27.9.12

La torre de la Rapunzell / La torre de la Rapunzel / A torre da Rapunzel

Fa ja algun temps vam fer la torre de la Rapunzell (de la pel·lícula Enredados, de Disney) amb paper-maixé, com abans havíem fet un palau tot blanc. Amb cartrons sobreposats i cintes adhesives vam anar construint l'estructura, obrint obertures i configurant tots els detalls que podíem intuir a partir d'algunes imatges. Fins i tot vam crear una trampa en el terra de la caseta que permetia baixar de la torre en un moment, per dintre, i sortir després per una porta camuflada a baix de tot. Tot seguit vam tapar l'estructura amb paper de diari amarat en cola blanca diluïda en aigua. Finalment, vam pintar la torre d'una manera bastant realista, imitant la pedra, la fusta, les plantes...

Hace ya algún tiempo hicimos la torre de la Rapunzel (de la película Enredados, de Disney) con papel-maché, como antes habíamos hecho un palacio todo blanco. Con cartones sobrepuestos y cintas adhesivas fuimos construyendo la estructura, abriendo aperturas y configurando todos los detalles que podíamos intuir a partir de algunas imágenes. Incluso creamos una trampa en el suelo de la casita que permetía bajar de la torre en un momento, por dentro, y salir después por una puerta camuflada abajo del todo. A continuación, tapamos la estructura con papel de diario empapado en cola blanca diluida en agua. Finalmente, pintamos la torre de una manera bastante realista, imitando la piedra, la madera, las plantas...

Há já algum tempo fizémos a torre da Rapunzel (do filme Entrelaçados, da Disney) com papel machê, como antes tinhamos feito um palácio todo branco. Com cartões sobrepostos e fitas adesivas fomos criando a estrutura, abrindo aberturas e configurando todos os detalhes que podíamos intuir a partir de algumas imagens. Até criámos um esconderijo no chão da casinha que permitia descer da torre num momento, por dentro, e sair depois por uma porta camuflada lá em baixo. Depois tapámos a estrutura com papel de jornal embebido em cola branca diluida em água. Finalmente, pintámos a torre de uma maneira bastante realista, a imitar a pedra, a madeira, as plantas...

¡I ara la torre fa les delícies dels nens! La Rapunzell apareix a la finestra i llença els seus llargs cabells daurats perquè el Flynn Rider pugui pujar. I molts altres personatges hi viuen aventures emocionants.

¡Y ahora la torre hace las delicias de los niños! Rapunzel aparece en la ventana y lanza sus largos cabellos dorados para que Flynn Rider pueda subir. Y muchos otros personajes viven allí aventuras emocionantes.

E agora a torre delicia os miúdos! A Rapunzel aparece na janela e deixa cair os seus longos cabelos dourados para que o Flynn Rider possa subir. E muitas outras personagens vivem ali aventuras emocionantes.
25.9.12

Garlanda de cartes per a una Festa Màgica / Guirnalda de cartas para una Fiesta Mágica / Grinalda de cartas para uma Festa Mágica

L'altre dia, per celebrar els 6 anys de quatre companys de classe del Francesc, vam fer una festa molt especial que comptava amb un espectacle de màgia. ¡Havíem de fer una decoració adient! Vam agafar un llençol vell i vam tallar una vintena de trossos rectangulars. Amb un llapis vaig anar dibuixar les cartes de la baralla i els nens m'ajudaven a pintar-les amb retoladors permanents (negre, vermell i daurat). Després les vaig cosir a un fil vermell i vam fer una gran garlanda.

El otro día, para celebrar los 6 años de cuatro compañeros de clase de Francesc, hicimos uma fiesta muy especial que contaba con un espectáculo de magia. ¡Teníamos que hacer una decoración apropiada! Cogimos una sábana vieja y cortámos una vintena de trozos rectangulares. Con un lápis fui dibujando las cartas de la baraja y los niños me ayudaban a pintarlas con rotuladores permanentes (negro, rojo y dorado). Después las cosí a un hilo rojo y hicimos una gran guirnalda.

No outro dia, para celebrar os 6 anos de quatro companheiros de classe do Francesc, fizémos uma festa muito especial que contava com um espetáculo de magia. Tinhamos de fazer uma decoração apropriada! Apanhámos um lençol velho e cortámos uns vinte pedaços retangulares. Com um lápis fui deesenhando as cartas do baralho e os pequenos ajudavam-me a pintá-las com marcadores permanentes (preto, vermelho e dourado). Depois cosi-as a um fio vermelho e fizémos uma grande grinalda.Amb feltre vermell i negre vam tallar també cors i trèvols que vam enganxar amb Blu-Tack a un rectangle de cartró-pluma per fer dues cartes gegants.


Con feltro rojo y negro cortámos también corazones y tréboles que pegámos con Blu-Tack a un rectángulo de cartón-pluma para hacer dos cartas gigantes.

Com feltro vermelho e preto cortámos também corações e trevos que colámos com Blu-Tack num retângulo de cartão-pluma para fazer duas cartas gigantes.Després ho vam penjar tot de la pèrgola, juntament amb globus, per a la festa.

Después lo colgámos todos de la pérgola, juntamente con globus, para la fiesta.

Depois pendurámos tudo da pérgola, juntamente com balões, para a festa.

L'endemà ho vam passar tot a l'habitació del Francesc, ¡que així tindrà un bon record dels seus 6 anys!

El día siguiente lo pasámos todo a la habitación de Francesc, ¡que así tendrá un buen recuerdo de sus 6 años!

No dia seguinte passámos tudo ao quarto do Francesc, que desta maneira terá uma boa recordação dos seus 6 anos!

21.9.12

Dibuixar pel·lícules / Dibujar películas / Desenhar filmes

Després de veure una pel·lícula, els nens poden fer-ne un dibuix i més tard enquadernar el seu àlbum personalitzat. ¿Que reconeixeu algun personatge?

Después de ver una película, los niños pueden hacer un dibujo sobre ella y después encuadernar su álbum personalizado. ¿Reconocéis aquí algún personaje?

Depois de ver um filme, os pequenos podem fazer um desenho sobre ele e mais tarde encadernar o seu album personalizado. Reconhecem aqui alguma personagem?

17.9.12

Fadilla de ballet / Falda de ballet / Saia de ballet

La meva neboda Clara, d'onze anys, va voler fer una faldilla per al ballet. Vam cosir un elàstic gruixut a la mida de la seva cintura. Després vam tallar un tul de 4 m de color lila en cintes d'uns 80 cm de llargada per uns 10 d'amplada. Amb l'elàstic estirat sobre el raspall d'una cadira vam anar lligant les cintes del tul per mitjà d'un nus molt senzill. Amb aquella faldilla la Clarinha estava preciosa i va ensenyar als cosins i germans petits algunes passes de ballet.

Mi sobrina Clara, de once años, quiso hacer una falda de ballet. Cosimos una goma gruesa a la medida de su cintura. Después cortamos un tul de 4 m de color lila en cintas de unos 80 cm de largo por unos 10 de ancho. Con la goma estirada sobre el respaldo de una silla fuimos atando las cintas del tul por medio de un nudo muy sencillo. Con aquella falda Clarinha estaba preciosa y pudo enseñar a sus primos y hermanos pequeños algunos pasos de ballet.

A minha sobrinha Clara, de onze anos, quis fazer uma saia para o ballet. Cosemos um elástico grosso à medida da sua cintura. Depois cortámos um tule de 4 m de cor violeta em fitas de cerca de 80 cm de comprimento por 10 de largura. Com o elástico esticado sobre as costas de uma cadeira fomos atando as fitas de tule por meio de um nó muito simples. Com aquela saia a Clarinha estava magnífica e pôde ensinar aos seus primos e irmãos mais novos alguns passos de ballet.
13.9.12

Corona de feltre / Corona de fieltro / Coroa de feltro

Amb feltre de diferents colors, fil i agulla, vam fer una autèntica corona reial! Ja abans ho havíem provat amb goma EVA i grapes, però aquest cop vam aconseguir un millor acabat i una resistència més gran a les mans dels petits.

Con fieltro de diferentes colores, hilo y aguja, ¡hicimos una auténtica corona real! Ya antes lo habíamos intentado con goma EVA y grapas, pero esta vez hemos conseguido un mejor acabado y una resistencia más grande a las manos de los pequeños.

Com feltro de diferentes cores, fio e agulha, fizémos uma autêntica coroa real! Já antes tinhamos feito coroas com espuma EVA e agrafos, mas desta vez conseguimos um melhor acabamento e uma melhor resistência às mãos dos pequenos.10.9.12

Una nina per a la Rita / Una muñeca para Rita / Uma boneca para a Rita

Aquest estiu també va néixer la Ritinha, la quarta filla d'uns amics de Lisboa. Aleshores vam fer una altra nina seguint els mateixos passos de la primera nina que havíem fet per a la Sarita. Però aquest cop vam omplir de cotó la part central del cos i, en lloc d'un barret de fada, li vam posar un mocador al cap. I aquesta la vam fer morena, com la Ritinha...

Este verano también nació Ritinha, la cuarta hija de unos amigos de Lisboa. Entonces hicimos otra muñeca siguiendo los mismos pasos de la primera muñeca que habíamos hecho para Sarita. Pero de esta vez llenamos de algodón la parte central del cuerpo y, en lugar de tener un sombrero de hada, le pusimos un pañuelo en la cabeza. Y ésta la hicimos morena, como Ritinha...

Este verão também nasceu a Ritinha, a quarta filha de uns amigos de Lisboa. Então decidimos fazer outra boneca seguindo os mesmos passos da primeira boneca que tinhamos feita para a Sarita. Mas desta vez enchemos de algodão a parte central do corpo e, em vez de ter um chapéu de fada, pusémos-lhe um lenço à cabeça. E fizémo-la morena, como a Ritinha...
9.9.12

Una nina per a la Sara / Una muñeca para Sara / Uma boneca para a Sara

Aquest estiu ha estat l'estiu de la costura, un tema que més aviat m'assustava i que intentava esquivar (utilitzava cola, grapes o el que calgués per no haver d'agafar una agulla). ¡Ara puc dir que m'encanta! Vam decidir fer una nina-manta de diferents teixits vells per a una neboda que està a punt de néixer. Els braços i les cames eren rectangles cosits als quals vaig donar la forma de cilindre. Les mans i els peus, dues parts iguals que vaig cosir per la meitat i després vaig omplir de farciment per a coixins. I així, poquet a poquet, vaig anar configurant les diferents peces de la nina, omplint-les després i relligant-les, deixant únicament la part central (d'un teixit molt suau d'un jersei de nen gastat) sense omplir, per fer de manteta. Els nens van insistir que posés una cinta en el barret de fada per poder penjar-la també del bressol.

Éste ha sido el verano de la costura, un tema que más bién me asustaba y que intentaba esquivar (utilizaba pega, grapas o lo que fuera para no tener que coger una aguja). ¡Ahora puedo decir que me encanta! Decidimos hacer una muñeca-manta de diferentes tejidos viejos para una sobrina que está a punto de nacer. Los brazos y las piernas eran rectángulos cosidos a los cuales di forma de cilindro. Las manos y los pies, dos partes iguales que cosí por la mitad y después llené con relleno para cojines. Y así, despacito, he ido configurando las diferentes piezas de la muñeca, llenándolas después y religándolas, dejando únicamente la parte central (de un tejido muy suave de un jersey de niño gastado) sin llenar, para hacer de mantita. Los niños insistieron en que pusiera una cinta en el sombrero para poder colgarla también de la cuna.

Este verão foi o verão da costura, um tema que me assustava e do qual me tentava escapar (utilizava cola, agrafes ou o que fosse necessário para não ter de apanhar uma agulha). Agora posso dizer que estou encantada! Decidimos fazer uma boneca-manta com diferentes tecidos velhos para uma sobrinha que está quase a nascer. Os braços e as pernas eram rectângulos cosidos aos quais dei forma de cilindro. As mãos e os pés, duas partes iguais que cosi uma à outra e depois enchi com recheio para almofadas. E assim, devagar devagarinho, fui configurando as diferentes peças da boneca, enchendo-as depois e unindo-as, deixando unicamente a parte central (de um tecido muito suave de uma camisola de criança usada) sem encher, para fazer de mantinha. Os miúdos insistiram para que pusesse uma fita no chapéu de fada para poder pendurá-la também no berço.

5.9.12

Garlanda de feltre / Guirnalda de fieltro / Grinalda de feltro

Amb els meus nebots més grans vam tallar triangles de feltre de diferents colors. Els vam ordenar cromàticament. Després vam passar un fil blanc de cotó per cadascun d'ells. Abans del triangle següent donàvem un nus en el fil per fixar sempre el mateix espai lliure. I en un instant vam fer una garlanda molt colorida!

Con mis sobrinos mayores cortamos triángulos de fieltro de diferentes colores. Los ordenamos cromáticamente. Después pasamos un hilo blanco de algodón por cada uno de ellos. Antes del triángulo siguiente hacíamos un nudo en el hilo para fijar siempre el mismo espacio libre. ¡Y en un instante hicimos una guirnalda muy colorida!

Com os meus sobrinhos mais velhos cortámos triângulos de feltro de diferentes cores. Ordenámo-los cromaticamente. Depois passámos um fio branco de algodão por cada um deles. Antes do triângulo seguinte dávamos um nó no fio para fixar sempre o mesmo espaço livre. E num instante fizémos uma grinalda muito colorida!3.9.12

Barca de feltre / Barco de fieltro / Barco de feltro

Un pot de la mantega, una canya, cinta adhesiva, feltre de color, tisores s i fil per cosir. Vam crear la forma inicial de la barca a partir del recipient buit i la cinta adhesiva. Després vam retallar feltre blau, vermell i blanc per fer les diferents parts de la barca, i les vam cosir amb fil de cotó blanc. Una canya agafada amb cinta a la base i també lligada amb fil a la coberta feia de pal. Un triangle blanc de feltre era la vela.

Un bote de mantequilla, una caña, cinta adhesiva, fieltro de colores, tijeras e hilo para coser. Creamos la forma inicial del barco a partir del recipiente de plástico vacío y la cinta adhesiva. Después recortamos fieltro azul, rojo y blanco para hacer las diferentes partes del barco, y los cosimos con hilo de algodón blanco. Una caña, unida con cinta a la base y también atada con hilo a la cubierta, hacía de palo. Un triángulo blanco de fieltro era la vela.

Um pote da manteiga, uma palhinha, fita adesiva, feltro às cores, tesouras e fio para coser. Criámos a forma inicial do barco a partir do recipiente de plástico vazio e da fita adesiva. Depois, recortámos feltro azul, vermelho e branco para fazer as diferentes partes do barco e cosemo-los com fio de algodão branco. Uma palhinha unida com fita à base e também atada com fio à coberta do barco fazia de mastro. Um triângulo branco de feltro era a vela.


2.9.12

La casa d'argila / La casa de barro / A casa de barro

Perquè durant l'any els nens no s'oblidin de la casa de la besàvia on van passar uns dies de vacances a principis d'agost, van voler fer-ne una maqueta amb argila blanca que s'asseca a l'aire. Ens vam posar mans a l'obra, modelant el terreny, fent els volums de la casa, confrontant tots els detalls... i per fi agafant pals per fer els arbres. El dia següent ja s'havia assecat i aleshores la vam pintar. ¡D'aquesta manera en tindrem un bon record!

Para que durante el año los niños no se olviden de la casa de la bisabuela donde pasaron unos dias de vacaciones en verano, tuvieron ganas de hacer una maqueta con arcilla blanca que se seca al aire. Nos pusimos manos a la obra: modelamos el terreno, hicimos los volúmenes de la casa, confrontando todos los detalles... y, por último, usamos palos para hacer los árboles. Al día siguiente la casa ya se había secado y entonces la pintamos. ¡De esta manera nos hemos quedado con un buen recuerdo!

Para que durante o ano os miúdos não se esqueçam da casa da bisavó onde passaram uns dias de férias no verão, quiseram fazer uma maqueta com argila branca que seca ao ar livre. Metemos mãos à obra: modelámos o terreno, fizémos os volumes da casa, confrontando todos os detalhes... e finalmente apanhámos paus para fazer as árvores. No dia seguinte a casa já tinha secado e então foi o momento de pintá-la. Desta maneira ficámos com uma boa recordação!