28.5.13

Macarrons de colors / Macarrones de colores / Macarrões às cores

Vam tenyir uns macarrons secs amb colorants alimentaris diluïts en aigua. Els podem fer servir per jugar amb la plastilina, per fer collarets...

Teñimos unos macarrones secos con colorantes alimentarios diluidos en agua. Los podemos utilizar para jugar con la plastilina, para hacer collares...

Tingimos uns macarrões secos com corantes alimentares diluídos em água. Podemos usá-los para brincar com a plasticina, para fazer colares...


Cap comentari:

Publica un comentari