29.10.12

Globus amb arròs / Globos con arroz / Balões com arroz

Vam omplir un globus amb arròs i el vam lligar. Després vam tallar la punta d'un segon globus i el vam posar a sobre del primer, tapant-ne el nus. Un tercer globus, amb un tall una mica més gran, va acabar de rematar el conjunt. I vam aconseguir uns ous de colors molt agradables de tocar i que permeten desenvolupar la motricitat fina dels nens. També es poden omplir els globus amb farina (que dóna una consistència semblant als objectes anti-stress), lentilles, cigrons, sucre... Això i molt més vam veure quan vam visitar La Cuca, un espai de joc ple d'objectes reciclats i obert a l'experimentació dels més petits.

Llenamos un globo con arroz y lo atamos. Después cortamos la punta de un segundo globo y lo pusimos por encima del primero, tapando su nudo. Un tercer globo con un corte un poco más grande acabó de rematar el conjunto. Y conseguimos unos huevos de colores muy agradables al tacto y que permiten desarrollar la motricidad fina de los niños. También se pueden llenar los globos con harina (que da una consistencia parecida a los objetos antiestrés), lentejas, garbanzos, azúcar... Vimos ésto y mucho más cuando visitamos La Cuca, un espacio de juego lleno de objetos reciclados y abierto a la experimentación de los más pequeños.

Enchemos um balão com arroz e atámo-lo. Depois, cortámos a ponta de um segundo balão e pusémo-lo por cima do primeiro, a tapar o nó. Um terceiro balão, com um corte um pouco maior, rematou o conjunto. E conseguimos uns ovos de cores, muito agradáveis de tocar e que permitem desenvolver a motricidade fina das crianças. Também se podem encher os balões com farinha (o que lhes dá uma consistência semelhante à dos objetos anti-stress), lentilhas, grão, acúcar... Isto e muito mais vimos quando visitámos La Cuca, um espaço de diversão recheado de objetos reciclados e aberto à experimentação dos mais pequenos.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada