perseguir els conills. Fins i tot quan la reixa del galliner és massa estreta per passar-hi una pastanaga, la imaginació infantil descobreix que aquest filferro és una eina preciosa per treure-li la pell i oferir així unes llesques ben primes de pastanaga als pollets.

O cuando cogen todas las zanahorias que teníamos en la nevera, las atan a un cordel y comienzan a perseguir a los conejos. Incluso cuando la reja del gallinero es demasiado estrecha para pasar una zanahoria, la imaginación infantil descubre que este alambre es una herramienta preciosa para sacarle la piel y ofrecer así unas rebanadas bien delgadas de zanahoria a los polluelos.

Ou quando apanham todas as cenouras que tínhamos no frigorífico, as atam a um fio e começam a perseguir os coelhos. Até mesmo quando a rede do galinheiro é demasiado estreita para passar uma cenoura, a imaginação infantil descobre que aquele arame é um instrumento poderoso para tirar-lhe a pele e oferecer assim umas tiras bem finas de cenoura aos pintainhos.


30.7.14

Sota les tres moreres / Debajo de las tres moreras / Debaixo das três amoreiras


A la casa rural on hem estat una setmana, després de dinar, quan el sol estava més fort, jo m'asseia  en una fantàstica taula de fusta, sota tres moreres que donaven una ombra espectacular. M'emportava una motxilla amb el meu quadern d'esbossos, llapis i retoladors, ceres i aquarel·les. Aleshores els nens se m'afegien, una estona uns, després els altres. Relaxadament, anàvem dibuixant els animals que vèiem, els racons de verd, imaginàvem arbres de colors impossibles, creàvem històries, pintàvem pedres o lligàvem flors. Semblava màgia poder fer-nos nostre el paisatge, ordenar els espais, jugar amb els colors... Era un dels meus moments preferits del dia!

En la casa rural donde hemos estado una semana, después de comer, cuando el sol estaba más fuerte, yo me sentaba en una fantástica mesa de madera, bajo tres moreras que daban una sombra espectacular. Me llevaba una mochila con mi cuaderno de bocetos, lápices y rotuladores, ceras y acuarelas. Entonces los niños se me añadían, un rato unos, luego los otros. Relajadamente, íbamos dibujando los animales que veíamos, los rincones de verde, imaginábamos árboles de colores imposibles, creábamos historias, pintábamos piedras o atábamos flores. Parecía magia poder hacernos nuestro el paisaje, ordenar los espacios, jugar con los colores... ¡Era uno de mis momentos favoritos del día!

Na casa rural onde passámos uma semana, depois do almoço, quando o sol estava a pique, sentava-me numa fantástica mesa de madeira, debaixo de três amoreiras que davam uma sombra espetacular. Levava comigo uma mochila com o meu caderno de esboços, lápis e canetas, lápis de cera e aguarelas. Então os miúdos juntavam-se ao que estava a fazer, às vezes uns, às vezes os outros. Relaxadamente, íamos desenhando os animais que víamos, os cantos de verde, imaginávamos árvores de cores impossíveis, criávamos histórias, pintávamos pedras ou atávamos flores. Parecia magia poder apropriarmo-nos da paisagem, ordenar os espaços, brincar com as cores... Era um dos meus momentos preferidos do dia!


28.7.14

Bastons de trapillo / Bastons de trapillo / Cajados de trapilho


Hem estat una setmana en el camp i hem tornat a fer els nostres bastons decorats, ¡aquest cop amb trapillo!

Hemos estado una semana en el campo y hemos vuelto a hacer nuestros bastones decorados, ¡esta vez con trapillo!

Estivemos uma semana no campo e voltámos a fazer os nossos cajados decorados, desta vez com trapilho!

18.7.14

Caixa XXL / Caja XXL

¡No sé si ha agradat més el tobogan o la caixa!...
¡No sé si ha gustado más el tobogán o la caja!...
Não sei se gostaram mais do escorrega ou da caixa!...


15.7.14

Taller de reparacions / Taller de reparaciones / Oficina de reparações

No sé si també us passa amb vosaltres, però jo estic tot el dia ¡REPARANT JOGUINES!
Per posar alguns exemples, en els últims dies m'ha tocat tornar a lligar les canyes de la tipi gran.

No sé si también os pasa a vosotros, pero yo estoy todo el día ¡REPARANDO JUGUETES! 
Para poner algunos ejemplos, en los últimos días me ha tocado volver a atar las cañas de la tipi grande.

Não sei se também acontece convosco, mas eu passo os dias a REPARAR BRINQUEDOS!

Para dar alguns exemplos, nos últimos dias tive de voltar a atar as canas da tipi grandeI a substituir les cordes del vaixell pirata.
Y a sustituir las cuerdas del barco pirata.
E a sustituir as cordas do barco pirata.
A fixar millor els claus del garatge de fusta.
A fijar mejor los clavos del garaje de madera.
A fixar melhor os parafusos da garagem de madeira.He hagut d'enganxar la tapa de fusta del dominó, que s'havia trencat.
He tenido que pegar la tapa de madera del dominó, que se había roto.
Tive de colar a tampa de madeira do dominó, que se tinha partido.
I he donat als nens les boles del collaret de filferro, perquè ells les enfilin...
Y he dado a los niños  las bolas del collar de alambre, para que ellos las enfilen...
E dei aos pequenos as bolas do colar de arame, para eles enfiarem...
Hem hagut de posar nous globus en els tambors de llauna.
Hemos tenido que poner nuevos globos en los tambores de lata.
Tivemos de pôr novos balões nos tambores de lata.
¡Ui! ¡La ploma del barret del capità Garfi està agafada per un fil!
¡Uy! La pluma del sombrero del capitán Garfio está cogida por un hilo!
Ui! A pena do chapéu do Capitão Gancho está presa por um fio!
He hagut de posar celo en una pàgina estripada d'un llibre d'Oliver JeffersAironfix en una coberta desenganxada d'un llibre de Marianne Dubuc.

He tenido que poner celo en una página rasgada de un libro de Oliver JeffersAironfix en una cubierta despegada de un libro de Marianne Dubuc.

Tive de pôr fita-cola numa página rasgada de um livro de Oliver Jeffers e Aironfix na capa destroçada de um livro de Marianne Dubuc.

¡Hi ha tres Pinotxos amb problemes a la cama esquerra!
¡Hay tres Pinochos con problemas en la pierna izquierda!
Há três Pinóquios com problemas na perna esquerda!
"Mama, ¡mira com està la punta de la torre de la Rapunzell!"
"Mama, ¡mira cómo está la punta de la torre de la Rapunzel!"
"Mamã, olha como está o bico da torre da Rapunzel!"
Al pare li ha tocat substituir dues rodes del palet que un dia vam transformar en skate.
Al padre le ha tocado sustituir dos ruedas del palet que un día transformamos en skate.
Ao pai coube-lhe substituir duas rodas da palete que um dia transformámos em skate.

Fins i tot quan pensàvem que la pissarra que s'havia trencat ja no servia per res, l'hem obert i descobert que, si hi dibuixem per sota, es veu en negatiu per sobre, ¡i a l'inrevés! ¡És molt més divertida així, amb dues cares inverses on pintar!

Incluso cuando pensábamos que la pizarra que se había roto ya no servía para nada, la hemos abierto y descubierto que, si dibujamos por debajo, se ve en negativo por encima, ¡y al revés! ¡Es mucho más divertida así, con dos caras inversas donde pintar!

Até quando pensávamos que o quadro que se tinha partido já não servia para nada, abrimo-lo e descobrimos que, se desenharmos por baixo, vê-se em negativo por cima, e vice-versa! É muito mais divertido assim, com duas faces opostas onde pintar!
Abans de llençar res, perquè s'ha trencat o ja no funciona, intentem reparar-ho, ¡com feien per norma els nostres avis! I si no serveix pel mateix ús que tenia abans, doncs reciclem-ho! ¡És també una manera de donar valor a les coses, gastar menys i gaudir-ne més!

Antes de tirar algo porque se ha roto o ya no funciona, intentemos repararlo, ¡como hacían por norma nuestros abuelos! Y si no sirve para el mismo uso que tenía antes, pues reciclémoslo. ¡Es también una forma de dar valor a las cosas, gastar menos y disfrutar más!

Antes de deitar fora alguma coisa, porque se partiu ou já não funciona, tentemos repará-la, como faziam por norma os nossos avós! E se já não serve para o mesmo uso que tinha antes, então reciclemo-la! É também uma maneira de dar valor às coisas, gastar menos e desfrutar mais!