15.12.15

Taller RESPIRA / Workshop RESPIRA

A finals de novembre vaig ajudar uns quants nens a construir un nino articulat, el protagonista del meu llibre RESPIRA. Va ser durant el festival Petits Grans Llibres.

A finales de noviembre ayudé a unos cuantos niños a construir un muñeco articulado, el protagonista de mi libro RESPIRA. Fue durante el festival Pequeños Grandes Libros.

No final de Novembro ajudei algumas crianças a construir um boneco articulado, o protagonista do meu livro RESPIRA. Foi durante o festival Pequenos Grandes Livros.18.11.15

Quadre de tardor / Cuadro de otoño / Quadro do outono

Cartró-pluma adhesiu / fulles de tardor / full d'acetat (o també)
Cartró / pega / fulles de tardor / aironfix transparent

Cartón-pluma adhesivo / hojas de otoño / hoja de acetato (o también)
Cartón / pega / hojas de otoño / aironfix transparente

Cartão-pluma adesivo / folhas de outono / folha de acetato (ou também)
Cartão / cola / folhas de outono / aironfix transparente


16.11.15

Escut del Capità Amèrica / Escudo del Capitán América / Escudo do Capitão América

Hem fet l'escut del Capità Amèrica amb un cercle interior en cartró ploma, diferents capes de goma EVA fent els cercles i l'estrella (enganxades amb cel·lo de doble cara) i cinta adhesiva fent la nansa i rematant la part del darrere. Més o menys com havíem fet, fa anys, l'escut de cavaller.

Hemos hecho el escudo del Capitán América con un círculo interior en cartón pluma, diferentes capas de goma EVA haciendo los círculos y la estrella (pegadas con celo de doble cara) y cinta adhesiva haciendo el asa y la parte trasera. Más o menos como habíamos hecho, hace años, el escudo de caballero.

Fizemos o escudo do Capitão América com um círculo interior em cartão pluma, diferentes capas de espuma EVA a fazer os círculos e a estrela (colados com fita de dupla face) e fita adesiva a fazer de pega e a rematar a parte de trás. Mais ou menos como tinhamos feito, há já alguns anos, o escudo de cavaleiro.

4.11.15

Nino articulat / Muñeco articulado / Boneco articulado


Volia transformar el protagonista del meu llibre RESPIRA en un nino articulat que pogués portar a les presentacions. Només m'ha calgut dissenyar-lo de nou amb les parts separades, imprimir-ho en gran format, enganxar-ho en cartró ploma (adhesiu), tallar-ho tot i posar-hi enquadernadors de metall que permetessin rodar les diferents parts. N'hem fet dos ninos de format diferent (per aprofitar la impressió) i hem hagut de repetir alguna part perquè funcionés millor (hem descobert que el cap unit al tronc permetia pujar els braços pel darrere). Fins i tot hem provat d'animar-lo i fer una stop-motion molt curteta. Els nens estan encantats que aquest nino hagi guanyat vida i jo haig de vigilar perquè arribi a la presentació!

Quería transformar el protagonista de mi libro RESPIRA en un muñeco articulado que pudiera llevar a las presentaciones. Solo he necesitado diseñarlo de nuevo con las partes separadas, imprimirlo en gran formato, pegarlo en cartón pluma (adhesivo), cortarlo todo y poner encuadernadores de metal que permitiesen rodar las diferentes partes. Hemos hecho dos muñecos de formato diferente (para aprovechar la impresión) y hemos tenido que repetir alguna parte para que funcionara mejor (hemos descubierto que la cabeza unida al tronco permitía subir los brazos por detrás). Incluso hemos intentado animarlo y hacer una stop-motion muy cortita. Los niños están encantados de que este muñeco haya ganado vida y ¡yo tengo que vigilar para que llegue a la presentación!

Queria transformar o protagonista do meu livro RESPIRA num boneco articulado que pudesse levar para as apresentações. Apenas foi necessário desenhá-lo de novo com as partes separadas, imprimi-lo em grande formato, colá-lo a uma prancha de cartão pluma (adesiva), cortar tudo e colocar ataches que permitissem rodar as diferentes partes. Fizemos dois bonecos de formato diferente (para aproveitar a impressão) e tivemos de repetir umas partes para que funcionasse melhor (descobrimos que a cabeça unida ao tronco permitia subir os braços por trás). Até experimentámos animá-lo com um stop motion muito curto. Os miúdos estão encantados que este boneco tenha ganhado vida e eu tenho de vigiar para que chegue à apresentação!