15.7.14

Taller de reparacions / Taller de reparaciones / Oficina de reparações

No sé si també us passa amb vosaltres, però jo estic tot el dia ¡REPARANT JOGUINES!
Per posar alguns exemples, en els últims dies m'ha tocat tornar a lligar les canyes de la tipi gran.

No sé si también os pasa a vosotros, pero yo estoy todo el día ¡REPARANDO JUGUETES! 
Para poner algunos ejemplos, en los últimos días me ha tocado volver a atar las cañas de la tipi grande.

Não sei se também acontece convosco, mas eu passo os dias a REPARAR BRINQUEDOS!

Para dar alguns exemplos, nos últimos dias tive de voltar a atar as canas da tipi grandeI a substituir les cordes del vaixell pirata.
Y a sustituir las cuerdas del barco pirata.
E a sustituir as cordas do barco pirata.
A fixar millor els claus del garatge de fusta.
A fijar mejor los clavos del garaje de madera.
A fixar melhor os parafusos da garagem de madeira.He hagut d'enganxar la tapa de fusta del dominó, que s'havia trencat.
He tenido que pegar la tapa de madera del dominó, que se había roto.
Tive de colar a tampa de madeira do dominó, que se tinha partido.
I he donat als nens les boles del collaret de filferro, perquè ells les enfilin...
Y he dado a los niños  las bolas del collar de alambre, para que ellos las enfilen...
E dei aos pequenos as bolas do colar de arame, para eles enfiarem...
Hem hagut de posar nous globus en els tambors de llauna.
Hemos tenido que poner nuevos globos en los tambores de lata.
Tivemos de pôr novos balões nos tambores de lata.
¡Ui! ¡La ploma del barret del capità Garfi està agafada per un fil!
¡Uy! La pluma del sombrero del capitán Garfio está cogida por un hilo!
Ui! A pena do chapéu do Capitão Gancho está presa por um fio!
He hagut de posar celo en una pàgina estripada d'un llibre d'Oliver JeffersAironfix en una coberta desenganxada d'un llibre de Marianne Dubuc.

He tenido que poner celo en una página rasgada de un libro de Oliver JeffersAironfix en una cubierta despegada de un libro de Marianne Dubuc.

Tive de pôr fita-cola numa página rasgada de um livro de Oliver Jeffers e Aironfix na capa destroçada de um livro de Marianne Dubuc.

¡Hi ha tres Pinotxos amb problemes a la cama esquerra!
¡Hay tres Pinochos con problemas en la pierna izquierda!
Há três Pinóquios com problemas na perna esquerda!
"Mama, ¡mira com està la punta de la torre de la Rapunzell!"
"Mama, ¡mira cómo está la punta de la torre de la Rapunzel!"
"Mamã, olha como está o bico da torre da Rapunzel!"
Al pare li ha tocat substituir dues rodes del palet que un dia vam transformar en skate.
Al padre le ha tocado sustituir dos ruedas del palet que un día transformamos en skate.
Ao pai coube-lhe substituir duas rodas da palete que um dia transformámos em skate.

Fins i tot quan pensàvem que la pissarra que s'havia trencat ja no servia per res, l'hem obert i descobert que, si hi dibuixem per sota, es veu en negatiu per sobre, ¡i a l'inrevés! ¡És molt més divertida així, amb dues cares inverses on pintar!

Incluso cuando pensábamos que la pizarra que se había roto ya no servía para nada, la hemos abierto y descubierto que, si dibujamos por debajo, se ve en negativo por encima, ¡y al revés! ¡Es mucho más divertida así, con dos caras inversas donde pintar!

Até quando pensávamos que o quadro que se tinha partido já não servia para nada, abrimo-lo e descobrimos que, se desenharmos por baixo, vê-se em negativo por cima, e vice-versa! É muito mais divertido assim, com duas faces opostas onde pintar!
Abans de llençar res, perquè s'ha trencat o ja no funciona, intentem reparar-ho, ¡com feien per norma els nostres avis! I si no serveix pel mateix ús que tenia abans, doncs reciclem-ho! ¡És també una manera de donar valor a les coses, gastar menys i gaudir-ne més!

Antes de tirar algo porque se ha roto o ya no funciona, intentemos repararlo, ¡como hacían por norma nuestros abuelos! Y si no sirve para el mismo uso que tenía antes, pues reciclémoslo. ¡Es también una forma de dar valor a las cosas, gastar menos y disfrutar más!

Antes de deitar fora alguma coisa, porque se partiu ou já não funciona, tentemos repará-la, como faziam por norma os nossos avós! E se já não serve para o mesmo uso que tinha antes, então reciclemo-la! É também uma maneira de dar valor às coisas, gastar menos e desfrutar mais!

1 comentari:

  1. Quina sort, haver acabat de reparar-les... nosaltres les anem recollint en una capsa i quan podem ens hi posem, la llàstima és que només ens hi posem un parell de vegades l'any... Una xulada el descobriment de la pissarra trencada! Una abraçada

    ResponElimina