8.4.13

Pintant animals / Pintando animales / Pintando animais

Durant Setmana Santa vam pintar molts animals, i de moltes maneres diferents, explorant les possibilitats de cada material. En els cartrons de les caixes dels cereals provàvem de fer taques amb les aquarel·les, i després dibuixàvem amb els llapis de color (Caran d'Ache) per sobre del paper humit. Altres cops ho repassàvem amb les ceres, utilitzant un paper més bo per aquarel·la. De vegades els nens (4 i 6 anys) dibuixaven primer els animals amb un retolador permanent i després li donaven color amb aquarel·les, llapis "aquarel·lables" passats per aigua o ceres. Així, tranquil·lament, sense presses, amb el gust de l'experimentació i de pintar plegats.

Durante Semana Santa pintamos muchos animales, y de muchas maneras diferentes, explorando las posibilidades de cada material. En los cartones de las cajas de los cereales hacíamos manchas con las acuarelas, y luego dibujábamos con los lápices de color (Caran d'Ache) por encima del papel húmedo. Otras veces lo repasábamos con las ceras, utilizando un papel más bueno para acuarela. A veces los niños (4 y 6 años) dibujaban primero los animales con un rotulador permanente y luego le daban color con acuarelas, lápices "acuarelables" pasados por agua o ceras. Así, tranquilamente, sin prisas, con el gusto de la experimentación y de pintar juntos.

Durante a Semana Santa pintámos muitos animais, e de muitas maneiras diferentes, explorando as possibilidades de cada material. Nos cartões das caixas dos cereais ensaiávamos manchas com as aguarelas, e depois desenhávamos com os lápis de cor (Caran d'Ache) por cima do papel húmido. Outras vezes repassávamos com os lápis de cera, utilizando um papel melhor para aguarela. Às vezes os miúdos (4 e 6 anos) desenhavam primeiro os animais com um marcador permanente e depois davam-lhe cor com aguarelas, lápis "aguareláveis" passados por água ou lápis de cera. Assim, tranquilamente, sem pressas, com o gosto da experimentação e de pintar juntos.


1 comentari: