11.4.13

Cases de cartró / Casas de cartón / Casas de cartão


¡No llenceu les caixes petites que teniu per casa, perquè els nens les poden transformar en unes fantàstiques cases! Amb el mateix cartró es munten les teulades i es cobreix tot amb paper de diari amarat en cola blanca i aigua. Quan aquests volums s'assequen, es dibuixen les portes i les finestres i després es pinta tot amb acrílics o altres tintes que tingueu per casa (deixant veure alguns fragments en paper de diari, si es vol).

¡No tiréis las cajas pequeñas que tenéis por casa, porque los niños las pueden transformar en unas fantásticas casas! Con el mismo cartón se montan los tejados y se cubre todo con papel de periódico empapado en cola blanca y agua. Cuando se secan estos volúmenes, se dibujan las puertas y las ventanas y luego se pinta todo con acrílicos u otras tintas que tengáis por casa (dejando ver algunos fragmentos en papel de periódico, si se quiere).

Não deitem fora as caixas pequenas que tenham em casa, porque os miúdos podem transformá-las numas fantásticas casas! Com o mesmo cartão montam-se os telhados e cobre-se tudo com papel de jornal embebido em cola branca e água. Quando estes volumes secam, desenha-se as portas e as janelas e depois pinta-se tudo com acrílicos ou outras tintas que tenham em casa (deixando à vista alguns fragmentos de papel de jornal, se se quiser).
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada