20.12.12

Fanalet pintat / Farolillo pintado / Lampião pintado

Vaig retallar un full Din A3 de paper vegetal en quatre parts i el vaig donar al Francesc perquè hi fes quatre dibuixos de Nadal (els va fer amb un retolador permanent i els va pintar amb llapis de color). En quatre cartolines negres de la mateixa mida vaig obrir-hi quatre finestres i vam enganxar els dibuixos per darrere. Vam fer-li una base quadrada i vam unir totes les parts. I quan hi posem una espelma a dintre, ¡els dibuixos cobren una lluminositat molt bonica!

Recorté una hoja Din A3 de papel vegetal en cuatro partes y la di a Francesc para que hiciera cuatro dibujos de Navidad (los hizo con un rotulador permanente y los pintó con lápices de color). En cuatro cartulinas negras del mismo tamaño abrí cuatro ventanas y pegamos los dibujos por detrás. Hicimos una base cuadrada y unimos todas las partes. Y cuando ponemos una vela dentro, ¡los dibujos cobran una luminosidad muy bonita!

Recortei uma folha A3 de papel vegetal em quatro partes e dei-a ao Francesc para que fizesse quatro desenhos de Natal (fê-los com um marcador permanente e pintou-os com lápis de cor). Em quatro cartolinas pretas do mesmo tamanho abri quatro janelas e colámos os desenhos por trás. Fizemos uma base quadrada e unimos todas as partes. E quando pomos uma vela lá dentro, os desenhos ganham uma luminosidade muito bonita!

2 comentaris: