24.4.12

Marionetes de llaunes / Marionetas de lata

El cap de setmana passat vam fer tres marionetes amb fil de niló, corda, llaunes petites, taps metàl·lics de pots de vidre i pals de fusta o de bambú (materials que anem col·leccionant fa anys), inspirats en el blog fantàstic "Made by Joel".

El fin de semana pasado hicimos tres marionetas con hilo de nylon, cuerda, latas pequeñas, tapas metálicas de botes de cristal y varillas de madera o de bambú (materiales que vamos guardando desde hace años), inspirados en el fantástico blog "Madeby Joel".

No fim-de-semana passado fizemos três marionetas com fio de nylon, corda, latas pequenas, tampas metálicas de frascos de vidro e varetas de madeira ou de bambu (materiais que vimos guardando há anos), inspiradas no fantástico blogMade by Joel”.


Per a la primera marioneta (amb la cinta vermella) vam foradar la llauna (posada boca avall) en dos punts pels quals vam passar dues cordes (les cames) de les quals penjaven dos taps metàl·lics (els peus) que també vam foradar amb una barrina. Del centre de la llauna pujava un fil de niló, com també de cadascun dels taps, i tots tres es lligaven a dalt a dos pals de fusta que havíem enganxat en forma de T.

Para la primera marioneta (la de la cinta roja) agujereamos la lata (puesta boca abajo) en dos puntos, por los cuales pasamos dos cuerdas (las piernas) de las que cuelgan dos tapas metálicas (los pies) que también agujereamos con una barrena. Pasamos un hilo de nylon por el centro de la lata y otro por cada una de las tapas, y atamos los tres por arriba a dos palos de madera unimos en forma de T.

Para a primeira marioneta (a da fita vermelha) furámos a lata (virada para baixo) em dois sítios, pelos quais passámos dois fios aos quais estão presas duas tampas metálicas que também furámos com uma verruma. Passámos um fio de nylon pelo centro da lata e outro por cada uma das tampas e atámos os três no cimo a dois paus de madeira unidos em T.


Aquesta marioneta es va passejar per tota la casa, però a les mans dels més petits fàcilment s'enrotllaven els tres fils de niló, de manera que vam decidir fer-ne dues versions més simplificades. A la marioneta groga vam substituir els tres fils per dues cordes i els dos pals de fusta per un de sol, i a la marioneta blava vam treure el pal i vam posar només una corda, això sí, ¡amb tres taps per fer molt, molt soroll!

La marioneta se paseó por toda la casa, pero en manos de los más pequeños los tres hilos de nylon enseguida se enredaban, de manera que decidimos hacer dos versiones simplificadas. A la marioneta amarilla le substituimos los tres hilos por dos cuerdas y los dos palos de madera por uno solo, y a la marioneta azul le quitamos el palo y le pusimos una sola cuerda, eso sí, ¡con tres tapas para hacer mucho, mucho ruido!

A marioneta passeou por toda a casa, mas nas mãos dos mais pequenos os três fios de nylon enredaram-se logo, de maneira que decidimos fazer duas versões mais simplificadas. Na marioneta amarela substituímos os três fios por duas cordas e os dois paus de madeira por apenas um e, na marioneta azul, tirámos o pau e colocámos uma única corda, este sim com três tampas para fazer muito, muito barulho!  


Cap comentari:

Publica un comentari