8.4.12

Flors, molins i espantaocells / Flores, molinos y espantapájaros / Flores, moinhos e espantalhos

Com que és primavera i diumenge de Pasqua us deixo flors, moltes flors que vam fer per a la nostra terrassa, ¡per omplir-la de colors i alegria! 

Como es primavera y domingo de Pascua os dejo flores, muchas flores que hicimos para nuestra terraza, ¡para llenarla de colores y alegría! 


Como é primavera e domingo de Páscoa deixo-vos flores, muitas flores que fizemos para o nosso terraço, para enchê-lo de cores e alegria!


Ho vam fer gairebé tot en una tarda. Vam tallar flors de diferents colors i formes en goma EVA. Al Bateu Lune vaig comprar unes eines maquíssimes per als nens de la marca Makedo (una mena de cargols i tornavisos de plàstic que serveixen per juntar parts, foradar...) que ens van permetre "tancar" cada flor d'una manera molt ràpida.

Lo hicimos casi todo en una tarde. Cortamos flores de diferentes colores y formas en goma EVA. En Bateu Lune compré unas herramientas monísimas para los niños de la marca Makedo (una especie de tornillos y destornilladores de plástico que sirven para juntar partes, agujerear…) que nos permitieron “cerrar” cada flor de una manera muy rápida.

Fizemos quase tudo numa tarde. Cortámos flores de diferentes cores e formas em espuma EVA. No Bateu Lune comprei umas ferramentas muito giras para crianças da marca Makedo (uma espécie de parafusos e chaves de fendas de plástico que servem para juntar partes, furar...) que nos permitiram “fechar” cada uma das flores de uma maneira muito rápida.


Vam agafar unes canyes de bambú i, amb cinta aïllant, vam fixar la part del darrere del "cargol" de plàstic a la canya. ¡En un moment havia arribat la primavera!

Cogimos unas cañas de bambú y, con cinta aislante, fijamos la parte de atrás del “tornillo” de plástico a la caña. ¡En un momento había llegado la primavera!

Aproveitámos umas canas de bambu e, com fita isoladora, fixámos a parte de trás do “parafuso” de plástico à cana. Num momento tinha chegado a primavera!


Per la terrassa ja hi havia algunes creacions nostres, com aquesta flor feta amb amb taps de la plastilina Play-Doh que s'havia assecat i que ara es convertien en pètals agafats a un tap central amb filferro.

Por la terraza ya había algunas creaciones nuestras, como esa flor hecha con tapas de plastilina Play-Doh que se había secado a modo de pétalos cogidos a una tapa central con alambre.

Pelo terraço já havia algumas criações nossas, como aquela flor feita com tampas da plasticina Play-Doh que tinha secado e que agora se convertiam em pétalas unidas a uma tampa central com arame.


O aquestes altres fetes amb potets de iogurt, que primer tallem en forma de pètals, després cobrim amb cinta aïllant de colors i per fi foradem al mig amb una barrina per ficar-hi un escura-dents. I encara un arbre de goma EVA.

O estas otras hechas con botes de yogur, que primero recortamos en forma de pétalos, después cubrimos con cinta aislante de colores y luego agujereamos por el centro con una barrena para introducir un palillo. Y también un árbol de goma EVA.

Ou aquelas outras feitas com potes de iogurte, que cortámos em forma de pétalas, depois cobrimos com fita isoladora de cores e finalmente furámos no meio com uma verruma para meter-lhe um palito. E ainda uma árvore de espuma EVA.


Per fi, fa uns dies, vam fer un espantaocells a partir de dos trossos de bambú lligats en creu i revestits amb
goma EVA. I encara el que ens queda per fer...

Por fin, hace unos días, hicimos un espantapájaros a partir de dos palos de bambú atados en forma de cruz y revestidos con espuma EVA. Y lo que nos queda por hacer…

Finalmente, há alguns dias, fizemos um espantalho a partir do dois paus de bambu atados em forma de cruz e revestidos com espuma EVA. E o que ainda nos fica por fazer...1 comentari: