26.11.14

Gargots amb sentit / Garabatos con sentido / Gatafunhos com sentidoHi ha una edat en què els nens descobreixen la màgia del dibuix. Amb els meus tres fills va passar això: durant unes setmanes, així que arribaven a casa, agafaven un full gran i els retoladors gruixuts i es posaven a crear formes amb un traç fort, segur, confiant. En aquesta edat no importa la coherència dels colors, ni pintar a dintre de la ratlla, ni mantenir les proporcions correctes... S'està descobrint un món totalment nou: que la mà fa gargots que tenen alguna relació amb coses que tots coneixem, ¡i això és totalment màgic!

Hay una edad en que los niños descubren la magia del dibujo. Con mis tres hijos pasó esto: durante unas semanas, así que llegaban a casa, cogían una hoja grande y los rotuladores gruesos y se ponían a crear formas con un trazo fuerte, seguro, confiante. En esta edad no importa la coherencia de los colores, ni pintar dentro de la raya, ni mantener las proporciones correctas... Se está descubriendo un mundo totalmente nuevo: que la mano hace garabatos que tienen alguna relación con cosas que todos conocemos, ¡y esto es totalmente mágico!

Há uma idade em que as crianças descobrem a magia do desenho. Com os meus três filhos aconteceu assim: durante umas semanas, assim que chegavam a casa, agarravam numa folha grande e numas canetas grossas e punham-se a criar formas com um traço forte, seguro, confiante. Nesta idade não importa a coerência das cores, nem pintar dentro da linha, nem manter as proporções corretas... Está-se a descobrir um mundo totalmente novo: que a mão faz gatafunhos que têm alguma relação com as coisas que todos conhecemos, e isto é totalmente mágico!

Per mi és una meravella veure un nen de 3 o 4 anys totalment concentrat creant línies que insinuen persones, cases, arbres, cotxes, flors, sols, animals... Els braços de les figures no apareixen encara, o surten del cap o de les línies verticals del cos. Les cases només tenen porta o unes finestres petites i irregulars. Els arbres son pals amb copes estranyes. Els animals tenen moltíssimes potes, del sol surten moltíssims raigs...

Para mí es una maravilla ver a un niño de 3 o 4 años totalmente concentrado creando líneas que insinúan personas, casas, árboles, coches, flores, soles, animales... Los brazos de las figuras no aparecen todavía, o salen de la cabeza o de las líneas verticales del cuerpo. Las casas solo tienen puerta o unas ventanas pequeñas e irregulares. Los árboles son palos con copas extrañas. Los animales tienen muchísimas patas, del sol salen muchísimos rayos...

Para mim é uma maravilha ver um menino de 3 ou 4 anos totalmente concentrado a criar linhas que insinuam pessoas, casas, árvores, carros, flores, sóis, animais... Os braços das figuras não aparecem ainda, ou saem da cabeça ou das linhas verticais do corpo. As casas apenas têm porta e umas janelas pequenas e irregulares. As árvores são paus com copas estranhas. Os animais têm muitíssimas patas, do sol saem muitíssimos raios...


Arno Stern, amb la teoria de l'Educació Creadora, ens ha ajudat a comprendre que aquest procés és "universal", hi passen tots els nens de totes les cultures. Hi ha unes figures bàsiques que es repeteixen en un nen africà o nòrdic, ric o pobre, acostumat a dibuixar o que no ha agafat mai un pinzell: les figures radials (que ens apressem a dir que són sols, o flors, o els dits d'una mà), els quadrats, els triangles, les línies tallades...

Arno Stern, con la teoría de la Educación Creadora, nos ha ayudado a comprender que este proceso es "universal", pasan por él todos los niños de todas las culturas. Hay unas figuras básicas que se repiten en un niño africano o nórdico, rico o pobre, acostumbrado a dibujar o que no ha cogido nunca un pincel: las figuras radiales (que nos apresuramos a decir que son soles, o flores, o los dedos de una mano), los cuadrados, los triángulos, las líneas cortadas...

Arno Stern, com a teoria da Educação Criadora, ajudou-nos a compreender que este processo é "universal", por ele passam todos os meninos de todas as culturas. Há umas figuras básicas que se repetem num menino africano ou nórdico, rico ou pobre, habituado a desenhar ou que nunca agarrou num pincel: as figuras radiais (que nos apressamos a dizer que são sóis ou flores ou os dedos de uma mão), os quadrados, os triângulos, as linhas cortadas... El meu fill petit està en aquesta fase màgica en què dibuixa moltíssim i ho vol penjar tot a les parets de casa. Miro en silenci el seu orgull i penso quant temps durarà això. Quant temps trigarem (l'escola, la societat, la família...) a mostrar-li que no ho pot fer així, que ha de dibuixar millor, que hi ha uns models a copiar, que els braços surten de les espatlles i les xemeneies són perpendiculars al terra... Quan no respectem aquest procés natural i els imposem uns models rígids, resulta que molts cops els nens perden les ganes de dibuixar i la confiança en si mateixos. Es tanca, aleshores, una porta de comunicació, expressió, creativitat, creixement, alegria. ¿Com preservar aquest tresor?

Mi hijo pequeño está en esta fase mágica en la que dibuja muchísimo y lo quiere colgar todo en las paredes de su casa. Miro en silencio su orgullo y pienso cuánto tiempo durará esto. Cuánto tiempo tardaremos (la escuela, la sociedad, la familia...) a mostrarle que no lo puede hacer así, que tiene que dibujar mejor, que hay unos modelos a copiar, que los brazos salen de los hombros y las chimeneas son perpendiculares al suelo... Cuando no respetamos este proceso natural y les imponemos unos modelos rígidos, pasa que muchas veces los niños pierden las ganas de dibujar y la confianza en sí mismos. Se cierra, entonces, una puerta de comunicación, expresión, creatividad, crecimiento, alegría. ¿Cómo preservar este tesoro?

O meu filho pequeno está nesta fase mágica em que desenha muitíssimo e quer penduras tudo nas paredes de casa. Olho em silêncio o seu orgulho e penso quanto tempo durará. Quanto tempo vamos demorar (a escola, a sociedade, a família...) a mostrar-lhe que não pode fazer assim, que tem de desenhar melhor, que há uns modelos a copiar, que os braços saiem dos ombros e as chaminés são perpendiculares ao chão... Quando não respeitamos este processo natural e lhes impomos uns modelos rígidos, muitas vezes as crianças perdem a vontade de desenhar e a confiança em si mesmas. Fecha-se, assim, uma porta de comunicação, expressão, criatividade, crescimento, alegria. Como guardar este tesouro?5.11.14

Lego duplo

¿Quina joguina és capaç d'entretenir els meus tres fills alhora, hores i hores?
¿Qué juguete es capaz de entretener a mis tres hijos al mismo tiempo, horas y horas?
Que brinquedo é capaz de entreter os meus três filhos ao mesmo tempo, horas e horas?