9.6.13

Arc i fletxes / Arco y flechas / Arco e flechas

Es pot fer un arc i unes fletxes molt senzills a partir de:
· una branca arrodonida i un fil per fer l'arc;
· canyes de bambú, cartró i cintes aïllants per fer les fletxes;
· una llauna cilíndrica de licor, tintes acríliques i una corda per fer el tub on es guarden les fletxes.

Se puede hacer un arco y unas flechas muy sencillos a partir de:
· una rama redondeada y un hilo para hacer el arco;
· cañas de bambú, cartón y cintas aislantes para hacer las flechas;
· una lata cilíndrica de licor, tintas acrílicas y una cuerda para hacer el tubo donde se guardan las flechas.

Pode-se fazer um arco e umas flechas muito simples a partir de:
· um ramo arredondado e um fio para fazer o arco;
· canas de bambú, cartão e fitas isoladoras para fazer as flechas;
· uma lata cilíndrica de licor, tintas acrílicas e uma corda para fazer o tubo onde se guardam as flechas.

Cap comentari:

Publica un comentari