27.6.13

Petits actors / Pequeños actores / Pequenos atores

¡Que n'és de bo, agafar la caixa de les disfresses i jugar a fer teatre!

¡Qué bueno es coger la caja de los disfraces y jugar a hacer teatro!

Que bom que é apanhar a caixa dos disfarces e brincar ao teatro!


Fa uns dies els nens, amb alguns amics, van representar la història de la Caputxeta Vermella, tot intercanviant els papers. Algunes de les disfresses les havíem fet a casa, altres eren senzillament roba d'adult foradada o peces de bebè que ja no serveixen... ¡amb un senzill fulard un nen pot esdevenir el rei més important del món! ¡I no cal que sigui Carnestoltes!

Hace unos días los niños, con algunos amigos, representaron la historia de Caperucita Roja, intercambiando los papeles. Algunos de los disfraces los habíamos hecho en casa, otros eran simplemente ropa de adulto agujereada o piezas de bebé que ya no sirven... ¡Con un sencillo fular un niño puede convertirse en el rey más importante del mundo! ¡Y no es necesario que sea Carnaval!

Há alguns dias os pequenos, com alguns amigos, representaram a história do Capuchinho Vermelho, trocando de papéis entre si. Alguns dos disfarces tinham sido feitos em casa, outros eram apenas roupa de adulto furada ou peças de bebé que já não servem... Com um simples pano uma criança pode transformar-se no rei mais importante do mundo! E não é preciso que seja Carnaval!


21.6.13

Galetes d'aniversari / Galletas de aniversario / Bolachas de aniversário

Per celebrar l'aniversari de l'Anna a l'escola vam fer unes delicioses galetes de lacasitos (teniu la receta en el fantàstic blog Kanela y Limón). ¿A quin nen no li agraden els lacasitos?

Para celebrar el aniversario de Anna en la escuela hicimos unas deliciosas galletas de lacasitos (tenéis la receta en el fantástico blog Kanela y Limón). ¿A qué niño no le gustan los lacasitos?

Para celebrar o aniversário da Anna na escola fizemos umas deliciosas bolachas de lacasitos (têm a receita no fantástico blog Kanela y Limón). Qual é a criança que não gosta de lacasitos? 

Després vam estendre un rotllo de paper kraft blanc sobre una taula i el vam decorar amb els tampons que havíem fet amb suro, cartró i goma EVA (en forma d'estrella, flor o garlanda), i també amb els segells amb lletres que vam comprar a Cromatismes i amb els quals vam estampar el nom ANNA i el número 5.

Luego extendimos un rollo de papel kraft blanco sobre una mesa y lo decoramos con los sellos que habíamos hecho con corcho, cartón y goma EVA (en forma de estrella, flor o guirnalda), y también con los sellos con letras que compramos en Cromatismes y con los que estampamos el nombre ANNA y el número 5.

Depois estendemos um rolo de papel kraft branco sobre uma mesa e decorámo-lo com os carimbos que tínhamos feito com cortiça, cartão e espuma EVA (em forma de estrela, flor ou grinalda), e também com os carimbos com letras que comprámos em Cromatismes e com os quais gravámos o nome ANNA e o número 5.
Vam retallar el paper i li vam donar la forma de sobre, unint les parts amb washi tape. ¡I cada nen en va rebre un i el va buidar en un instant!

Recortamos el papel y le dimos la forma de sobre, uniendo las partes con washi tape. ¡Y cada niño recibió uno y lo vació en un instante!

Recortámos o papel e demos-lhe a forma de envelope, unindo as partes com washi tape. E cada criança recebeu um e esvaziou-o num instante!


18.6.13

Telescopi / Telescopio / Telescópio


Fa un any vam agafar tres llaunes, de les que havíem pintat aleshores, i vam construir un telescopi molt senzill: un tros d'escuma ens va servir per encaixar per dintre les llaunes de diferents mides i la cinta aïllant per fixar-les per fora, abans de pintar-les amb acrílics.

Hace un año tomamos tres latas, de las que habíamos pintado entonces, y construimos un telescopio muy sencillo: un trozo de espuma nos sirvió para encajar por dentro las latas de diferentes tamaños y la cinta aislante para fijarlas por fuera, antes de pintarlas con acrílicos.

Há um ano agarrámos em três latas, das que tinhamos pintado nessa altura, e contruimos um telescópio muito simples: um pedaço de espuma serviu-nos para encaixar por dentro as latas de diferentes tamanhos e a fita isoladora para fixá-las por fora, antes de pintá-las com acrílicos.


17.6.13

Capa

Per estrenar la màquina de costura els he fet això...
Para estrenar la máquina de costura les he hecho esto...
Para estrear a máquina de costura fiz-lhes isto...

13.6.13

Jugant amb boletes / Jugando con bolitas / Brincando com bolinhas

Quants jocs es poden fer amb boletes de colors foradades! Classificar-les per colors, fer collaretes amb filferro, omplir ampolles... fins que algú les llença al terra ¡i anem tots a recollir-les de nou!

¡Cuántos juegos se pueden hacer con bolitas de colores agujereadas! Clasificarlas por colores, hacer collares con alambre, llenar botellas... hasta que alguién se las tira al suelo ¡y vamos todos a recogerlas de nuevo!

Quantos jogos se podem fazer com bolinhas de cores furadas! Classificá-las por cores, fazer colares com arame, encher garrafinhas... até que alguém as atira para o chão e vamos todos apanhá-las de novo!

11.6.13

Carretó / Carretilla / Carrinho

Les joguines "de sempre" són, sovint, ¡les millors!

Los juguetes "de siempre" son, muchas veces, ¡los mejores!

Os brinquedos "de sempre" são, muitas vezes, os melhores!

9.6.13

Arc i fletxes / Arco y flechas / Arco e flechas

Es pot fer un arc i unes fletxes molt senzills a partir de:
· una branca arrodonida i un fil per fer l'arc;
· canyes de bambú, cartró i cintes aïllants per fer les fletxes;
· una llauna cilíndrica de licor, tintes acríliques i una corda per fer el tub on es guarden les fletxes.

Se puede hacer un arco y unas flechas muy sencillos a partir de:
· una rama redondeada y un hilo para hacer el arco;
· cañas de bambú, cartón y cintas aislantes para hacer las flechas;
· una lata cilíndrica de licor, tintas acrílicas y una cuerda para hacer el tubo donde se guardan las flechas.

Pode-se fazer um arco e umas flechas muito simples a partir de:
· um ramo arredondado e um fio para fazer o arco;
· canas de bambú, cartão e fitas isoladoras para fazer as flechas;
· uma lata cilíndrica de licor, tintas acrílicas e uma corda para fazer o tubo onde se guardam as flechas.

8.6.13

Robin Hood

Ja abans havia mostrat el vestit de Robin Hood que vam fer per Carnestoltes, però ara no em resisteixo a publicar aquestes fotos on el Francesc ensenya a l'Aina l'art del tir a l'arc.

Ya antes había mostrado el vestido de Robin Hood que hicimos por Carnaval, pero ahora no resisto a publicar estas fotos donde Francesc enseña a Aina el arte del tiro al arco.

Já antes tinha mostrado o fato de Robin Hood que fizemos no Carnaval, mas agora não resisto a publicar estas fotos onde o Francesc ensina à Aina a arte do tiro ao arco.6.6.13

La formigueta / La hormiguita / A formiguinha

Per al teatre del Follet Valent vam haver de fer una màscara de formigueta. Vam triar fer-la de feltre negre, gris i blanc, cosida, amb un elàstic gruixut per ajustar al cap i filferro per aguantar les antenes. Aquesta ha estat, potser, la part més delicada: fer que les antenes no caiguessin. Per això vam lligar-les molt bé a un altre filferro que coronava el cap i vam reforçar aquest punt d'unió amb cinta aïllant i més feltre per sobre. ¡I aquelles eren les antenes més altes del bosc!

Para el teatro del Duende Valiente tuvimos que hacer una máscara de hormiguita. Elegimos hacerla de fieltro negro, gris y blanco, cosida, con un elástico grueso para ajustar a la cabeza y alambre para aguantar las antenas. Esta ha sido, quizá, la parte más delicada: hacer que las antenas no se cayeran. Por eso las atamos muy bien a otro alambre que coronaba la cabeza y reforzamos este punto de unión con cinta aislante y más fieltro por encima. ¡Y aquellas eran las antenas más altas del bosque!

Para o teatro do Duende Valente tivémos que fazer uma máscara de formiguinha. Escolhemos fazê-la de feltro preto, cinzento e branco, cosida, com um elástico grosso para ajustar à cabeça e arame para sustentar as antenas. Esta foi, talvez, a parte mais delicada: fazer com que as antenas não caíssem. Para isso, atámo-las muito bem a outro arame que coroava a cabeça e reforçámos este ponto de união com fita isoladora e mais feltro por cima. E aquelas eram as antenas mais altas do bosque!

5.6.13

A la paret / En la pared / Na parede


¿Què no poden fer uns guixos en una paret vella?

¿Qué no pueden hacer unas tizas en una pared vieja?

O que não podem fazer uns gizes numa parede velha?

3.6.13

Atrapasomnis / Atrapasueños / Caçador de sonhos


Per apartar els mals somnis, que de tant en tant entren en aquesta casa, vam fer un atrapasomnis ¡digni d'un indi! Feia temps que havíem guardat el cèrcol d'un tambor vell, que ens va anar molt bé per fer l'estructura. Amb una corda vermella vam anar donant voltes al cèrcol de fusta, després ho vam repetir més per dintre, una i altra vegada... com una aranya que va teixint la seva teranyina. Pel mig, anàvem enfilant boletes de colors, de les que serveixen per fer collarets de nena. Vam agafar també unes plomes i les vam lligar a tres cordes decorades amb les mateixes boles de colors.
I diuen els indis que els mals somnis queden atrapats en aquest entramat de fils i s'esvaeixen amb la llum del dia, els somnis bons són els que són filtrats pel foradet central i, per les plomes que pengen, se'n van els somnis que hem oblidat...

Para apartar los malos sueños, que de vez en cuando entran en esta casa, hicimos un atrapasueños ¡digno de un indio! Hacía tiempo que habíamos guardado el aro de un tambor viejo, que nos sirvió muy bien para hacer la estructura. Con una cuerda roja fuimos dando vueltas al aro de madera, después lo repetimos más por dentro, una y otra vez... cual araña que va tejiendo su telaraña. Por medio, íbamos enhebrando bolitas de colores, de las que sirven para hacer collares de niña. Tomamos también unas plumas y las atamos a tres cuerdas decoradas con las mismas bolas de colores.
Y dicen los indios que los malos sueños quedan atrapados en este entramado de hilos y se desvanecen con la luz del día, los sueños buenos son los que son filtrados por el agujero central y, por las plumas que cuelgan, se van los sueños que hemos olvidado...

Para afastar os pesadelos, que de vez em quando entram nesta casa, fizemos um caçador de sonhos digno de um índio! Há tempo que tínhamos guardado o aro de um tambor velho, que nos serviu muito bem para fazer a estrutura. Com uma corda vermelha fomos dando voltas ao aro de madeira, depois repetimos mais por dentro, uma e outra vez... qual aranha que vai tecendo a sua teia. Pelo meio, íamos enfiando bolinhas às cores, das que servem para fazer colares de menina. Apanhámos também umas penas e atámo-las a três cordas decoradas com as mesmas bolas às cores.
E dizem os índios que os pesadelos ficam agarrados a este entrançado de fios e se esfumam com a luz do dia, os sonhos bons são os que são filtrados pelo buraquinho central e, pelas penas que estão penduradas, vão-se embora os sonhos que esquecemos...